Versionsinformation för Experience Cloud - mars 2023

Banderoll

På den här sidan kan du hålla dig uppdaterad om produktreleaser, evenemang och utbildningsmöjligheter på Experience League.

TIP
Om du vill få ett månatligt e-postmeddelande om uppdateringar av den här sidan prenumererar du på Produktuppdatering Adobe Priority. Kolla in det som händer i Adobe företagsapplikationer.

Behöver du hjälp?

Vägen till framgång börjar med Experience League. Bläddra i vårt enorma bibliotek med självhjälp produktdokumentation och guidad självstudievideor. Sök kurser för alla nivåer och roller, fråga frågor från vår webbsida community av andra och få expertis support när du behöver det.

Uppdateringar och händelser om produktreleaser

Senaste uppdatering: 6 april 2023

Ikon Experience League händelser events

Ta reda på vad som händer på Experience League. Evenemang är en utmärkt plats att lära sig, interagera och få svar från produktexperter på Adobe!

Kommande event
Se Experience League Events för ett komplett schema över kommande event och on demand-event.

Ikon Certifiering certification

Se till att alla Adobe är certifierade. Adobe är glada över att kunna meddela att nya Experience Cloud lanserats Certifiering webbplats på Experience League.

Information

Certifieringssajten är er enda butik för alla Experience Cloud Certifieringsrelaterat innehåll, inklusive:

 • Tillgängliga certifieringar
 • Certifieringsförnyelser för Adobe-lösningar
 • Uppdateringar av certifieringsprogram

Och mycket mer! Gå till Adobe-certifiering på Experience League och börja din certifieringsresa idag!

Ikon Adobe System Status status

Läs om de senaste funktionerna och uppdateringarna i Adobe System Status.

Information

Adobe System Status ger detaljerad information, statusuppdateringar och e-postmeddelanden om avbrott i produkter och tjänster, avbrott och underhållshändelser i Adobe. Kolla in det på status.adobe.com.

Se de senaste versionsinformation för status Adobe.

Nyheter

 • Status har lagt till API-stöd som gör att du direkt kan anropa Adobe-servrar för att fråga efter och visa händelser som på status.adobe.com Gränssnitt. Du kan använda dessa API:er för att integrera dem i övervakningssystemet eller kontrollpanelerna för att visa realtidshändelser från Adobe Status. Händelser kan filtreras baserat på produkt-, produkt-, erbjudande-, region-, miljö- (där det är tillgängligt), språkområde och händelsetyp.
table 0-row-2 1-row-2 layout-auto
Funktion Beskrivning
API:er för Adobe-status
 • Adobe Status API:er ger detaljerad information och realtidsuppdateringar om driftstopp, avbrott och underhållshändelser för molnprodukter och -tjänster i Adobe.
 • API:erna måste konfigureras i Adobe Developer Console innan de kan användas. Din organisation måste ha rättigheter för minst en Adobe-produkt för att få tillgång till Adobe API:er. Ett utvecklarkonsolkonto krävs med rätt behörigheter.
 • Läs dokumentationen här och följer instruktionerna för installationen.
 • När du är klar kan du använda API-referensdokument för att visa tillgängliga API:er och signaturerna för att anropa dem.

Se Versionsinformation februari 2023 för senaste uppdateringar.

Ikon Experience Cloud gränssnitt och administration ecloud

Hitta uppdateringar till Experience Cloud hemsida, administration (produkt- och användarhantering), inställningar för användarprofiler, sökning och cookies.

Information

Inte uppdaterat i mars.

Mer information finns i Experience Cloud Interface and Administration Guide (inkluderar Customer Attributes och Audiences).

Ikon Experience Platform platform

Hitta den senaste versionsinformationen och den nya dokumentationen för Experience Platform och Mobile SDK. Visa nya självstudiekurser och kunskapsbasartiklar på Experience League.

Information

Nytt Experience Platform självstudiekurser och kurser

Nya videor, självstudiekurser eller kurser publicerade för Adobe Experience Platform.

table 0-row-4 1-row-4 layout-auto
Typ Funktioner Beskrivning Program
Mars 2023 Infoga data med Adobe Analytics källanslutning Uppdaterad video Strömma, mappa och filtrera data från Adobe Analytics till Adobe Experience Platform kundprofil och Experience Data Lake i realtid.

Experience Platform supportdatabas

Nya artiklar och uppdateringar av befintliga artiklar för Experience Platform.

table 0-row-4 1-row-4 2-row-4 3-row-4 layout-auto
Publicerad Namn Typ Beskrivning
Februari 2023 Ingen målgruppsstorlek Microsoft Bing AEP-mål Ny artikel Läs varför Bing visar inte målgruppsstorlek för AEP-segment som skickas till AEP Bing mål.
Februari 2023 Hur många miljöer (dev, staging, production) som ingår i RTCDP-licensen? Ny artikel Läs mer om antalet miljöer och sandlådor som ingår i RTCDP-licensen.
Februari 2023 Gör Använd omformning normalisering av målaktivering (t.ex. gemener) innan hash-fel inträffar? Ny artikel Läs mer om allmän datavnormalisering och lösningar för det.

Mobile SDK

Uppdaterat: 11 november 2022 - Se Versionsinformation och ändringsloggar för Adobe Experience Platform Mobile SDKs.

Ikon Analytics analytics

Hitta den senaste versionsinformationen för Adobe Analytics och AppMeasurement. Se nya självstudiekurser och kurser på Experience League.

Information

Utgivningsdatum: 8 mars 2023

AppMeasurement appm

Version: 2.23.0

Nytt Analytics självstudiekurser och kurser tutorials-analytics

Nya videokurser, artiklar och kurser publicerade för Adobe Analytics.

table 0-row-4 1-row-4 layout-auto
Publicerad Namn Typ Beskrivning
Mars 2023 RTF-redigerare i Analysis Workspace Uppdaterad video Läs om de funktioner som gör att analytiker och marknadsförare kan använda redigering för textvisualiseringar (eller beskrivningar) i Analysis Workspace: fet, kursiv stil, rubriker, länkar med mera.

Ikon Customer Journey Analytics cja

Hitta den senaste versionsinformationen för Customer Journey Analytics. Se nya självstudiekurser och kurser på Experience League.

Information

Nästa version: 8 mars 2023

Självstudiekurser och kurser i nya Customer Journey Analytics tutorials-cja

Nya videor, självstudiekurser eller kurser publicerade för CJA.

table 0-row-4 1-row-4 layout-auto
Publicerad Namn Typ Beskrivning
Mars 2023 Koppla Customer Journey Analytics till datakällor i Experience Platform Video Customer Journey Analytics använder datauppsättningar som importerats till Adobe Experience Platform. Innan du börjar dataanalysen i Workspace måste du skapa en anslutning.

Ikon Adobe Experience Manager aem

Läs om nya funktioner, korrigeringar och uppdateringar i Experience Manager. Se de senaste självstudiekurserna och kunskapsbasartiklarna på Experience League.

Information

Experience Manager färdplaner och videoklipp

Adobe rekommenderar att du besöker följande resurser för att hålla dig uppdaterad om versionsinformation:

Video om den senaste versionsöversikten

Titta på Video om versionsöversikt, januari 2023 för en sammanfattning av funktioner som lagts till i version 2023.01.0 (januari 2023).

Experience Manager Sites som Cloud Service

Nya funktioner

 • The Experience Manager GraphQL API för innehållsleverans har nu stöd för GraphQL Sidindelning och Sorteringför att göra det enklare att hämta och återge stora innehållsuppsättningar. GraphQL pagination förbättrar svarstiden för frågor genom att returnera resultat i delmängder i motsats till alla samtidigt. Med GraphQL sortering kan du placera innehållsuppsättningar i önskad ordning, vilket gör det enklare för ett klientprogram att bearbeta innehållet. Svarstiden för frågor har förbättrats ytterligare med Hybrid-filtrering i Experience Manager GraphQL-motor. Innehållet läses nu från JCR i mindre uppsättningar som motsvarar frågefilter.

Experience Manager Assets som Cloud Service

Ny funktion

 • Resursrapporter innehåller nu funktioner för administratörer att generera rapporter om hämtning av resurser från Experience Manager Assets som Cloud Service distribution. Dessa data ger ytterligare möjligheter för administratörer att få insikt i viktiga framgångsmått för att mäta användningen av resurser inom företaget och av kunderna.
 • Experience Manager Assets nu stöder SAS-token utöver åtkomstnyckeln för autentisering vid anslutning till Azure Blob Storage-datakällan för inmatning av resurser med verktyget för massimport.
 • Förbättrad hantering av CMYK-bilder i Asset compute, vilket gör att du kan generera smarta beskärningar och smarta taggar för CMYK-bilder.

Ny funktion i prerelease channel

Experience Manager Forms som Cloud Service

Nya funktioner

Nya funktioner i prerelease channel

CIF

Nya funktioner

 • Författare kan dynamiskt berika produktlistor med Experience Fragments (exempel: placera banner mellan produktlistor).
 • Listkomponenten har nu stöd för associerade produkt-/kategorisidor för att dynamiskt visa relaterade sidor.
 • Stöd för komponenterna i Peregrine 12.5 har lagts till.
 • Stöd för prisinläsning på klientsidan har lagts till i produktlasrar och karuseller.

Experience Manager as a Cloud Service Foundation

Nya funktioner

 • Rapid Development Environment - Med RDE kan utvecklare snabbt felsöka problem och driftsätta nya funktioner på Experience Manager som Cloud Service.

  Snabba utvecklingsmiljöer är en ny typ av molnmiljö som är avsedd som ett snabbt, konsekvent och utbyggbart sätt att validera att koden fungerar lokalt, vilket också fungerar som väntat i molnet. Med kommandoradsverktyg kan du snabbt"synkronisera" innehållspaket, paket, innehållsfiler, OSGI-konfiguration eller Dispatcher-konfiguration till RDE.

  När du har validerat koden i RDE bör du distribuera den till en utvecklingsmiljö i molnet. I miljön kan du använda kvalitetsportarna för Cloud Manager innan du distribuerar via en produktionsprocess till scen- och produktionsmiljöer.

  Varje program innehåller en RDE och eventuellt kan fler licensieras.

  note note
  NOTE
  RDE planeras för gradvis utrullning under de närmaste veckorna. Du kan skicka ett e-postmeddelande till aemcs-rde-support@adobe.com för att hoppa till radens framsida.
 • Utökat stöd för API-åtkomsttoken på serversidan - Du kan nu generera flera autentiseringsuppgifter, vilket är användbart för scenarier där API:er har olika egenskaper. Nu går det även att återkalla inloggningsuppgifter på ett sätt som bygger på självbetjäning.

Cloud Manager

Nya funktioner

 • Användarna kan ladda ned anpassat gränssnittstest resultat från användargränssnittet.

 • Snabba utvecklingsmiljöer (RDE) är en ny typ av molnmiljö som är avsedd som ett snabbt, konsekvent och utbyggbart sätt att validera kod som fungerar lokalt och fungerar som väntat i molnet.

  • Med de tekniska utvecklingsverktygen kan utvecklare snabbt felsöka problem och driftsätta nya funktioner på Experience Manager som Cloud Service.
  • Med kommandoradsverktyg kan utvecklare snabbt synka innehållspaket, paket, innehållsfiler, OSGi-konfigurationer eller Dispatcher-konfigurationer till RDE:er.

API-ändringar

Versionsinformation för Experience Manager

Alla Experience Manager versionsinformation finns på:

Nya Experience Manager-kurser och självstudiekurser tutorials-aem

Nya videor, självstudiekurser och kurser som publicerats under den senaste månaden.

table 0-row-5 1-row-5 2-row-5 layout-auto
Publicerad Namn Typ Beskrivning Program
Mars 2023 Snabba utvecklingsmiljöer Videor Lär dig mer om Rapid Development Environment (RDE), hur du konfigurerar och använder den och hur du förstår utvecklingscykeln med hjälp av RDE. AEM CS
Mars 2023 Resursdelningskommentar Tillgångspaket Video Lär dig hur du använder funktionen Resursdelnings-resurs för att generera skräddarsydda, delningsbara webbsidor som listar resurser från AEM Assets-mappar eller -samlingar. AEM Assets

Experience Manager supportdatabas

Ny artikel och uppdateringar av befintliga artiklar för Adobe Experience Manager.

table 0-row-4 1-row-4 2-row-4 3-row-4 4-row-4 5-row-4 layout-auto
Publicerad Namn Typ Beskrivning
Februari 2023 Hur tillåter jag användare som inte är administratörer att få åtkomst till Web Console? Ny artikel Lär dig hur icke-adminanvändare kan få åtkomst till webbkonsolen (OSGi-konsolen).
Februari 2023 Hur hämtar jag resurser med cURL? Ny artikel Lär dig hur du kan hämta resurser med cURL.
Februari 2023 Fel: BUILD_MAVEN_PACKAGE_ERROR i Cloud Manager Ny artikel Lär dig hur du löser felet - Build_Maven_Package_Error in Cloud Manager.
Februari 2023 Distributionen av pipeline misslyckas under byggsteget Ny artikel Ta reda på lösningen för problemet där pipeline-körningen misslyckas under byggfasen på grund av fel i ui.frontend kod.
Februari 2023 Inget stöd för tokenuppdatering för inkapslad token Ny artikel Ta reda på lösningen för problemet där det inte finns stöd för tokenuppdatering för inkapslad token.

Andra hjälpresurser för Experience Manager

Ikon Adobe Commerce commerce

Få tillgång till versionsinformation, nya självstudiekurser och kunskapsbasartiklar för Adobe Commerce på Experience League.

Information
note note
NOTE
Adobe Search&Promote tjänstslut inträffade 1 september 2022. För produkt- och e-handelssökning Live Search är Adobe sökprogram. Se sista giltighetsdag för mer information.

Nya självstudiekurser och dokumentation för Adobe Commerce tutorials-commerce

table 0-row-4 1-row-4 2-row-4 3-row-4 layout-auto
Publicerad Namn Typ Beskrivning
Mars 2023 Konfigurera Adobe Commerce Video Lär dig hur du konfigurerar Adobe Commerce för att visa händelserna.
Mars 2023 Kom igång med API Mesh Video Upptäck hur du använder API Mesh i Adobe Commerce och Adobe App Builder. Lär dig hur du installerar Adobe App Builder, arbetar med projekt, skapar en grafisk omvänd proxy och mycket annat.
Mars 2023 I/O-händelser för Adobe Commerce Video (flera) Lär dig hur du installerar flera nya moduler i Adobe Commerce med Composer för version 2.4.5, 2.4.6 med mera. Här anges vilka moduler som ska användas i Adobe Commerce-programmet.

Commerce supportdatabas

Nya artiklar och uppdateringar av befintliga artiklar för Adobe Commerce.

table 0-row-4 1-row-4 layout-auto
Publicerad Namn Typ Beskrivning
Februari 2023 QPT (Quality Patches Tool) Nya artiklar Nya artiklar om hur du tillämpar plåster som finns i QPT 1.1.26 och QPT 1.1.27 har publicerats och finns i respektive avsnitt.

Ikon Target target

Få tillgång till förhandsversionsinformation, aktuell versionsinformation och nya självstudiekurser för Adobe Target.

Information

Ikon Campaign ac

Få de senaste uppdateringarna för Adobe Campaign. Hitta nya självstudiekurser, kurser och supportartiklar i kunskapsbasen på Experience League.

Information

Senaste kampanjproduktreleaser

Här finns de senaste funktionerna, förbättringarna och korrigeringarna i Adobe Campaign:

Läs mer om de senaste funktionerna, förbättringarna och korrigeringarna i Campaign v7, Campaign v8och Campaign Standard versionsinformation.

Nytt Campaign självstudiekurser och kurser tutorials-campaign

Nya videor, självstudiekurser eller kurser publicerade för Adobe Campaign.

table 0-row-5 1-row-5 layout-auto
Publicerad Namn Typ Beskrivning Program
Februari 2023 De tio bästa metoderna för att marknadsförare ska lyckas med Adobe Campaign Artikel Lär dig de tio bästa metoderna för att hjälpa yrkesverksamma inom Adobe Campaign att låsa upp och påskynda den digitala konsumentomvandlingen och få en bättre upplevelse för sina kunder.

Se:

Campaign supportdatabas

Nya artiklar och uppdateringar av befintliga artiklar för Adobe Campaign.

table 0-row-4 1-row-4 2-row-4 layout-auto
Publicerad Namn Typ Beskrivning
Februari 2023 Stöds TLS 1.3? Ny artikel Se supportstatusen för TLS 1.3.
Februari 2023 API-uppdateringar för profiler och tjänster visas inte Ny artikel Läs om lösningen på problemet där API:er inte uppdateras när anpassade resursändringar publiceras i långa textattribut i de senaste versionerna av ACS.

Campaign hjälpresurser

Ikon Journey Optimizer journey-opt

Läs om den senaste releaseinformationen för Journey Optimizer. Se de senaste självstudiekurserna och supportartiklarna i kunskapsbasen på Experience League.

Information

Senaste Journey Optimizer produktreleaser

Läs mer om de senaste funktionerna, förbättringarna och korrigeringarna i Versionsinformation för Journey Optimizer.

Nytt Journey Optimizer självstudiekurser och kurser tutorials-ajo

Nya videor, självstudiekurser eller kurser publicerade för Adobe Journey Optimizer.

table 0-row-4 1-row-4 2-row-4 layout-auto
Publicerad Namn Typ Beskrivning
Mars 2023 Konfigurera en utbildningssandlåda Självstudiekurs Lär dig hur du konfigurerar en sandlåda för utbildningsändamål. Gå igenom stegen som krävs för att konfigurera scheman, importera exempeldata och skapa händelser.
Mars 2023 Utmaningar inom Journey Optimizer Utmaningar

Utmaningarna innehåller ett scenario och de nödvändiga kraven för att öva det du har lärt dig. Varje utmaning tar upp ett unikt användningsexempel som du implementerar.

Nya utmaningar:

Journey Optimizer supportdatabas

Nya artiklar och uppdateringar av befintliga artiklar för Adobe Journey Optimizer.

table 0-row-4 1-row-4 2-row-4 layout-auto
Publicerad Namn Typ Beskrivning
Februari 2023 Opt-ins not on landing page Ny artikel Ta reda på lösningen på problemet där deltagande inte finns på landningssidan.
Februari 2023 Meddelanden om saknat dataflöde Ny artikel Ta reda på lösningen på problemet där du inte får några meddelanden om dataflöden.

Fler resurser för Journey Optimizer

Ikon Journey Orchestration journey-orch

Få tillgång till den senaste versionsinformationen för Journey Orchestration på Experience League.

Information

Senaste Journey Orchestration produktreleaser

Läs mer om de senaste funktionerna, förbättringarna och korrigeringarna i Journey Orchestration versionsinformation.

Fler resurser för Journey Orchestration

Ikon Marketo Engage marketo

Läs den senaste versionsinformationen och releasematerialet för Marketo Engage.

Information

Uppdateringar om Core Marketo Engage

Den senaste produktdokumentationen finns i Marketo produktdokumentation home

Ikon Workfront workfront

Läs om den senaste versionsinformationen för Adobe Workfront. Hitta nya självstudiekurser på Experience League.

Information
Se Workfront produktreleaser för att få en sammanfattning av den senaste informationen om alla produkter.

Ikon Adobe Advertising advertising

Versionsinformation för Adobe Advertising.

Information

Nya funktioner i Advertising DSP advertising-dsp

Läs om de senaste funktionerna för Adobe Advertising.

Senast uppdaterad: 10 april 2023

table 0-row-2 1-row-2 layout-auto
Funktion Beskrivning
Reports (Mars-utgåvan) En ny Household rapporten visar intryck, räckvidd och frekvens för olika dimensioner i ett hushåll baserat på IP-adressen, i stället för på enhets-/cookienivå. Rapporten innehåller nio dimensioner: Campaign, Package, Placement, Site/Apps, Media Type, Device, Audience, Creative Lengthoch har skapats av användaren Tags.

Senast uppdaterad: 27 mars 2023

table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto
Funktion Beskrivning
Campaigns (Microsoft Advertising målgruppskampanjer, en öppen betafunktion, 18 mars-utgåvan) Målgruppskampanjer kan nu använda den förbättrade CPC-anbudsstrategin (eCPC). Du kan ange bud i inställningarna för underordnade annonser.

Målgruppskampanjer med eCPC kan inkluderas i portföljer för optimering.
Campaigns, Portfolios (Google Ads konton; öppna betafunktioner) Nu finns optimeringsstöd för Google Ads max-kampanjer och ni kan lägga till dem i hybridportfolior. Anbudsstrategiska mål och kampanjbudgetar fastställs på kampanjnivå.
Campaigns, Reports

(Google Ads och Microsoft Advertising konton, 18 mars-utgåvan) Följande nya viktiga mätvärden finns i kampanjhanteringsvyer och rapporter:

 • Content IS: Antalet visningar du fått för annonser i nätverk för displayannonser/målgrupper dividerat med det uppskattade antalet visningar som du var berättigad att ta emot.

  Den här och den andra "Content*"-statistik finns i alla kampanjhanteringsvyer för företag som är relevanta för innehållsannonser och i de relaterade grundläggande rapporterna: Search Engine, Search Engine Account, Campaign, Ad Groupoch Portfolio.

 • Content lost IS (budget): Den uppskattade procentandel av visningar som era annonser i nätverket för visning/målgrupper inte fick eftersom er dagliga eller månadsvisa budget var för låg.

 • Content lost IS (rank): Den uppskattade procentandel av visningar som era annonser i ert nätverk inte kunde visas på grund av dålig annonsrankning.

 • Search exact match IS: Antalet visningar du fått för sökningar som exakt matchade ditt nyckelord delat med det uppskattade antalet exakta matchningsavbildningar som du var berättigad till.

  Det här måttet är tillgängligt i alla kampanjhanteringsvyer för entiteter som är relevanta för sökannonser och i de relaterade grundläggande rapporterna: Search Engine, Search Engine Account, Campaign, Ad Group, Keyword, Product Groupoch Portfolio. De är också i Constraint, Label Classificationoch Label Value rapporter.

Ikon Document Cloud doc-cloud

Nya självstudiekurser och kurser publicerade för Document Cloud, inklusive Document Services och Acrobat Sign.

Information
table 0-row-5 1-row-5 layout-auto
Publicerad Namn Typ Beskrivning Program
Mars 2023 Skicka dokument för notering Video Lär dig hur du skickar ett dokument för notering, visar signerarens upplevelse och får resultaten. Acrobat Sign

För Document Cloud hjälp, se:

recommendation-more-help
5b8cb9c4-3d58-4fa1-b21b-b998cf4d7fa9