Jämför adaptiv Forms compare-two-forms

Det här är en förhandsversion som du kommer åt via vår kanal för förhandsversion.

När formulärförfattare behöver jämföra två olika formulär baserat på fält, innehåll och formulärkomponenter, jämför de de två formulären. Formulärets författare måste se till att de två formulären finns i samma katalog eller mapp för att kunna jämföra dem. Utför följande steg för att jämföra två olika adaptiva formulär:

  1. Välj anpassningsbara formulär och klicka Compare.

    Jämför adaptiva formulär

  2. När du klickar visas två formulär i förhandsgranskningsläget. Det väljer det första formuläret som grundformulär att jämföra med det andra formuläret och jämför innehållet mellan de två formulären, som är lika och differentierade. Det differentierade innehållet i det första formuläret markeras som grönt, vilket visas i bilden.

    Jämförda formulär

Se även see-also

recommendation-more-help
fbcff2a9-b6fe-4574-b04a-21e75df764ab