Laatste aanraakkanaaldetail

De details van het laatste aanraakkanaal dimensie rapporteert details over het meest recente marketingkanaal waarmee een bezoeker tijdens de aanstellingsperiode van die bezoeker (standaard 30 dagen) een overeenkomst heeft. Deze dimensie is nuttig om te begrijpen wat heeft bijgedragen tot de treffer die een marketingkanaal afstemt. Als een bezoeker bijvoorbeeld naar uw site is gekomen en het marketingkanaal 'Betaalde zoekopdracht' heeft gevonden, kunt u met de kanaalgegevens zien welk zoekprogramma is gebruikt of naar welk trefwoord zij hebben gezocht.

Deze dimensie vullen met gegevens

Deze dimensie kopieert waarden van andere variabelen. De gebruikte variabele verwijst naar de kanaalwaarde binnen elke Verwerkingsregel voor marketingkanalen. Wanneer een hit overeenkomt met een verwerkingsregel voor een marketingkanaal, wordt de instelling Laatste aanraakkanaal De dimensie wordt geplaatst aan de kanaalnaam, en deze afmeting wordt geplaatst aan de kanaalwaarde die in de regel wordt geplaatst.

Als u deze dimensie op een specifieke waarde wilt plaatsen, zijn de volgende stappen vereist:

  • Zorg ervoor dat het gewenste afmetingsitem zich in een aanraakkenmerk of aangepaste variabele bevindt.
  • Plaats een de verwerkingsregel van het Kanaal van de Marketing die de gewenste criteria voor de slag bevat.
  • Selecteer de gewenste vervolgkeuzelijst onder Set the channel’s value binnen de de verwerkingsregel van het Kanaal van de Marketing.
  • Het resultaat van de bezoeker op uw site moet overeenkomen met de criteria die worden beschreven in de verwerkingsregel voor marketingkanalen.

Dimension-items

De items van het Dimension zijn afhankelijk van de kanaalwaarde die in de vervolgkeuzelijst voor de toepasselijke verwerkingsregel voor marketingkanalen wordt vermeld. Als u bijvoorbeeld de waarde van het kanaal instelt op 'Pagina-URL', bevatten dimensie-items pagina-URL's op uw site. Als u de waarde van het kanaal instelt op Verwijzen van domein, omvatten de afmetingspunten domeinen die bezoekers door klikten om aan uw plaats te krijgen. Deze dimensie voegt alle detaildimensie-items samen, ongeacht in welk kanaal ze zich bevinden.

Adobe raadt aan kanaalwaarden voor het marketingkanaal in te stellen voor informatie over kanalen.

recommendation-more-help
46b8682c-fda6-4669-9355-1a44923e549e