Versionsinformation för Experience Cloud - juni 2023

Banderoll

Juni 2023

På den här sidan kan du hålla dig uppdaterad om produktreleaser, evenemang och utbildningsmöjligheter på Experience League.

TIP
Om du vill få ett månatligt e-postmeddelande om uppdateringar av den här sidan prenumererar du på Produktuppdatering Adobe Priority. Kolla in det som händer i Adobe företagsapplikationer.

Behöver du hjälp?

Logga in på Experience League och anpassa sökupplevelsen i hela Adobe bibliotek med självhjälpsresurser. Bläddra produktdokumentation, självstudievideor, kurseroch händelser för alla nivåer och roller. Ställ frågor på webben community av andra och få expertis support när du behöver det som mest.

Uppdateringar och händelser om produktreleaser

Senaste uppdatering: 21 juni 2023

Ikon Experience League händelser och uppdateringar events

Läs om spännande event på Experience League. Det är en fantastisk plats att lära sig, interagera och få svar från produktexperter på Adobe!

Uppdatering av juni 2023-händelser:Inspelning av Experience League-händelser kan du använda den vänstra navigeringen för att bläddra igenom händelser efter serietyp och program.

Kommande event
Se Experience League Events för ett komplett schema över kommande event och on demand-event.

Ikon Certifiering certification

Se till att alla Adobe är certifierade. Besök nya Experience Cloud Certifiering webbplats på Experience League.

Information

Certifieringssajten är er enda butik för alla Experience Cloud Certifieringsrelaterat innehåll, inklusive:

 • Tillgängliga certifieringar
 • Certifieringsförnyelser för Adobe-lösningar
 • Uppdateringar av certifieringsprogram

Och mycket mer! Gå till Adobe-certifiering på Experience League och börja din certifieringsresa idag!

Ikon Adobe System Status status

Läs om de senaste funktionerna och uppdateringarna i Adobe System Status.

Information

Adobe System Status ger detaljerad information, statusuppdateringar och e-postmeddelanden om avbrott i produkter och tjänster, avbrott och underhållshändelser i Adobe. Kolla in det på status.adobe.com.

Se Versionsinformation mars 2023 för Adobe Status för att se de senaste uppdateringarna.

Ikon Experience Cloud gränssnitt och administration ecloud

Hitta uppdateringar till Experience Cloud hemsida, administration (produkt- och användarhantering), inställningar för användarprofiler, sökning och cookies.

Information

Version: 25 maj 2023

 • I Experience Cloud Help har innehållssökningen uppdaterats för att filtrera efter program i Experience League sökresultat.

Hjälp om gemensamma komponenter i gränssnittet för Experience Cloud finns i Experience Cloud Interface and Administration Guide (inkluderar Customer Attributes, Experience Cloud Assetsoch Audiences).

Ikon Experience Platform platform

Hitta den senaste versionsinformationen och den nya dokumentationen för Experience Platform och Mobile SDK. Visa nya självstudiekurser och kunskapsbasartiklar på Experience League.

Information

Självstudiekurser och kurser i nya Experience Platform tutorials-aep

Nya videor, självstudiekurser eller kurser publicerade för Adobe Experience Platform.

table 0-row-3 1-row-3 2-row-3 3-row-3 4-row-3 5-row-3 6-row-3 layout-auto
Typ Funktioner Beskrivning
Juni 2023 Infoga data från Marketo Engage Video
Juni 2023 Infoga data med CRM-källkopplingar - Salesforce Video
Juni 2023 Använd Real-Time CDP segment i Target Video
Juni 2023 Aktivera segment och profilattribut Video
Juni 2023 Klassificera data med etiketter Video
Juni 2023 Använd Real-Time CDP profilattribut i Adobe Target Video

Ikon Analytics analytics

Hitta den senaste versionsinformationen för Adobe Analytics och AppMeasurement. Se nya självstudiekurser och kurser på Experience League.

Information

Analytics Releasedatum: 7 juni 2023

AppMeasurement appm

Version: 2.23.0

Nytt Analytics självstudiekurser och kurser tutorials-analytics

Nya videokurser, artiklar och kurser publicerade för Adobe Analytics.

table 0-row-4 1-row-4 2-row-4 3-row-4 4-row-4 5-row-4 6-row-4 7-row-4 8-row-4 layout-auto
Publicerad Namn Typ Beskrivning
Juni 2023 Ta dataanalysen till nästa nivå med Calculated Metrics Artikel Läs om hur en peer-expert använder Calculated Metrics för att skapa mätvärden utan att implementera dem och använda de data som redan samlats in för att besvara komplexa affärsfrågor.
Juni 2023 Använd textvisualiseringar och beskrivningar i Analysis Workspace Artikel Läs om hur en peer-expert använder Calculated Metrics att skapa mätvärden utan att ändra implementeringen och använda de data som redan samlats in för att besvara komplexa affärsfrågor.
Juni 2023 Använd segment för att hitta nya insikter i Analysis Workspace Artikel Lär dig använda segment i Adobe Analytics för att få nya insikter från Analysis Workspace visualiseringar och frihandstabeller.
Juni 2023 Använd Cohort Analysis för att förstå kundernas beteende Artikel Använd Cohort Analysis för att hjälpa er att förstå engagemang och lojalitet, vilket leder till åtgärder som att förbättra skapandet av konton och skapa kampanjer för stora månadsvolymer.
Juni 2023 Bygg kundresesegment Artikel Följ den här steg-för-steg-guiden för att skapa beteendebaserade kundresesegment i Adobe Analytics och förbättra kundernas upplevelse med Experience Cloud.
Juni 2023 Hej då Excel, hej till beräknade värden Artikel Lär dig fördelarna med att använda Calculated Metrics in Adobe Analytics och hur de kan ge dig en kontinuerlig, dynamisk vy av dina data i den här artikeln.
Juni 2023 Lås upp möjligheten till skrivskyddad delning i Analysis Workspace Artikel Lär dig hur du delar Analysis Workspace projekt som skrivskyddade kan skapa chefsklara kontrollpanelsrapporter med ett rent användargränssnitt och fördefinierade filtreringsalternativ.
Juni 2023 Påbörja analysen med en färdig rapport Video Lär dig hur du påbörjar analysen i Workspace med en färdig rapport.

Adobe Analytics supportkunskapsbas kb-analytics

Nya artiklar och uppdateringar av befintliga artiklar för Analytics.

table 0-row-4 1-row-4 layout-auto
Publicerad Namn Typ Beskrivning
Maj 2023 Så här ger du Datan Warehouse åtkomstbehörighet Lär dig vilken behörighet som ska läggas till för att ge Datan Warehouse åtkomstbehörighet.

Ikon Customer Journey Analytics cja

Hitta den senaste versionsinformationen för Customer Journey Analytics. Se nya självstudiekurser och kurser på Experience League.

Information

Customer Journey Analytics Releasedatum: 7 juni 2023

Nytt Customer Journey Analytics självstudiekurser och kurser tutorials-cja

Nya videor, självstudiekurser eller kurser som publicerats för Customer Journey Analytics.

table 0-row-4 1-row-4 2-row-4 layout-auto
Publicerad Namn Typ Beskrivning
Juni 2023 Översikt över filter Video Filter identifierar undergrupper av besökare eller kunder baserat på attribut och händelser, som webbplatsbesökare eller call center-engagemang. Läs om de viktigaste komponenterna i Filter Builder in Customer Journey Analytics.
Juni 2023 Använd filter som dimensioner i Analysis Workspace Video Lär dig att jämföra och visualisera filter när de används som dimensioner i Analysis Workspace-projekt.

Ikon Streaming Media Analytics sma

Analytics Releasedatum: 7 juni 2023

Ikon Adobe Experience Manager aem

Nya funktioner, korrigeringar och uppdateringar i Experience Manager. Adobe rekommenderar att kunder med lokal driftsättning driftsätter de senaste patcharna för att säkerställa högre stabilitet, säkerhet och prestanda.

Information

Experience Manager färdplaner och videoklipp

Adobe rekommenderar att du besöker följande resurser för att hålla dig uppdaterad om versionsinformation:

Video om den senaste versionsöversikten

Titta på Video om versionsöversikt, februari 2023 för en sammanfattning av funktioner som lagts till i version 2023.02.0 (februari 2023).

Experience Manager Sites som Cloud Service

Nya funktioner

 • Exportera innehållsfragment från AEM som en molntjänst till Adobe som JSON erbjuder.
 • Stöd för sidnumrering och sortering i GraphQL, tillsammans med förbättringar för intern cachning, hjälper nu till att förbättra prestanda i fristående klientprogram när du hämtar stora innehållsuppsättningar från AEM med komplexa GraphQL-frågor och filter.

Experience Manager Assets som Cloud Service

Ny funktion

 • Stöd för nytt protokoll (DASH - Dynamic Adaptive Streaming over HTTP) har startats för adaptiv strömning i Dynamic Media (med CMAF aktiverat):

  • Adaptiv direktuppspelning (DASH/HLS) ger en bättre tittarupplevelse för videor.
  • DASH är det internationella standardprotokollet för strömning av adaptiv video och är en vida spridd bransch.
  • Finns i Asien-Stillahavsområdet och Nordamerika, aktiveras via en supportanmälan. Kommer snart i Europa-Mellanöstern-Afrika.
 • Stöd för WebP-bilder som automatiskt extraherar metadata, genererar miniatyrbilder och anpassade renderingar. Funktioner för smarta taggar och smart beskärning stöds nu även för dessa filer.

Experience Manager Forms som Cloud Service

Nya funktioner

Headless Adaptive Forms early adopter

Med Headless Adaptive Forms kan utvecklarna skapa, publicera och hantera interaktiva blanketter som kan öppnas och interagera med via API:er i stället för via ett traditionellt grafiskt användargränssnitt. Headless adaptive forms help you:

 • Bygg högklassiga flerkanalsblanketter i valfritt programmeringsspråk.
 • Integrera blanketter i dator och mobilappar, webbplatser och chattapplikationer
 • Återanvänd era egna gränssnittskomponenter med blankettapplikationer
 • Använd kraften i Adobe Experience Manager Forms

Du kan mejla till aem-forms-headless@adobe.com från ditt officiella e-post-ID till att gå med i det tidiga adopterprogrammet.

Cloud Manager

Nya funktioner

Felkorrigeringar

 • Miljöskapande misslyckas inte längre när flerbytetecken används i miljöns namn.

Workfront for Experience Manager förbättrad koppling

Releasedatum för den senaste versionen, 1.9.10, av Workfront för Experience Manager med utökad anslutning är 18 maj 2023.

Frigör högdagrar

 • Workfront returnerar ett 409 HTTP-svar för dubblerade händelseprenumerationer baserat på ett REST-anrop från Experience Manager till Workfront, vilket leder till ett null-pekarundantag.
note important
IMPORTANT
Adobe rekommenderar att du uppgradera till den senaste 1.9.10-versionen för Workfront för Experience Manager förbättrade kontakter.

Kända fel

 • När projektlänkade mappar konfigureras med AEM 6.4, Experience Manager sparar inte värden för undermappar och Skapa länkad mapp i projekt med portfölj fält. Värdet för undermappar fältuppdateringar till undefined. Värdet för Skapa länkad mapp i projekt med portfölj fältuppdateringar till Portfolio automatiskt när konfigurationen har sparats.
 • När du använder den klassiska Workfront-upplevelsen Skicka till som finns i Mer I den nedrullningsbara listan kan du inte välja måldestinationen i Experience Manager. The Skicka till fungerar korrekt med Dokumentåtgärder listruta. The Skicka till alternativet fungerar korrekt för Mer nedrullningsbar lista och Dokumentåtgärder nedrullningsbar lista som finns i nya Workfront.

Community

 • Inspelningar för alla sessioner med Developer Live 2023 är nu tillgängliga i Experience Manager Community's Contextual Threads. Få tillgång till dessa värdefulla resurser och få en värld av kunskap och inspiration. Är du redo att dyka in? Här är inspelningarna: https://adobe.ly/3LRFDDv.

Versionsinformation för Experience Manager

Alla Experience Manager versionsinformationen finns på följande sidor:

Självstudiekurser och kurser i nya Experience Manager tutorials-aem

Nya videor, självstudiekurser eller kurser som publicerats för Experience Manager.

table 0-row-5 1-row-5 2-row-5 3-row-5 4-row-5 5-row-5 6-row-5 7-row-5 8-row-5 layout-auto
Publicerad Namn Typ Beskrivning Program
Juni 2023 AEM Headless first tutorial Video Lär dig hur du skapar en dynamisk och interaktiv webbapplikation genom att kombinera kraften i React, Adobe Experience Manager Headless API:er och GraphQL. AEM CS
Juni 2023 Bädda in ett headless Adaptive Form Video Lär dig att bädda in ett anpassat formulär på ett headless sätt på Single Page Application. AEM Forms
Juni 2023 Konsol för innehållsfragment Flera videor Läs om de grundläggande funktionerna i Content Fragments redigeringskonsolen i AEM as a Cloud Service. AEM Sites
Juni 2023 Hämta och visa formulären i kortformat Video Hämta de headless-formulären med listForms API och visa formulären i kortformat. AEM Forms
Juni 2023 Adobe IMS-användargrupper Videor Adobe IMS-användargrupper skapar logiska uppsättningar av användare som exponeras för AEM, där de kan användas för att definiera finjusteringsbehörigheter för AEM. AEM CS
Juni 2023 Produktprofiler för Adobe IMS Video Med Adobes IMS-produktprofiler kan användare logga in på en AEM Author-tjänst och ange en åtkomstnivå beroende på vilken produktprofil de är medlemmar i. AEM CS
Juni 2023 GraphQL Video Series Video Lär dig definiera och använda Content Fragments i Adobe Experience Manager (AEM) för GraphQL. AEM CS
Juni 2023 Konfigurera åtkomst till AEM genomgång Video En förkortad genomgång om hur du konfigurerar Adobe IMS-användare, användargrupper och Product Profiles in Admin Console. Lär dig använda dessa Adobe IMS-abstraktioner i AEM Author för att definiera och hantera specifika gruppbaserade behörigheter. AEM CS

Experience Manager supportdatabas kb-aem

Nya artiklar och uppdateringar av befintliga artiklar för Experience Manager.

table 0-row-4 1-row-4 2-row-4 3-row-4 4-row-4 5-row-4 6-row-4 7-row-4 8-row-4 layout-auto
Publicerad Namn Typ Beskrivning
Maj 2023 Omdirigering till anpassad inloggningssida från ett AEM OAuth-flödesfel Ny artikel Läs om varför du behöver dirigera om dig till en anpassad inloggningssida om AEM OAuth Flödesfel och hur man gör det.
Maj 2023 Pipeline misslyckades med felet Egenskapen end_aem_createsegmentstore saknas Ny artikel Lär dig lösningen på problemet när CI/CD-flödet misslyckas med fel Egenskapen end_aem_createsegmentstore saknas.
Maj 2023 Övervaka en replikeringskö Ny artikel Lär dig hur du övervakar en replikeringskö.
Maj 2023 Använda en borttagen Live Copy Ny artikel Lär dig hur du gör en borttagen Live Copy.
Maj 2023 Aktivera Brand Portal med autentiseringsuppgifter för OAuth-server till-server Ny artikel Läs om varför kunderna bör använda JWT-inloggningsmetoden i stället för OAuth Sever-to-Server inloggningsmetod för att skapa Adobe IMS Technical Account Configuration.
Maj 2023 AEM utloggningsproblem även efter SAML SSO-autentisering Ny artikel Lär dig lösningen på problemet där användare inte kan logga ut när AEM autentiseras med SAML enkel inloggning (SSO).
Maj 2023 Borttagning av NetworkInfrastructure via CM API misslyckas med 405 Ny artikel Lär dig lösningen på problemet med borttagning NetworkInfrastructure via CM API misslyckas med 405.
Maj 2023 Extrahering av innehåll via migreringsuppsättning misslyckas Ny artikel Lär dig varför du extraherar innehåll via Migration Set skulle kunna misslyckas.

Andra hjälpresurser för Experience Manager

Ikon Adobe Commerce commerce

Få tillgång till versionsinformation, nya självstudiekurser och kunskapsbasartiklar för Adobe Commerce på Experience League.

Information
note note
NOTE
Adobe Search&Promote tjänstslut inträffade 1 september 2022. För produkt- och e-handelssökning Live Search är Adobe sökprogram. Se sista giltighetsdag för mer information.

Nya självstudiekurser för Adobe Commerce tutorials-commerce

table 0-row-4 1-row-4 2-row-4 3-row-4 layout-auto
Publicerad Namn Typ Beskrivning
Juni 2023 Adobe Commerce om molninfrastruktur - översikt Video Identifiera de viktigaste teknikerna i molnstacken. Beskriv leveransstrategin för Adobe Commerce. Förstå värdet i det skrivskyddade filsystemet.
Juni 2023 Adobe Commerce om molninfrastruktur - värdtjänster och konton Video Läs om befintliga värdlösningar för Adobe Commerce. Förstå skillnaderna mellan Starter- och Pro-konton.
Juni 2023 Skapa en Cart Price Rule Video Lär dig hur du skapar kundprisregler som tillämpar rabatter i kundvagnen baserat på en uppsättning villkor.

Commerce supportdatabas kb-commerce

Nya artiklar och uppdateringar av befintliga artiklar för Adobe Commerce.

table 0-row-4 1-row-4 2-row-4 layout-auto
Publicerad Namn Typ Beskrivning
Maj 2023 QPT (Quality Patches Tool) Nya artiklar Nya artiklar om hur du tillämpar plåster som finns i QPT 1.1.29, QPT 1.1.30 och QPT 1.1.31 har publicerats och finns i respektive avsnitt.
Maj 2023 Det går inte att lägga till användare i Adobe Commerce molnprojekt Ny artikel Ta reda på lösningen på problemet där du försöker lägga till en användare i ett molnprojekt, men det misslyckas med ett fel: Användare XXX finns inte.

Ikon Target target

Få tillgång till förhandsversionsinformation, aktuell versionsinformation och nya självstudier för Adobe Target.

Information

Target supportdatabas kb-target

Nya artiklar och uppdateringar av befintliga artiklar för Adobe Target.

table 0-row-4 1-row-4 2-row-4
Publicerad Namn Typ Beskrivning
Maj 2023 Om import av Adobe Target feed-filer Ny artikel Lär dig mer om värdena skrivs över eller inte när du importerar Adobe Target feed-filer.
Maj 2023 Om Säkerhetskopiera innehåll som fungerar med Adobe Target "Villkorssekvens" Ny artikel Läs mer om säkerhetskopiering av innehåll som fungerar med Criteria Sequencein Adobe Target.

Ikon Campaign ac

Få de senaste uppdateringarna för Adobe Campaign. Hitta nya självstudiekurser, kurser och supportartiklar i kunskapsbasen på Experience League.

Information

Senaste kampanjproduktreleaser

 • Campaign Control Panel Får frisläppas, med underdomänernas SSL-certifikatdelegering till Adobe. Läs mer…

Läs mer om de senaste funktionerna, förbättringarna och korrigeringarna i Campaign v7, Campaign v8och Campaign Standard versionsinformation.

Nytt Campaign självstudiekurser och kurser tutorials-campaign

Nya videor, självstudiekurser eller kurser som publicerats för Adobe Campaign.

table 0-row-5 1-row-5 2-row-5 layout-auto
Publicerad Namn Typ Beskrivning Program
Juni 2023 Designa e-postinnehåll Video Lär dig hur du konfigurerar, anpassar och testar innehåll för e-postleverans. Lär dig hur du använder mallar, laddar upp bilder, lägger till uttryckssymboler och bäddar in streckkoder och QR-koder. Campaign Classic v7
Juni 2023 Felsökning för marknadsförare: 5 Vanliga arbetsflödes- och leveransfel Video Lär dig att undvika vanliga fel och öka produktiviteten. Dessa felsökningstips hjälper dig att effektivt åtgärda liknande fel som de inträffar. Campaign Standard

Campaign supportdatabas kb-campaign

Nya artiklar och uppdateringar av befintliga artiklar för Campaign.

table 0-row-4 1-row-4 2-row-4 3-row-4 4-row-4 5-row-4 6-row-4 7-row-4 layout-auto
Publicerad Namn Typ Beskrivning
Maj 2023 Hur förhindrar man långsam e-postleverans på grund av Deco-mail-mottagare? Ny artikel Lär dig hur man förhindrar långsam e-postleverans på grund av Deco-mail mottagare.
Maj 2023 Hur länge samlar leveranser in spårningsdata? Ny artikel Ta reda på hur lång tid spårningsdata lagras på servern.
Maj 2023 Kompatibilitet mellan Adobe Campaign Classic och SOCKS5 Proxy Ny artikel Ta reda på om det går att överföra filer med SOCKS5 Proxy i Campaign Classic.
Maj 2023 Det gick inte att hitta schemadefinitionen - Det gick inte att generera från schemafel Ny artikel Ta reda på lösningen när du inte kan göra om utkast och publicera den anpassade resursen.
Maj 2023 Hur länge samlar leveranser in spårningsdata? Ny artikel Ta reda på hur lång tid spårningsdata lagras på servern.
Maj 2023 Leveransfel med Meddelanden är köade (anslutningskvoter uppfylls) fel Ny artikel Ta reda på vilken lösning som misslyckats med leveransen med Meddelanden är köade (anslutningskvoter uppfylls) fel.
Maj 2023 Så här kör du efteruppgradering av lokala instanser när det finns flera servrar Ny artikel Lär dig hur du kör efteruppgraderingar för lokala instanser när det finns flera servrar.

Campaign hjälpresurser

Ikon Journey Optimizer journey-opt

Läs om den senaste releaseinformationen för Journey Optimizer. Se de senaste självstudiekurserna och supportartiklarna i kunskapsbasen på Experience League.

Information

Senaste Journey Optimizer produktreleaser

Nya funktioner:

 • Adobe Journey Optimizer Maj-versionen, med​ Content Experimentation och Email Fragments. Läs mer…

 • Decision Management Maj-versionen, med Personalized Optimization AI rankningsmodell. Läs mer…

Läs mer om de senaste funktionerna, förbättringarna och korrigeringarna i Versionsinformation för Journey Optimizer.

Nytt Journey Optimizer självstudier tutorials-ajo

Nya videor, självstudiekurser eller kurser publicerade för Adobe Journey Optimizer.

table 0-row-4 1-row-4 2-row-4 3-row-4 4-row-4 5-row-4 layout-auto
Publicerad Namn Typ Beskrivning
Juni 2023 Skapa AI-modeller Video Lär dig skapa en AI-modell för Offer Decisioning och hur det ska tillämpas på ett beslut.
Juni 2023 Konfigurera innehållsexperiment för e-post Video Lär dig hur du konfigurerar innehållsexperiment till A/B-tester och utforskar e-postinnehåll på bästa sätt för dina affärsmål.
Juni 2023 Konfigurera innehållsexperiment för meddelanden i appen Video Lär dig hur du konfigurerar och analyserar innehållsexperiment i A/B-testmeddelanden i appen.
Juni 2023 Hantera, redigera och använda fragment Video Lär dig hur du hanterar, redigerar och använder fragment i Journey Optimizer.
Juni 2023 Konfigurera e-postkanal Video Lär dig hur du skapar meddelandeförinställningar, hur du använder dem och hur du delegerar en underdomän och skapar en IP-pool.

Fler resurser för Journey Optimizer

Ikon Journey Orchestration journey-orch

Få tillgång till den senaste versionsinformationen för Journey Orchestration på Experience League.

Information

Senaste Journey Orchestration produktreleaser

Läs mer om de senaste funktionerna, förbättringarna och korrigeringarna i Journey Orchestration versionsinformation.

Fler resurser för Journey Orchestration

Ikon Marketo Engage marketo

Läs den senaste versionsinformationen och releasematerialet för Marketo Engage.

Information

Uppdateringar om Core Marketo Engage

Nya Marketo självstudiekurser och kurser tutorials-marketo

Nya videor, självstudiekurser eller kurser som publicerats för Adobe Marketo.

table 0-row-4 1-row-4 2-row-4 3-row-4 4-row-4 5-row-4 6-row-4 7-row-4 8-row-4 layout-auto
Publicerad Namn Typ Beskrivning
Juni 2023 Standardprogram Video Lär dig hur du skapar och mäter din första Default Program.
Juni 2023 E-postprogram Video Titta på den här stegvisa självstudiekursen för att lära dig hur du skapar ett e-postprogram med ett A/B-test.
Juni 2023 Engagement Programs Video Följ den här stegvisa självstudiekursen för att skapa ditt första engagemangsprogram.
Juni 2023 Händelseprogram Video Utveckla en grundläggande förståelse och bygg ditt första Event-program genom att titta på den här videon.
Juni 2023 Skapa ett händelseprogram Video Lär dig hur du skapar ett evenemangsprogram som bygger på ett fördefinierat program i Marketo.
Juni 2023 Rapportering och analys Video Lär dig navigera i Analytics och Database för att dra igång olika färdiga rapporter i Marketo Engage.
Juni 2023 Förstå Marketo program och kampanjer Video Program är ett enda marknadsföringsinitiativ. Lär dig använda dem tillsammans med kampanjer för att nå ut till er målgrupp på olika sätt.
Juni 2023 Navigera i användargränssnittet i Marketo Engage Video Lär dig navigera i användargränssnittet och bekanta dig med hur du gör Marketo Engage plattform.

Den senaste produktdokumentationen finns i Marketo produktdokumentation home

Ikon Workfront workfront

Läs om den senaste versionsinformationen för Adobe Workfront. Hitta nya självstudiekurser på Experience League.

Information

New Adobe Workfront kurser och självstudier tutorials-workfront

Nytt Workfront kurser och kollektioner av självstudiekurser på Experience League.

table 0-row-4 1-row-4 layout-auto
Publicerad Namn Typ Beskrivning
Juni 2023 Workfront Tutorial updates Videor och artiklar Sök i Workfront självstudiebibliotek för att få tillgång till den senaste videon och självstudiekurserna som nyligen publicerats på Experience League.

Workfront supportdatabas

Nya artiklar och uppdateringar av befintliga artiklar för Workfront.

table 0-row-4 1-row-4 layout-auto
Publicerad Namn Typ Beskrivning
Maj 2023 Felaktig begäran vid konfiguration av Workfront for Jira tillägg Ny artikel Lär dig hur du löser problemet där det finns ett fel i begäran när du försöker upprätta en anslutning mellan Workfront och Jira.

Se Workfront produktreleaser för att få en sammanfattning av den senaste informationen om alla produkter.

Ikon Adobe Advertising advertising

Versionsinformation för Adobe Advertising.

Information

Nya funktioner i Advertising DSP advertising-dsp

Läs om de senaste funktionerna för Adobe Advertising.

Senast uppdaterad: 30 maj 2023

table 0-row-2 1-row-2 layout-auto
Funktion Beskrivning
Campaigns (24 maj-utgåvan) Du kan nu pausa eller aktivera kampanjer, paket och annonser. Du kan redan pausa och aktivera placeringar.

Senast uppdaterad: 1 juni 2023

table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 layout-auto
Funktion Beskrivning
Campaigns, Reports, Objectives (Open beta) Konverteringar spåras av Microsoft Advertising UET-taggen (Universal Event tracking) är ny i kampanjhanteringsvyer och rapporter. Du kan även optimera för dessa konverteringar genom att inkludera dem i mål för portföljer som innehåller Microsoft Advertising kampanjer.
Reports (Open beta) Tre nya specialrapporter innehåller data för Microsoft Advertising annonstillägg: MSA Ad Extension Detail Report, MSA Ad Extension by Ad Reportoch MSA Ad Extension by Keyword Report.

Ikon Document Cloud doc-cloud

Nya självstudiekurser och kurser publicerade för Document Cloud, inklusive Acrobat Services och Acrobat Sign.

NOTE
Varumärkesuppdatering: Adobe dokumenttjänster är nu Adobe Acrobat Services. Läs om det här.
Information
table 0-row-5 1-row-5 2-row-5 3-row-5 4-row-5 5-row-5 6-row-5 7-row-5 8-row-5 9-row-5 10-row-5 11-row-5 12-row-5 13-row-5 14-row-5 15-row-5 16-row-5 layout-auto
Publicerad Namn Typ Beskrivning Program
Juni 2023 Bortredigering: rätt sätt Video I den här 60-sekundersvideosjälvstudiekursen lär du dig det rätta sättet att ta bort känslig information från PDF. Acrobat Pro
Juni 2023 Dela en PDF för att kommentera Video I den här 60-sekundersvideosjälvstudiekursen får du lära dig hur du delar PDF för att snabbt samla in feedback från flera personer i en och samma fil. Acrobat
Juni 2023 Dela och kommentera PDF-filer i team Video I den här 60-sekundersvideosjälvstudiekursen får du lära dig att samarbeta i realtid med en PDF-fil i Microsoft Teams. Acrobat
Juni 2023 Jämför skillnaderna med PDF Video I den här 60-sekundersvideosjälvstudiekursen får du lära dig att upptäcka skillnaderna mellan två PDF-filer med verktyget Jämför filer i Acrobat. Acrobat Pro
Juni 2023 Wrangling PDF comments with Summary Video I den här 60-sekundersvideosjälvstudiekursen får du lära dig hur du skapar en sammanfattning av alla kommentarer och markeringar i din PDF-fil. Acrobat
Juni 2023 Konvertera en PDF till Word Video I den här 60-sekundersvideosjälvstudien lär du dig hur du konverterar en PDF-fil till ett fullt redigerbart Microsoft Word-dokument. Acrobat
Juni 2023 Skapa en PDF från Microsoft Word Video I den här 60-sekundersvideosjälvstudiekursen lär du dig hur du skapar en PDF från Microsoft Word. Acrobat
Juni 2023 Anpassa PDF till ett standardformat Video I den här 60-sekundersvideosjälvstudiekursen får du lära dig hur du validerar PDF-innehåll mot PDF standardkriterier som PDF/X, PDF/A eller PDF/E. Acrobat Pro
Juni 2023 Skapa PDF-filer med Acrobat Video I den här 60-sekundersvideosjälvstudiekursen får du lära dig hur du skapar PDF från Microsoft 365 -filer direkt inifrån Acrobat. Acrobat
Juni 2023 Konvertera en PDF till Excel Video I den här 60-sekundersvideosjälvstudien lär du dig hur du konverterar en PDF-fil till ett fullt redigerbart Microsoft Excel-dokument. Acrobat
Juni 2023 Konvertera en PDF till PowerPoint Video I den här 60-sekundersvideosjälvstudiekursen får du lära dig hur du konverterar en PDF-fil till ett fullt redigerbart Microsoft PowerPoint-dokument. Acrobat
Juni 2023 Samarbeta i realtid Video Med fjärrarbete överallt är smidigt samarbete avgörande för att leverera innehåll snabbt och i stor skala. Flytta dina projekt framåt genom att samla in kommentarer, samarbeta om svar och följa upp förloppet för dina dokument i realtid, var du än är. Acrobat Sign
Juni 2023 Hantera formulärdata Video Lär dig hur du konsoliderar formulärdata från dina dokument, så att du kan visa och hantera dem i en rapport eller ett Excel-kalkylblad. Acrobat Sign
Juni 2023 Autentiseringsmetoder i Acrobat Sign Video Läs mer om de olika metoder som finns i Acrobat Sign för att autentisera identiteten på den som signerar ett dokument. Identitetsautentisering hjälper till att minska antalet bedrägerier och lägger till ett extra säkerhetslager till dokument som signeras.
Juni 2023 Lägga till användare Video Lär dig hur du lägger till och hanterar användare för Acrobat Sign. Användarhantering sker i Admin Console. Acrobat Sign
Juni 2023 Rapportalternativ för användare Video Som Acrobat Sign-administratör kan du lära dig hur du ställer in rapportalternativ för användare. Acrobat Sign

För Document Cloud självstudier, se:

Nya utkast för digitala upplevelser blueprints

Självstudiekurser om digitala upplevelseutkast är repeterbara implementeringar som gör att ni kan hantera strategier och snabbt lösa etablerade affärsproblem. Varje utkast innehåller en serie artefakter som förklarar de mest värdefulla problemen, arkitekturer, implementeringssteg, tekniska överväganden och länkar till relevant dokumentation.

Publicerad
Namn
Typ
Beskrivning
Juni 2023
Datainsamling för vidarebefordran av händelser i flera sandlådor
Självstudiekurs om utkast
Lär dig hur data som samlas in med Experience Platform Web och Mobile SDK kan konfigureras för att samla in en enda händelse och vidarebefordras till flera AEP-sandlådor.
recommendation-more-help
5b8cb9c4-3d58-4fa1-b21b-b998cf4d7fa9