Mensen

IMPORTANT
De mensen metrisch die betrekking heeft op de Device Co-op, wordt afgekeurd op 8 maart 2023. Deze afleiding heeft geen invloed op de CDA-gerelateerde personenmeting die hieronder wordt beschreven.

De maatstaf 'Mensen' is specifiek voor Apparaatanalyse virtuele rapportsuites. Het is de som van de personen die in het rapport worden geïdentificeerd, plus het aantal hulpmiddelen die niet als toebehoren van een persoon worden geïdentificeerd.

Als een bezoeker halverwege het bezoek wordt geïdentificeerd, kan die bezoeker tellen als 2 Personen (1 niet-geïdentificeerde persoon en 1 geïdentificeerde persoon). Opnieuw afspelen Vermindert deze dubbele telling afhankelijk van het rapportvenster, replay frequentie, en succestarief. Zie Unieke apparaten voor meer informatie .

recommendation-more-help
46b8682c-fda6-4669-9355-1a44923e549e