Locaties voor het importeren en exporteren van cloud configureren

NOTE
Houd rekening met het volgende wanneer u locaties maakt en bewerkt:
 • Systeembeheerders kunnen gebruikers beperken om locaties te maken, zoals wordt beschreven in Configureren of gebruikers locaties kunnen maken. Als u geen plaatsen kunt tot stand brengen zoals die in deze sectie wordt beschreven, contacteer uw systeembeheerder.
 • Een locatie kan alleen worden bewerkt door de gebruiker die de locatie heeft gemaakt of door een systeembeheerder.

Na u een cloudaccount configurerenkunt u een locatie voor die account configureren. Eén locatie kan worden gebruikt voor elk van de volgende doeleinden (één locatie kan niet aan meerdere doelen worden gekoppeld):

U moet Adobe Analytics configureren met de benodigde informatie voor toegang tot uw cloud-account. Dit proces bestaat uit het toevoegen en configureren van de account (zoals Amazon S3 Role ARN, Google Cloud Platform enzovoort) zoals beschreven in Cloud-import- en exportaccounts configurerenen vervolgens de locatie binnen die account toevoegen en configureren (zoals beschreven in dit artikel).

Voor informatie over hoe te om bestaande plaatsen te bekijken en te schrappen, zie Locatiebeheer.

Beginnen met het maken of bewerken van een locatie

 1. Selecteer in Adobe Analytics Componenten > Locaties.

 2. Op de Locations pagina, selecteert u de Locaties tab.

 3. (Voorwaardelijk) Als u een systeembeheerder bent, kunt u de Locaties voor alle gebruikers weergeven om locaties weer te geven die door alle gebruikers in uw organisatie zijn gemaakt.
  locaties voor alle gebruikers weergeven

 4. Als u een nieuwe locatie wilt toevoegen, selecteert u Locatie toevoegen. (Als u nog geen account hebt toegevoegd, voegt u een account toe zoals beschreven in Cloud-import- en exportaccounts configureren.)

  De Locatie toevoegen dialoogvensters weergeven

  of

  Als u een bestaande locatie wilt bewerken, selecteert u het menu met drie punten naast de naam van de locatie en selecteert u Bewerken.

  De Locatiedetails wordt weergegeven.

 5. Geef de volgende informatie op: |Veld | Functie | |—|—| | Naam | De naam van de locatie. | | Beschrijving | Geef een korte beschrijving van de account om deze te onderscheiden van andere accounts van hetzelfde type account. | | Gebruiken met | Selecteer of u deze locatie wilt gebruiken met Gegevensfeeds, Data Warehouse, of Classificatiesets.

  Houd rekening met het volgende wanneer u een selectie maakt:

  • Eén locatie kan niet voor meerdere doeleinden worden gebruikt. Een locatie die bijvoorbeeld wordt gebruikt voor gegevensfeeds, kan niet ook worden gebruikt voor Data Warehouse- of classificatiesets.
  • Wijzig de waarde van de optie Gebruiken met veld nadat de locatie is gebruikt.
  • Als u een locatie voor een e-mailaccount maakt, selecteert u Data Warehouse op dit gebied. E-maillocaties worden niet ondersteund met gegevensfeeds en classificatiesets.

  | | Locatie beschikbaar maken voor alle gebruikers in uw organisatie | Opmerking: Deze functionaliteit bevindt zich in de beperkte testfase van de release en is mogelijk nog niet beschikbaar in uw omgeving. Deze notitie wordt verwijderd wanneer de functionaliteit algemeen beschikbaar is. Voor informatie over het evaluatieproces Analytics raadpleegt u Adobe Analytics-functiereleases.

  Schakel deze optie in als u wilt dat andere gebruikers in uw organisatie de locatie kunnen gebruiken.

  Houd rekening met het volgende wanneer u locaties deelt:

  • Locaties die u deelt, kunnen niet worden verwijderd.
  • Gedeelde locaties kunnen alleen door de eigenaar van de locatie worden bewerkt.
  • Locaties kunnen alleen worden gedeeld als de account waaraan de locatie is gekoppeld, ook wordt gedeeld.

  | | Locatieaccount | Selecteer de locatie waar u deze locatie wilt maken. Voor informatie over het maken van een account raadpleegt u Cloud-import- en exportaccounts configureren. |

 6. Als u het formulier voor het configureren van de locatie wilt voltooien, gaat u verder met de sectie hieronder die overeenkomt met het accounttype dat u in het dialoogvenster Locatieaccounts veld. (Aanvullende oudere accounttypen zijn ook beschikbaar, maar worden niet aanbevolen.)

Amazon S3 Role ARN

Geef de volgende informatie op om een ARN-locatie voor Amazon S3 Role te configureren:

 1. Beginnen met het maken of bewerken van een locatie, zoals hierboven beschreven.

  table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 layout-auto
  Veld Functie
  Emmertje

  Het emmertje in uw Amazon S3-account waarin u Adobe Analytics-gegevens wilt verzenden.

  Zorg ervoor dat de gebruiker-ARN die door de Adobe is geleverd, de S3:PutObject toestemming om bestanden naar dit emmertje te uploaden.

  Emmernamen moeten voldoen aan specifieke naamgevingsregels. Ze moeten bijvoorbeeld tussen 3 en 63 tekens lang zijn, ze mogen alleen bestaan uit kleine letters, cijfers, puntjes (.) en afbreekstreepjes (-) en ze moeten beginnen en eindigen met een letter of getal. Een volledige lijst met naamgevingsregels is beschikbaar in de documentatie van AWS.

  Voorvoegsel De map in het emmertje waar u de gegevens wilt plaatsen. Geef een mapnaam op en voeg vervolgens een backslash achter de naam toe om de map te maken. Map_name/
 2. Selecteren Opslaan.

  U kunt nu gegevens importeren of exporteren naar of van de account en locatie die u hebt geconfigureerd. Voor het exporteren van gegevens gebruikt u Gegevensfeeds of Data Warehouse. Voor het importeren van gegevens gebruikt u Classificatiesets.

  Geïmporteerde gegevens worden niet verwijderd uit de cloudbestemming nadat ze zijn geïmporteerd.

  note note
  NOTE
  Als u eerder FTP voor het importeren van classificaties naar Adobe Analytics, moet u een FIN-bestand uploaden. Dit FIN-bestand is niet nodig bij het importeren van accounts in de cloud.

Google Cloud Platform

Geef de volgende informatie op om een locatie voor een Google Cloud-platform te configureren:

 1. Beginnen met het maken of bewerken van een locatie, zoals hierboven beschreven.

  table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 layout-auto
  Veld Functie
  Emmertje Het emmertje binnen uw GCP rekening waar u de gegevens van Adobe Analytics wilt worden verzonden. Zorg ervoor dat u aan Opdrachtgever toestemming hebt verleend die door Adobe wordt verstrekt om dossiers aan dit emmertje te uploaden.
  Voorvoegsel De map in het emmertje waar u de gegevens wilt plaatsen. Geef een mapnaam op en voeg vervolgens een backslash achter de naam toe om de map te maken. Map_name/
 2. Selecteren Opslaan.

  U kunt nu gegevens importeren of exporteren naar of van de account en locatie die u hebt geconfigureerd. Voor het exporteren van gegevens gebruikt u Gegevensfeeds of Data Warehouse. Voor het importeren van gegevens gebruikt u Classificatiesets.

  Geïmporteerde gegevens worden niet verwijderd uit de cloudbestemming nadat ze zijn geïmporteerd.

  note note
  NOTE
  Als u eerder FTP voor het importeren van classificaties naar Adobe Analytics, moet u een FIN-bestand uploaden. Dit FIN-bestand is niet nodig bij het importeren van accounts in de cloud.

Azure SAS

Geef de volgende informatie op om een Azure SAS-locatie te configureren:

 1. Beginnen met het maken of bewerken van een locatie, zoals hierboven beschreven.

  table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 layout-auto
  Veld Functie
  Container De container in de account die u hebt opgegeven, waarnaar u Adobe Analytics-gegevens wilt verzenden.
  Voorvoegsel De map in de container waarin u de gegevens wilt plaatsen. Geef een mapnaam op en voeg vervolgens een backslash achter de naam toe om de map te maken. Bijvoorbeeld: folder_name/
 2. Selecteren Opslaan.

  U kunt nu gegevens importeren of exporteren naar of van de account en locatie die u hebt geconfigureerd. Voor het exporteren van gegevens gebruikt u Gegevensfeeds of Data Warehouse. Voor het importeren van gegevens gebruikt u Classificatiesets.

  Geïmporteerde gegevens worden niet verwijderd uit de cloudbestemming nadat ze zijn geïmporteerd.

  note note
  NOTE
  Als u eerder FTP voor het importeren van classificaties naar Adobe Analytics, moet u een FIN-bestand uploaden. Dit FIN-bestand is niet nodig bij het importeren van accounts in de cloud.

Azure RBAC

Geef de volgende informatie op om een Azure RBAC-locatie te configureren:

 1. Beginnen met het maken of bewerken van een locatie, zoals hierboven beschreven.

  table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto
  Veld Functie
  Account De Azure-opslagaccount.
  Container De container in de account die u hebt opgegeven, waarnaar u Adobe Analytics-gegevens wilt verzenden. Zorg ervoor dat u machtigingen verleent om bestanden te uploaden naar de Azure-toepassing die u eerder hebt gemaakt.
  Voorvoegsel De map in de container waarin u de gegevens wilt plaatsen. Geef een mapnaam op en voeg vervolgens een backslash achter de naam toe om de map te maken. Bijvoorbeeld: folder_name/
 2. Selecteren Opslaan.

  U kunt nu gegevens importeren of exporteren naar of van de account en locatie die u hebt geconfigureerd. Voor het exporteren van gegevens gebruikt u Gegevensfeeds of Data Warehouse. Voor het importeren van gegevens gebruikt u Classificatiesets.

  Geïmporteerde gegevens worden niet verwijderd uit de cloudbestemming nadat ze zijn geïmporteerd.

  note note
  NOTE
  Als u eerder FTP voor het importeren van classificaties naar Adobe Analytics, moet u een FIN-bestand uploaden. Dit FIN-bestand is niet nodig bij het importeren van accounts in de cloud.

E-mail

Om een e-mailplaats te vormen, specificeer de volgende informatie:

 1. Beginnen met het maken of bewerken van een locatie, zoals hierboven beschreven.

  table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 layout-auto
  Veld Functie
  Onderwerp Het onderwerp van het e-mailbericht.
  Notities De inhoud van het e-mailbericht
 2. Selecteren Opslaan.

  U kunt nu gegevens exporteren naar de account en locatie die u hebt geconfigureerd bij het gebruik van Gegevensfeeds. (E-maillocaties worden niet ondersteund met Data Warehouse of Classificatiesets).

Oudere accounttypen

Deze oudere accounttypen zijn alleen beschikbaar wanneer u gegevens exporteert met Gegevensfeeds en Data Warehouse. Deze opties zijn niet beschikbaar wanneer u gegevens importeert met Classificatiesets.

FTP

Gegevens over gegevenstoevoer kunnen naar een door de Adobe of klant gehoste FTP-locatie worden verzonden. Geef de map op. Gebruik het veld Pad om feed-bestanden in een map te plaatsen.

table 0-row-2 1-row-2 layout-auto
Veld Functie
Directorypad Voer het pad naar de map op de FTP-server in. Mappen moeten al bestaan; feeds genereren een fout als het opgegeven pad niet bestaat.
Bijvoorbeeld: /folder_name/folder_name.
SFTP

Gegevens over gegevenstoevoer kunnen worden geleverd aan een Adobe of door de klant gehoste SFTP-locatie. De bestemmingsplaats moet een geldige RSA of DSA openbare sleutel bevatten. U kunt de juiste openbare sleutel downloaden wanneer u de feed maakt.

table 0-row-2 1-row-2 layout-auto
Veld Functie
Directorypad Voer het pad naar de map op de FTP-server in. Mappen moeten al bestaan; feeds genereren een fout als het opgegeven pad niet bestaat.
Bijvoorbeeld: /folder_name/folder_name.
S3

U kunt opslaggegevens rechtstreeks naar Amazon S3 emmers verzenden. Dit bestemmingstype vereist een naam van het Emmertje, een Zeer belangrijke identiteitskaart van de Toegang, en een Geheime Sleutel. Zie Amazon S3-vereisten voor emmernaamgeving in de Amazon S3-documenten voor meer informatie.

De gebruiker u voor het uploaden gegevens van het gegevenspakhuis verstrekt moet het volgende hebben: machtigingen:

 • s3:GetObject
 • s3:PutObject
 • s3:PutObjectAcl

De volgende 16 standaard AWS-gebieden worden ondersteund (waarbij zo nodig het juiste handtekeningalgoritme wordt gebruikt):

 • us-East-2
 • us-oost-1
 • us-west-1
 • us-west-2
 • ap-zuid-1
 • ap-northeast-2
 • ap-zuidoost-1
 • ap-zuidoost-2
 • ap-northeast-1
 • ca-centraal-1
 • EU-centraal-1
 • EU-west-1
 • EU-west-2
 • eu-west-3
 • eu-noord-1
 • sa-Oost-1
note note
NOTE
De regio cn-North-1 wordt niet ondersteund.
Azure Blob

De steun van het pakhuis van gegevens Azure Blob bestemmingen. Hiervoor is een container, account en sleutel vereist. Amazon versleutelt de gegevens automatisch in rust. Wanneer u de gegevens downloadt, worden deze automatisch gedecodeerd. Zie Een opslagaccount maken in de Microsoft Azure-documenten voor meer informatie.

note note
NOTE
U moet uw eigen proces uitvoeren om schijfruimte op de bestemming van het gegevenspakhuis te beheren. Adobe verwijdert geen gegevens van de server.
recommendation-more-help
46b8682c-fda6-4669-9355-1a44923e549e