Compatibiliteit met analytische Dimensionen

Deze paginalijsten afmetingen worden ondersteund in hun respectieve analysemogelijkheden.

NOTE
Namen, classificaties en kenmerken van aangepaste variabelen worden in deze lijst weggelaten. Deze dimensiepunten zijn specifiek voor individuele rapportreeksen.

Dimensionen ondersteund in Analysis Workspace

Naam Dimension (zichtbaar in de gebruikersinterface voor analyse)
Dimension-id (wordt gebruikt in API-aanvragen)
Analyses voor doel
targetraw
Soorten publiek-id
mcaudiences
Browser
browser
Browsertype
browsertype
Categorie
category
Plaatsen
geocity
Kleurdiepte
colordepth
Verbindingstype
connectiontype
Cookie-ondersteuning
cookie
Landen
geocountry
Loyalty van klant
customerloyalty
Aangepaste conversievars
evar1, evar2, enz.
Custom Insight Vars
prop1, prop2, enz.
Aangepaste koppeling
customlink
Dagen vóór eerste aankoop
daysbeforefirstpurchase
Dagen sinds laatste aankoop
dayssincelastpurchase
Domein
filtereddomain
Koppeling downloaden
downloadlink
Itempagina
entrypage
Origineel van invoerpagina
entrypageoriginal
Koppeling afsluiten
exitlink
Eerste aanraakkanaal
firsttouchchannel
Details eerste aanraakkanaal
firsttouchchanneldetail
Java ingeschakeld
javaenabled
Taal
language
Laatste aanraakkanaal
lasttouchchannel
Details laatste aanraakkanaal
lasttouchchanneldetail
Variabelen weergeven
listvariables
Marketingkanaal
marketingchannel
Ondersteuning voor mobiele audio
mobileaudiosupport
Mobiele vervoerder
mobilecarrier
Kleurdiepte mobiel
mobilecolordepth
Ondersteuning voor mobiele cookies
mobilecookiesupport
Mobiel apparaat
mobiledevicename
Type mobiel apparaat
mobiledevicetype
Maximale e-maillengte voor mobiele apparaten
mobileemaillength
Ondersteuning voor mobiele images
mobileimagesupport
Mobiele fabrikant
mobilemanufacturer
Mobiel besturingssysteem (afgekeurd)
mobileos
Hoogte mobiel scherm
mobilescreenheight
Grootte mobiel scherm
mobilescreensize
Breedte mobiel scherm
mobilescreenwidth
Maximale URL browser voor mobiel
mobileurllength
Ondersteuning voor mobiele video
mobilevideosupport
Monitorresolutie
monitorresolution
Besturingssystemen
operatingsystem
Origineel verwijzingsdomein
referringdomainoriginal
Pagina
page
Pagina's niet gevonden
pagesnotfound
Product
product
Referenter
referrer
Type referentie
referrertype
Referentiedomein
referringdomain
Regio's
georegion
Geretourneerde frequentie
returnfrequency
SC-TnT
tntbase
Zoekmachine
searchengine
Trefwoord zoeken
searchenginekeyword
Zoekmachine - Natuurlijk
searchenginenatural
Zoekmachine - Betaald
searchenginepaid
Trefwoord zoeken - Natuurlijk
searchenginenaturalkeyword
Trefwoord zoeken - Betaald
searchenginepaidkeyword
Alle zoekpaginanummers
searchenginepagerank
Server
server
Bezoeken van één pagina
singlepagevisits
Sectie Site
sitesections
Tijd besteed per bezoek - korrelig
sitetime
Trackingcode
campaign
US DMA
geodma
VS
state
Tijd voorafgaand aan gebeurtenis
timeprior
Tijd besteed per bezoek - Emmerd
timespent
Diepte bezoeken
pathlength
Bezoek nummer
visitnumber
Postcode
zip
AM/PM
timepartampm
Browserhoogte - Emmerd
browserheightbucketed
Browserbreedte - Emmerd
browserwidthbucketed
Dag
daterangeday
Dag van Maand
timepartdayofmonth
Weekdag
dayofweek
Weekdag
timepartdayofweek
Dag van het Jaar
timepartdayofyear
Dagen sinds laatste bezoek
dayssincelastvisit
Aangepaste informatie invoeren
entryprops
Itemlijstvariabelen
entrylistvariables
Entry-server
entryserver
Sectie voor invoersite
entrysitesections
Aangepaste inzichten afsluiten
exitprops
Lijstvariabelen afsluiten
exitlistvariables
Pagina afsluiten
exitpage
Server afsluiten
exitserver
Site-sectie afsluiten
exitsitesections
Hoogte
hitdepth
Type hit
hittype
Uur
daterangehour
Uur van de dag
timeparthourofday
Detail marketingkanaal
marketingchanneldetail
Minute
daterangeminute
Maximale bladwijzerlengte voor mobiel
mobilebookmarklength
Mobiel apparaatnummer
mobiledevicenumber
Mobiele DRM
mobiledrm
Mobiele informatiediensten
mobileinformationservices
Mobile Java VM
mobilejavavm
Decoratie van mobiele e-mail
mobilemaildecoration
Mobiele netprotocollen
mobilenetprotocols
Mobiel pushbericht om te spreken
mobilepushtotalk
Maand
daterangemonth
Maand van jaar
timepartmonthofyear
Typen besturingssystemen
operatingsystemgroup
Betaalde zoekopdracht
paidsearch
Ondersteuning voor continue cookies
persistentcookie
Kwart
daterangequarter
Kwartaal van jaar
timepartquarterofyear
Enquête
surveybase
Tijd besteed op pagina - Emmerd
averagepagetime
Tijd besteed op pagina - korrelig
pagetimeseconds
Reden voor reeksspatiëring
optoutreason
Weekdag/Weekend
timepartweekdayweekend
Week
daterangeweek
Jaar
daterangeyear

Afmetingen met behoud van inhoud worden alleen ondersteund in Analysis Workspace

Naam van Dimension (zichtbaar in de gebruikersinterface van Analytics)
Dimension-id (wordt gebruikt in API-aanvragen)
Activity Map XY
clickmapxy
Mediasessie-id
videosessionid
Nielsen Access-methode
nielsenaccmethod
Nielsen App ID
nielsenappid
Nielsen Channel Asset
nielsenchannelasset
Nielsen-inhoudstype
nielsencontenttype

Afmetingen waarbij de inhoud behouden blijft, ondersteund door Analysis Workspace

Video (Media Analytics)

Naam van Dimension (zichtbaar in de gebruikersinterface van Analytics)
Dimension-id (wordt gebruikt in API-aanvragen)
Inhoud
video
Segment Inhoud
videosegment
Inhoudstype
videocontenttype
Naam van advertentiespeler
videoadplayername
Positie advertentie in pod
videoadinpod
Gedropte frames
videoqoedroppedframecountevar
Fouten
videoqoeerrorcountevar
Gemiddelde bitsnelheid
videoqoebitrateaverageevar
Wijzigingen in bitsnelheid
videoqoebitratechangecountevar
Totale bufferduur
videoqoebuffertimeevar
Buffergebeurtenissen
videoqoebuffercountevar
Te starten tijd
videoqoetimetostartevar
Advertentiepod
videoadpod
Mediapad
videopath
Advertentie
videoad
Naam van inhoudspeler
videoplayername
Content Channel
videochannel
Hoofdstuk
videochapter
Inhoudsnaam (variabele)
videoname
Content Length (variable)
videolength
Advertentienaam (variabele)
videoadname
Ad Length (variabel)
videoadlength
Tonen
videoshow
Seizoen
videoseason
Episode
videoepisode
Netwerk
videonetwork
Tekst tonen
videoshowtype
Advertentieladingen
videoadload
MVPD
videomvpd
Dagdeel
videodaypart
Adverteerder
videoadadvertiser
Campagne-id
videoadcampaign
Genre
videogenre
Type stream
videostreamtype
Fout-id's van speler-SDK
videoqoeplayersdkerrors
Externe fout-id's
videoqoeextneralerrors
Type mediafeed
videofeedtype
Pad naar instapmedium
entryvideopath
Mediapad afsluiten
exitvideopath
Genre item
entryvideogenre
Exit Genre
exitvideogenre
Invoer Player SDK-foutmeldingen
entryvideoqoeplayersdkerrors
Fout-id's van speler-SDK afsluiten
exitvideoqoeplayersdkerrors
Externe fout-id's invoeren
entryvideoqoeextneralerrors
Externe fout-id's afsluiten
exitvideoqoeextneralerrors

Adobe Social

Naam van Dimension (zichtbaar in de gebruikersinterface van Analytics)
Dimension-id (wordt gebruikt in API-aanvragen)
Voorwaarden
socialterm
Sociale platforms/eigenschappen
socialcontentprovider
Auteurs
socialauthor
Taal
sociallanguage
Breedtegraad/lengtegraad
sociallatlong
Codes voor het bijhouden van elementen
socialassettrackingcode
Eigendom van sociale eigenschappen
socialaccountandappids
ID's van eigenlijke berichten
socialownedpostids
Eigendom van sociale definities
socialinteractiontype
Eigenschap-id's
socialownedpropertyid
Eigendom van eigenschap versus toepassing
socialownedpropertypropertyvsapp
Eigenschapnaam in eigendom
socialownedpropertyname
Eigendom van definitie versus Post
socialowneddefinitionpropertyvspost
Eigen definitietype
socialowneddefinitioninsighttype
Waarde van eigen definitietoezicht
socialowneddefinitioninsightvalue
Eigen definitiemetrisch
socialowneddefinitionmetric
Element
socialmediaid

Mobiele SDK

Naam van Dimension (zichtbaar in de gebruikersinterface van Analytics)
Dimension-id (wordt gebruikt in API-aanvragen)
Eerste startdatum
mobileinstalldate
Toepassings-id
mobileappid
Startnummer
mobilelaunchnumber
Dagen sinds eerste gebruik
mobiledayssincefirstuse
Dagen sinds laatste gebruik
mobiledayssincelastuse
Uur van de Dag (SDK)
mobilehourofday
Dag van de week (SDK)
mobiledayofweek
Besturingssysteem (SDK)
mobileosenvironment
Dagen sinds laatste upgrade
mobiledayssincelastupgrade
Starten vanaf laatste upgrade
mobilelaunchessincelastupgrade
Apparaatnaam (SDK)
mobiledevice
Versie besturingssysteem (SDK)
mobileosversion
Beacon Major
mobilebeaconmajor
Beacon Minor
mobilebeaconminor
Beacon UUID
mobilebeaconuuid
Beacon-nabijheid
mobilebeaconproximity
Locatie (tot 10 km)
latlon1
Locatie (tot 100 m)
latlon23
Locatie (tot 1 m)
latlon45
Naam van belangenpunt
pointofinterest
Afstand tot belangencentrum
pointofinterestdistance
Nauwkeurigheid van locatie
mobileplaceaccuracy
Categorie plaatsen
mobileplacecategory
Id plaatsen
mobileplaceid
Entry Beacon Major
entrymobilebeaconmajor
Bandbakenmais afsluiten
exitmobilebeaconmajor
Invoerbaken, klein
entrymobilebeaconminor
Minder baken afsluiten
exitmobilebeaconminor
Entry Beacon UUID
entrymobilebeaconuuid
UUID van Beacon afsluiten
exitmobilebeaconuuid
Nabijheid van baken op item
entrymobilebeaconproximity
Nabijheid van baken afsluiten
exitmobilebeaconproximity

Adobe Advertising Cloud (AMO)

Naam van Dimension (zichtbaar in de gebruikersinterface van Analytics)
Dimension-id (wordt gebruikt in API-aanvragen)
AMO EF-ID
amo_ef_id
AMO-id
amo_cid

Activity Map

Naam van Dimension (zichtbaar in de gebruikersinterface van Analytics)
Dimension-id (wordt gebruikt in API-aanvragen)
Koppeling Activity Mappen per regio
clickmaplinkbyregion
Activity Map
clickmapregion
Koppeling Activity Mappen
clickmaplink
Activity Map-pagina
clickmappage

Nielsen Integration

Zie voor meer informatie over het implementeren van deze integratie de Nielsen Extension.

Naam van Dimension (zichtbaar in de gebruikersinterface van Analytics)
Dimension-id (wordt gebruikt in API-aanvragen)
Nielsen AdModel
nielsenadmodel
Nielsen Segment C
nielsensegmentc
Nielsen Segment B
nielsensegmentb
Nielsen Segment A
nielsensegmenta
Nielsen Content ID
nielsencontentid
Nielsen Asset/Program
nielsenasset
Nielsen VCID
nielsenvcid
Nielsen Opt Out
nielsenoptout
Nielsen Client ID + VCID
nielsenclientidvcid
Nielsen Client ID
nielsenclientid
Ingang Nielsen Weigeren
entrynielsenoptout
Nielsen afsluiten Opt Out
exitnielsenoptout
Ingang Nielsen Client ID + VCID
entrynielsenclientidvcid
Nielsen Client ID afsluiten + VCID
exitnielsenclientidvcid
Ingang Nielsen Client ID
entrynielsenclientid
Nielsen-client-id afsluiten
exitnielsenclientid

Adobe Experience Manager (AEM)

Naam van Dimension (zichtbaar in de gebruikersinterface van Analytics)
Dimension-id (wordt gebruikt in API-aanvragen)
Element-id
aemassetid
Middelbron
aemassetsource
Id van geklikt element
aemclickedassetid
Item-id
entryaemassetid
Element-id afsluiten
exitaemassetid

Adobe Campaign

Naam van Dimension (zichtbaar in de gebruikersinterface van Analytics)
Dimension-id (wordt gebruikt in API-aanvragen)
Uitgevoerde levering-id van Adobe Campaign
ac_delivery_internal_name
recommendation-more-help
46b8682c-fda6-4669-9355-1a44923e549e