Berekende standaard goedkeuren

In het Berekende beheer van metriek, kunnen de beheerders opstelling een werkschema dat het goedkeuren van metriek voor diverse niveaus van toepassing en voor specifieke afdelingen of groepen omvat.

NOTE
Beheerders kunnen ook berekende metriek (en andere componenten) uit het gegevenswoordenboek goedkeuren, zoals wordt beschreven in Onderdeelitems bewerken in het gegevenswoordenboek.
Alle berekende metriek die in het gegevenswoordenboek zijn goedgekeurd, worden weerspiegeld in het Berekende metriekbeheer. Op dezelfde manier worden de metriek die in Berekende metriekmanager worden goedgekeurd weerspiegeld in het Woordenboek van Gegevens.

Berekende waarden als goedgekeurd markeren:

  1. Selecteer in Adobe Analytics Componenten > Berekende cijfers.

  2. Schakel in het venster Berekende metrische manager het selectievakje links van de metingen die u als goedgekeurd wilt markeren in.

  3. Selecteren Approve in de beheertaak boven aan de pagina.

    Als u een metrische waarde wilt verwijderen uit de lijst met goedgekeurde metriek, selecteert u Unapprove.

  4. (Optioneel) Deel de metrische gegevens met andere gebruikers in uw organisatie, zoals beschreven in Berekende maatstaven delen.

  5. Selecteren OK.

    Merk het goedkeuringspictogram naast berekende metrisch in de lijst op:

  6. (Optioneel) Selecteer de optie Filter pictogram, uitbreiden Other filters selecteert u vervolgens Approved.

recommendation-more-help
46b8682c-fda6-4669-9355-1a44923e549e