Gemiddelde tijd op de site

De 'Gemiddelde tijd op locatie' metrisch toont de hoeveelheid tijd die tussen klappen voor een bepaald afmetingspunt overging. Dit metrisch is nuttig wanneer u gemiddelde tijd wilt zien die voor specifieke afmetingspunten wordt doorgebracht. U kunt metrisch in tijd ook trenderen om te zien hoe de algemene tijd bestede veranderingen. Deze metrische weergave wordt weergegeven in HH:MM:SS gebruiken.

Deze metrische waarde is gerelateerd aan de Tijd besteed per bezoek dimensie.

Hoe deze metrische waarde wordt berekend

Neem voor een bepaald dimensie-item het tijdstempel van elke hit waar dat dimensie-item zich bevindt. Vergelijk dit met de tijdstempel van de volgende hit in het bezoek. Als de hit geen volgende hit heeft, neemt u deze niet op in deze metrische waarde. Uit alle tijd die voor het afmetingspunt wordt doorgebracht, verdeel hen allen door het aantal "opeenvolgingen"voor dat afmetingspunt. Een "opeenvolging"is waar een afmetingspunt het zelfde voor één of meerdere opeenvolgende klappen is. Dit resulterende aantal is metrisch getoond in rapporten.

Neem bijvoorbeeld het volgende bezoek:

Timestamp
Page
12:03:00
Home page
12:04:20
Product page A
12:05:30
Product page A
12:07:00
Product page B
12:07:40
Product page A
12:08:10
Checkout
12:10:00
Purchase
12:25:00
Home page
12:25:40
Product page A

Als u een gemiddelde tijd op plaats voor het afmetingspunt wilt Product page A, neemt eerst de hoeveelheid tijd die tussen treffers voor die dimensie verstreek:

  • 12:04:20 - 12:05:30 - 1 minuut 10 seconden
  • 12:05:30 - 12:07:00 - 1 minuut 30 seconden
  • 12:07:40 - 12:08:10 - 30 seconden
  • 12:25:40 . ? - Niet inbegrepen

De totale hoeveelheid tijd die is besteed voor Product page A is 00:03:10. Er waren twee reeksen in dit bezoek; de eerste opeenvolging voor de twee opeenvolgende waarden, en de tweede voorafgaand aan controle. Het laatste resultaat van het bezoek is geen opeenvolging, aangezien er geen eindtimestamp is.

De gemiddelde tijd op locatie voor Product page A is 00:01:35.

NOTE
Deze metrisch toont een waarde van "Invalid" als het dimensie-item alleen resultaten bevat die het laatst tijdens een bezoek zijn geweest. Deze metrisch vereist een verdere slag om bestede tijd te volgen.

Gemiddelde tijd besteed aan plaats (seconden)

De metrische waarde 'Gemiddelde tijd besteed aan site (seconden)' geeft dezelfde gegevens weer als een geheel getal in plaats van in HH:MM:SS gebruiken. Deze metrische waarde is het meest waardevol als component binnen berekende metriek.

De totalen van de uitsplitsing komen niet overeen met het item van de bovenliggende regel

De metrische 'Gemiddelde tijd op locatie' gebruikt ononderbroken reeksen van een bepaalde dimensie. De afbraakdimensie is niet afhankelijk van de bovenliggende dimensie bij het berekenen van deze reeksen. Neem bijvoorbeeld het volgende bezoek:

Timestamp
Page name
Site section
12:00:00
Home
Foxes
12:00:30
Product
Foxes
12:02:10
Home
Foxes
12:02:20
(None; exit link click)
(None; exit link click)

Gemiddelde tijd op locatie berekenen voor het dimensie-item Home zou de volgende berekening gebruiken:

(30 + 10) / 2 = 20 seconds average time on site

Als u een onderverdeling toepast met behulp van Site-secties afmeting, wordt de volgende berekening gebruikt:

(30 + 100 + 10) / 1 = 140 seconds (2 minutes 20 seconds) average time on site

Aangezien er één sequentie in de afsplitsingsdimensie was, gebruikt deze een andere noemer dan de bovenliggende dimensie. Deze meetgegevens leveren doorgaans vergelijkbare resultaten op bezoekniveau op, maar kunnen verschillen op raakniveau.

Percentage boven 100%

Deze metrische waarde bevat vaak percentages boven 100%. De noemer is de gemiddelde tijd van de volledige afmeting ter plaatse, en de teller is de gemiddelde tijd van het afmetingspunt op plaats. Als de gemiddelde tijd van de volledige afmeting op plaats lager is dan de gemiddelde tijd van een bepaald afmetingspunt op plaats, ziet u percentages boven 100%. Door gerangschikte rapporten te sorteren op deze metrische waarde wordt een afwijkende gemiddelde tijd op plaatswaarden getoond, die typisch niet waardevol is. Adobe beveelt sorteren met een andere metrische waarde aan, zoals Bezoeken, in gerangschikte verslagen.

Zie Overzicht van de tijd voor meer algemene informatie over de bestede tijd.

recommendation-more-help
46b8682c-fda6-4669-9355-1a44923e549e