Segmenten filteren

Filteren op tags, eigenaars en andere filters (Alles weergeven, Mijne, Gedeeld met mij, Favorieten en Goedgekeurd.)

Door te filteren kunt u gemakkelijker naar segmenten in de segmentrail zoeken.

 1. Klik in Segmentbeheer op de knop Filters pictogram:

 2. De volgende filters zijn beschikbaar:

  table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 7-row-2 8-row-2 9-row-2
  Filternaam Beschrijving
  Tags Hiermee kunt u filteren op segmenten met specifieke tags. De kolom Codes wordt standaard weergegeven.
  Eigenaars Hiermee kunt u segmenten filteren op eigenaar.
  Rapportsuite Hiermee kunt u filteren op rapportsuite.
  Overige filters > Alles tonen (Alleen beheerder) Toont alle segmenten, hun eigenaar, en de laatste datum zij werden gewijzigd.
  Overige filters > Mine Toont alle segmenten die u bezit.
  Overige filters > Met mij gedeeld Alle segmenten tonen die anderen gedeeld met u.
  Overige filters > Favorieten Hiermee worden alle segmenten weergegeven die u hebt gemarkeerd als Favorieten.
  Overige filters > Goedgekeurd Alle officieel tonen goedgekeurd segmenten.
  Segmenten zoeken Hiermee kunt u naar segmenten op naam zoeken.
recommendation-more-help
46b8682c-fda6-4669-9355-1a44923e549e