Mensen

IMPORTANT
De meting van Mensen die betrekking heeft op de Co-op van het Apparaat wordt verouderd vanaf 8 maart 2023. De op deze pagina beschreven metrische waarde voor personen die betrekking hebben op CDA, is nog steeds actief.

De 'Mensen' metrisch is specifiek voor Apparaatanalyse virtuele rapportsuites. Het is de som van de personen die in het rapport worden geïdentificeerd, plus het aantal hulpmiddelen die niet als toebehoren van een persoon worden geïdentificeerd.

Als een bezoeker halverwege het bezoek wordt geïdentificeerd, kan die bezoeker tellen als 2 Personen (1 niet-geïdentificeerde persoon en 1 geïdentificeerde persoon). Opnieuw afspelen Vermindert deze dubbele telling afhankelijk van het rapportvenster, replay frequentie, en succestarief. Zie Unieke apparaten voor meer informatie .

recommendation-more-help
46b8682c-fda6-4669-9355-1a44923e549e