Een classificatieset maken

U kunt de functie voor classificatiesets gebruiken om een classificatieset te maken.

Components > Classification sets > Sets > Add

Wanneer u een classificatieset maakt, zijn de volgende velden beschikbaar.

  • Name: Een tekstveld dat wordt gebruikt om de classificatieset te identificeren. Dit veld kan niet worden bewerkt tijdens het maken, maar u kunt de naam later wijzigen.
  • Column Name: De naam van de eerste classificatiedimensie die u wilt maken. Dit veld is de naam van de dimensie die in Analysis Workspace wordt gebruikt en de kolomnaam bij het exporteren van classificatiegegevens. U kunt meer kolomnamen toevoegen nadat de classificatieset is gemaakt.
  • Type: Keuzerondjes die het type classificatie aangeven. Primaire classificaties worden doorgaans gebruikt; Opzoekclassificaties worden weergegeven Subclassificaties.
  • Subscriptions De rapporteereeksen en -afmetingen waarop deze classificatieset van toepassing is. U kunt veelvoudige rapportreeks en afmetingscombinaties aan een classificatiereeks toevoegen.

Een classificatieset maken

Als een classificatieset voor een bepaalde rapportreeks + variabele bestaat, wordt de classificatie toegevoegd aan het schema. Een bepaalde rapportsuite + variabele combinatie kan niet tot meerdere classificatiesets behoren.

recommendation-more-help
46b8682c-fda6-4669-9355-1a44923e549e