Fotnotskomponent footnotecomponent

Adobe rekommenderar att man använder modern och utbyggbar datainhämtning Kärnkomponenterfor skapa ny Adaptive Formseller lägga till adaptiv Forms på AEM Sites-sidor. De här komponenterna utgör ett betydande framsteg när det gäller att skapa adaptiva Forms-filer, vilket ger imponerande användarupplevelser. I den här artikeln beskrivs det äldre sättet att skapa Adaptiv Forms med baskomponenter.

Footnote är den extra information eller anteckningar som visas i slutet av sidan. Footnote innehåller de anteckningar som anges i texten med siffror som upphöjda.

Fotnoterna numreras sekventiellt i den ordning som de visas på sidan. Varje fotnot har ett unikt nummer som upphöjd text, vilket motsvarar numret som placeras längst ned på sidan. Bredvid numret visas den kompletterande informationen som en fotnotsbeskrivning.

Fotnotsbeskrivning

Användning av fotnoten usesoffootnotes

 • Hjälper till att tillhandahålla citat.
 • Ger extra information som kan avbryta det normala flödet av huvudinformationen.
 • Tillhandahåller parentetisk information eller copyrightbehörigheter.

I Adaptive Forms footnote används för att visa information om hur du fyller i eller använder formuläret. Mer information om hur du skapar en adaptiv Forms finns i Skapa ett adaptivt formulär.

Fotnot i Adaptiv Forms using-footnote-adaptiveforms

Så här lägger du till en fotnot i Adaptiv Forms:

 1. Öppna ett adaptivt formulär i Redigera läge.

 2. Dra från komponentwebbläsaren och släpp Text på adaptiva formulär.

 3. Välj Text som du har lagt till och väljer cmppr om du vill redigera dess egenskaper.

  Fotnot i Adaptiv Forms

 4. Markera den text som du vill lägga till en fotnotsbeskrivning för och klicka på stjärna för att formatera Footnote -komponenten.

 5. Klicka check om du vill spara ändringarna och formaten.

  note note
  NOTE
  • Fotnoter numreras automatiskt och visas på ett sätt som de skapas i det anpassade formuläret.
  • Om det finns duplicerade fotnoter är numreringen densamma för alla duplicerade fotnoter.
 6. Dra från komponentwebbläsaren och släpp Footnote Placeholder på adaptiva formulär.

  note note
  NOTE
  • I publiceringsinstansen visas fotnoterna på den plats där Footnote Placeholder placeras på den adaptiva formen.
  • När du navigerar mellan olika paneler visas endast synliga fotnoter i Footnote Placeholder som finns på den navigerade panelen.
 7. Spara egenskaperna.

Vid körning visas siffran i texten som upphöjd och motsvarande beskrivning visas i Footnote komponenten vid den position där Footnote Placeholder placeras på det adaptiva formuläret. Du kan navigera direkt till fotnotsbeskrivningen genom att klicka på motsvarande nummer på Footnote.

Se även see-also

recommendation-more-help
fbcff2a9-b6fe-4574-b04a-21e75df764ab