Segmenten goedkeuren

Binnen de manager van het Segment kunt u opstelling een werkschema dat het goedkeuren van segmenten voor diverse niveaus van toepassing, voor specifieke afdelingen of groepen, en verenigbaar met het rapporteringsbeleid omvat.

NOTE
Beheerders kunnen ook segmenten (en andere componenten) uit het gegevenswoordenboek goedkeuren, zoals wordt beschreven in Onderdeelitems in gegevenswoordenboek bewerken.
Om het even welke segmenten die in het Woordenboek van Gegevens worden goedgekeurd worden weerspiegeld in de manager van het Segment. Op dezelfde manier worden de metriek die in de manager van het Segment worden goedgekeurd weerspiegeld in het Woordenboek van Gegevens.

Hieronder wordt beschreven hoe u een segment kunt markeren zoals dit is goedgekeurd:

  1. Schakel in Segmentbeheer het selectievakje links van de segmenttitel in.

  2. Klikken Approve in de de taakbar van het segmentbeheer.

  3. U kunt overwegen het goedgekeurde segment of de goedgekeurde segmenten met uw organisatie te delen.

  4. Klik op OK.

  5. Let op het goedkeuringspictogram naast het segment in de lijst.

  6. U kunt een goedgekeurd segment ook niet goedkeuren door te klikken Unapprove.

recommendation-more-help
46b8682c-fda6-4669-9355-1a44923e549e