Använd Google reCAPTCHA i ett AEM anpassat formulär baserat på kärnkomponenter using-reCAPTCHA-in-adaptive-forms

Gäller för
Artikellänk
Adaptiv form baserad på kärnkomponenter
Den här artikeln
Adaptiv form baserad på grundläggande komponenter
Klicka här

CAPTCHA (Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart) är ett program som ofta används vid onlinetransaktioner för att skilja mellan människor och automatiserade program eller organ. Det utgör en utmaning och utvärderar användarens svar för att avgöra om det är en människa eller en robot som interagerar med webbplatsen. Det förhindrar användaren att fortsätta om testet misslyckas och gör onlinetransaktionerna säkra genom att förhindra att skräppost eller skadliga syften publiceras.

AEM Forms som Cloud Service har stöd för Google reCAPTCHA v2 i Adaptive Forms. Du kan använda den för att presentera en CAPTCHA-utmaning när formulär skickas. Så här använder du reCAPTCHA i adaptiv form:

Koppla samman er AEM Forms-miljö med reCAPTCHA-tjänsten från Google connect-your-forms-environment-with-recaptcha-service-by-google

Koppla samman AEM Forms-miljön med reCAPTCHA-tjänsten från Google

 1. Hämta API-nyckelpar för reCAPTCHA från Google. Den innehåller webbplatsnyckel och hemlig nyckel.

  Skapa Google reCAPTCHA-konfiguration av Google webbplats för att få reCAPTCHA-nycklar

 2. Skapa en konfigurationsbehållare i din AEM Forms as a Cloud Service miljö. En konfigurationsbehållare innehåller molnkonfigurationer som används för att ansluta AEM till externa tjänster. Så här skapar och konfigurerar du en Configuration Container för att ansluta AEM Forms-miljön till reCAPTCHA-tjänsten från Google:

  1. Öppna din as a Cloud Service AEM Forms-instans.

  2. Gå till Tools > General > Configuration Browser. I Configuration Browser kan du:

  3. Välj en befintlig mapp eller skapa en mapp. Du kan skapa en mapp och aktivera alternativet Cloud Configurations för den eller Aktivera alternativet Cloud Configurations för en befintlig mapp:

   • Så här skapar du en mapp och aktiverar alternativet Cloud Configurations för den:

    1. Klicka på Create.
    2. I dialogrutan Skapa konfiguration anger du namn, rubrik och väljer Cloud Configurations alternativ.
    3. Klicka Create
   • Så här aktiverar du alternativet Cloud Configurations för en befintlig mapp:

    1. Markera mappen och välj Properties.
    2. Aktivera i dialogrutan Konfigurationsegenskaper Cloud Configurations.
    3. Välj Save & Close för att spara konfigurationen och stänga dialogrutan.
 3. Konfigurera Cloud Servicen:

  1. Gå till AEM verktyg-1 > Cloud Services och markera reCAPTCHA.
  2. Välj en konfigurationsbehållare som har skapats eller uppdaterats i föregående avsnitt. Välj Create.
  3. Ange Title, Name, Site Key och Secret Key för reCAPTCHA-tjänsten (finns i steg 1). Välj Create.

  Konfigurera Cloud Servicen för att ansluta din AEM Forms-miljö med reCAPTCHA-tjänsten från Google

  När reCAPTCHA-tjänsten har konfigurerats kan den användas i ett adaptivt format. Mer information finns i använda Google reCAPTCHA i en adaptiv form.

Använd Google reCAPTCHA i anpassad form using-reCAPTCHA

Så här använder du reCAPTCHA i Adaptive Forms:

 1. Öppna din as a Cloud Service AEM Forms-instans.

 2. Gå till Forms > Forms and Documents.

 3. Välj en adaptiv Forms och välj Properties. För Configuration Container väljer du den konfigurationsbehållare som innehåller molnkonfigurationen som ansluter AEM Forms till reCAPTCHA-tjänsten av Google och väljer Save & Close.

  Om du inte har någon sådan konfigurationsbehållare, se avsnittet Koppla samman er AEM Forms-miljö med reCAPTCHA-tjänsten från Google om du vill lära dig hur du skapar en sådan konfigurationsbehållare.

  Välj konfigurationsbehållare

 4. Välj en adaptiv Forms och välj Edit. Det adaptiva formuläret öppnas i Adaptiv Forms Editor.

 5. Dra från komponentwebbläsaren och släpp Adaptive Form reCAPTCHA på adaptiva formulär.

  Google reCAPTCHA-validering är tidskänslig och upphör att gälla om cirka ett par minuter. Adobe rekommenderar därför att du placerar Adaptive Form reCAPTCHA -komponenten precis före Submit -knappen.

 6. Välj Adaptive Form reCAPTCHA och markera egenskaperna Ikonen Egenskaper -ikon. Dialogrutan Egenskaper öppnas. Ange följande obligatoriska egenskaper:

  • Name: Du kan enkelt identifiera en formulärkomponent med dess unika namn både i formuläret och i regelredigeraren, men namnet får inte innehålla blanksteg eller specialtecken.
  • CAPTCHA Configuration: Välj en molnkonfiguration som konfigurerats för att visa Google reCAPTCHA-dialogrutan för formuläret. Du kan ha flera molnkonfigurationer i din miljö för liknande ändamål. Välj tjänsten noggrant. Om ingen tjänst visas kan du läsa Koppla samman er AEM Forms-miljö med reCAPTCHA-tjänsten från Google om du vill lära dig hur du skapar en Cloud Service som kopplar samman din AEM Forms-miljö med reCAPTCHA-tjänsten från Google.
  • Storlek: Du kan välja visningsstorlek för Google reCAPTCHA-utmaningsdialogrutan. Använd Compact för att visa en liten storlek och Normal för att visa en ganska stor dialogruta för Google reCAPTCHA-utmaningar.
 7. Välj Done.

  Nu skyddat av reCAPTCHA visas i ditt adaptiva formulär. Den visas på alla Adaptive Forms som är konfigurerade att använda tjänsten Google reCAPTCHA.

  Nu är det bara berättigade formulär, i vilka den som fyller i formuläret kan ta bort den utmaning som Google reCAPTCHA-tjänsten utgör, som kan skickas in.
  Google skyddat av reCAPTCHA-märke

Vanliga frågor

F: Kan jag använda mer än en Captcha-komponent i en adaptiv form?
Ans: Det går inte att använda mer än en Captcha-komponent i ett adaptivt formulär. Vi rekommenderar inte att du använder Captcha-komponenten i ett fragment eller i en panel som är markerad för lat inläsande.

Se även see-also

recommendation-more-help
fbcff2a9-b6fe-4574-b04a-21e75df764ab