Landen

De landen dimensie meldt het land waar de treffer vandaan komt. Deze dimensie is handig om te bepalen uit welke populairste landen bezoekers uw site bezoeken. U kunt deze gegevens gebruiken om u te concentreren op marketingactiviteiten in deze landen of om ervoor te zorgen dat uw site optimaal werkt in landen met verschillende primaire talen.

Deze dimensie vullen met gegevens

Deze dimensie verwijst naar raadplegingsregels intern aan Adobe. De raadplegingswaarde is gebaseerd op het IP adres dat met de klap wordt verzonden. Adobe partners met Digitaal element om raadplegingen tussen IP adres en land te handhaven.

  • Voor de implementaties van AppMeasurementen, werkt deze dimensie uit de doos.
  • Voor de implementaties van SDK van het Web, laat toe Geo Lookup wanneer configureren van een gegevensstroom.

Dimension-items

Dimension-items omvatten landen over de hele wereld. Voorbeelden van waarden zijn "United States", "United Kingdom", of "India".

Verschillen tussen gerapporteerde en werkelijke locatie

Aangezien deze dimensie op IP adres gebaseerd is, kunnen sommige scenario's een verschil tussen gemelde plaats en daadwerkelijke plaats tonen:

  • IP adressen die collectieve volmachten vertegenwoordigen: Deze bezoekers kunnen als verkeer verschijnen dat door het collectieve netwerk van de gebruiker komt, dat een verschillende plaats kan zijn als de gebruiker ver werkt.
  • Mobiele IP-adressen: Mobiele IP die werken richt op variërende niveaus afhankelijk van de plaats en het netwerk. Sommige dragers herstellen IP verkeer door gecentraliseerde of regionale plaatsen van aanwezigheid.
  • ISP-gebruikers satelliet: Het is moeilijk de specifieke locatie van deze gebruikers te identificeren, omdat ze doorgaans van de opstraallocatie afkomstig lijken te zijn.
  • IP's van militaire en overheidsinstellingen: Vertegenwoordigt personeel dat over de hele wereld reist en door hun thuislocatie komt, in plaats van de basis of het kantoor waar zij momenteel zijn gestationeerd.
  • Proxy's die IP-adressen om privacyredenen verbergen: De diensten zoals het Privé Relais van Apple verbergen het ware IP adres door gegevens door een tussenpersoon of een volmacht willekeurig te verzenden. Deze volmacht vervangt dan een verschillend IP adres alvorens aan Adobe door:sturen.
recommendation-more-help
46b8682c-fda6-4669-9355-1a44923e549e