Instellingen voor classificatieset

Configureer de instellingen van een classificatieset.

Components > Classification sets > Sets > Klik op de gewenste naam van de classificatieset > Settings

De volgende velden zijn beschikbaar op dit tabblad:

  • Name: De naam van de classificatieset.
  • Description: De beschrijving voor het classificatieset.
  • Notify of issues: Een door komma's gescheiden lijst met e-mailadressen die op de hoogte worden gesteld van problemen met deze classificatieset.
  • Tags: Voeg een of meer tags toe aan de geselecteerde classificatieset. Met labels kunt u classificatiesets ordenen of groeperen, zodat u deze in de toekomst gemakkelijker kunt vinden.
  • Type: Het type indeling tussen Primary en Lookup. Primaire classificaties worden doorgaans gebruikt. U kunt het type van een classificatieset niet wijzigen nadat u deze hebt gemaakt.
  • Subscriptions: De rapportsuite- en dimensiecombinaties waarop de classificatieset van toepassing is.
recommendation-more-help
46b8682c-fda6-4669-9355-1a44923e549e