Unieke gebruikers tellen in overlaprapporten en algemene rapporten counting-unique-users-in-overlap-and-general-reports

Deze pagina beschrijft de variatie in unieke gebruikerstotalen tussen rapporten voor de zelfde eigenschap en tijdspanne.

Overlappingsrapport: Uniek aantal gebruikers

De overlappende rapporten tellen gebruikers als uniek wanneer zij voor een eigenschap in aanmerking komen:

  • Tijdens het geselecteerde tijdinterval voor het rapport.
  • Dat heeft een time-to-live waarde langer dan het geselecteerde tijdinterval voor het rapport.
  • Als ze als actief in ons systeem worden beschouwd (dus gekwalificeerd voor andere kenmerken, een id-sync, enz.) in de afgelopen 60 dagen.

Algemeen rapport: Uniek aantal gebruikers

Het rapport Algemeen beschouwt bezoekers van de site als uniek als ze tijdens de geselecteerde periode in aanmerking kwamen voor de eigenschap.

recommendation-more-help
de293fbf-b489-49b0-8daa-51ed303af695