Browser

De 'Browser' dimensie meldt de naam en versie van de browser die de hit verzendt. Deze dimensie is handig wanneer u de meest gebruikte browsers wilt meten die bezoekers gebruiken. Wanneer u nieuwe versies van uw site test, kunt u deze tests uitvoeren in de bovenste browsers in deze dimensie om de inspanningen voor kwaliteitscontrole te maximaliseren.

Deze dimensie vullen met gegevens

Deze dimensie verwijst naar een raadplegingstabel intern aan Adobe. De opzoekwaarde is gebaseerd op de User-Agent HTTP-header in afbeeldingsaanvragen. Adobe partners met DeviceAtlas om raadplegingen tussen gebruikersagent en browser te handhaven.

  • Voor de implementaties van AppMeasurementen, werkt deze dimensie uit de doos.
  • Voor de implementaties van SDK van het Web, laat toe Device Lookup wanneer configureren van een gegevensstroom.

Dimension-items

Dimension-items omvatten de gebruikte browsernamen en -versies. Verschillende versies van dezelfde browser zijn afzonderlijke dimensie-items.

Sommige dimensie-items bevatten "(unknown version)" in plaats van hun versienummer. Dit afmetingspunt verwijst naar een recente browser versie die de Adobe nog niet aan hun raadplegingslijsten heeft toegevoegd. Aangezien browsers vaak worden bijgewerkt, worden de "(unknown version)" voor een bepaalde browser algemeen en tijdelijk is. Adobe werkt opzoektabellen doorgaans bij tijdens maandelijkse onderhoudsreleases.

recommendation-more-help
46b8682c-fda6-4669-9355-1a44923e549e