Overzicht van Dimension

Dimension zijn variabelen in Adobe Analytics die doorgaans tekenreekswaarden bevatten. Veelvoorkomende afmetingen zijn Pagina, Verwijzen naar domeinof een eVar. Daarentegen cijfers bevatten numerieke waarden die aan een dimensie koppelen. Een basisrapport toont rijen van koordwaarden (afmeting), tegen een kolom van numerieke waarden (metrisch).

Als u bijvoorbeeld de dimensie 'Pagina' hebt gecombineerd met de metrische waarde 'Bezoekingen', krijgt u een gerangschikt rapport met uw bezochte pagina's:

Page
Visits
Home page
800
Product page
500
Purchase page
100

Elke dimensie vertegenwoordigt een ander deel of facet van uw site. U kunt één van meer van deze dimensies met één of meerdere metriek combineren om een gewenst rapport tot stand te brengen.

Dimensiebeschrijvingen toevoegen

Analysebeheerders kunnen beschrijvingen voor dimensies en andere componenten toevoegen in de rapportsuite of rechtstreeks in Analysis Workspace. Zie voor informatie over het toevoegen van beschrijvingen aan dimensies Componentbeschrijvingen toevoegen.

recommendation-more-help
46b8682c-fda6-4669-9355-1a44923e549e