Voorvallen

De 'voorvallen' metrisch toont het aantal treffers waar een bepaalde afmeting werd geplaatst of voortgeduurd. Wanneer u een afmeting in Workspace naar een leeg canvas sleept, past de Adobe deze metrische waarde automatisch toe op het project.

Hoe deze metrische waarde wordt berekend

Van alle klare resultaten in een rapportreeks, omvat klappen waar een afmetingspunt wordt bepaald of voortgeduurd. Sommige afmetingen, zoals eVarsblijven staan na de hit waarop ze zijn ingesteld. Deze metrische tellingen zowel aanvankelijke als persistelde waarden.

Vergelijken met vergelijkbare cijfers

  • Voorvallen vs. Instanties: Komt tellingen klappen voor waar een afmetingspunt werd geplaatst of voortgeduurd. Exemplaren bevatten geen treffers op plaatsen waar een dimensie-item aanwezig blijft.
  • Voorvallen vs. Paginaweergaven: De instanties omvatten alle raaktypen, inclusief aanroepen voor het bijhouden van paginaweergaven (t()), verbinding het volgen vraag (tl()) en gegevens uit samenvatting Gegevensbronnen. Metrische paginaweergaven bevatten alleen aanroepen voor het bijhouden van paginaweergaven, exclusief aanroepen voor het bijhouden van koppelingen en samenvattingsgegevensbronnen.
recommendation-more-help
46b8682c-fda6-4669-9355-1a44923e549e