Waarschuwingenbeheer

De Alarm Manager is zeer gestructureerd zoals Segmentbeheer en de Berekend metrisch beheer.

Toegang krijgen tot de Waarschuwingenmanager

 1. Selecteer in Adobe Analytics Componenten > Waarschuwingen.

Beschikbare handelingen in het venster Waarschuwingen

In het Alarmbeheer kunt u:

 • Open de waarschuwingsBuilder door op + Add.
 • Tagwaarschuwingen. Zo kunt u ze ordenen voor gebruiksgemak.
 • Waarschuwingen verwijderen.
 • Namen van waarschuwingen wijzigen.
 • Waarschuwingen goedkeuren.
 • Waarschuwingen kopiëren.
 • Waarschuwingen in-/uitschakelen.
 • Vernieuwen een vervaldatum van een signalering. Wanneer een of meer waarschuwingen zijn geselecteerd, kunnen deze worden vernieuwd door op Renew.Hierdoor worden de vervaldatums van de dieren verlengd tot één jaar vanaf de dag Renew is aangeklikt, ongeacht de oorspronkelijke vervaldatum.
 • Exporteer een waarschuwing naar een CSV-bestand.
 • Bewerk waarschuwingen door te dubbelklikken op de titel van de waarschuwing.
 • Zoeken naar waarschuwingen.
 • Voeg waarschuwingen toe aan andere rapportsuites.
 • Geef de eigenaar van een waarschuwing op of wijzig deze.
 • Andere filters toevoegen.
 • Een waarschuwing definiëren vervaldatum.

Kolommen configureren

U kunt de informatie vormen die voor elke alarm in de manager van het Alarm wordt getoond door de kolommen te vormen die worden getoond.

De zichtbare kolommen configureren in het Alarmbeheer:

 1. Selecteer in Adobe Analytics de optie Components tab, dan selecteren Alerts.

 2. Selecteer in Waarschuwingsbeheer de optie Kolommen aanpassen pictogram Het pictogram Kolommen aanpassen Selecteer vervolgens de kolommen die u wilt weergeven in het venster Waarschuwingen.

  De volgende kolommen zijn beschikbaar:

  table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 7-row-2 8-row-2 layout-auto
  Kolomtitel Beschrijving
  Favorieten Hiermee geeft u sterpictogrammen weer naast elke waarschuwing, zodat u waarschuwingen als favorieten kunt markeren.
  Titel en beschrijving Deze waarden worden opgegeven in de Alert Builder. Als u de titel en beschrijving wilt bewerken, selecteert u de titelkoppeling om de waarschuwingsconstructor te openen.
  Rapportsuite Geeft aan in welke rapportsuite de waarschuwing het laatst is opgeslagen.
  Eigenaar Hiermee wordt aangegeven wie de eigenaar van de waarschuwing is. Als niet-beheerder, kunt u slechts alarm zien u bezit of die met u werden gedeeld.
  Tags Hier ziet u tags die zijn toegepast op de waarschuwing, door u of door personen die de waarschuwing met u hebben gedeeld.
  Gedeeld met Hiermee geeft u personen of groepen (alleen beheerder) of Alle personen (alleen beheerder) weer waarmee u de waarschuwing hebt gedeeld.
  Datum gewijzigd Geeft de datum aan waarop de waarschuwing voor het laatst is gewijzigd.
  Laatst gebruikt

  Geeft de datum weer waarop de waarschuwing voor het laatst is gebruikt.

  Deze informatie kan u helpen bepalen of een component voor gebruikers in uw organisatie waardevol is, waar het wordt gebruikt, en of het moet worden geschrapt of worden gewijzigd.

  Houd rekening met het volgende wanneer u deze kolom weergeeft:

  • Deze informatie omvat geen gebruik van API, Report Builder, of Data Warehouse.
  • Voor sommige componenten bevat deze kolom mogelijk geen gegevens als de component voor het laatst is gebruikt vóór september 2023.
recommendation-more-help
46b8682c-fda6-4669-9355-1a44923e549e