dexGetQSVars dexgetqsvars

WARNING
Vanaf juli 2023 heeft Adobe de ontwikkeling van de Data Integration Library (DIL) en de DIL extensie.
Bestaande klanten kunnen hun DIL uitvoering. Adobe zal zich echter niet ontwikkelen DIL verder dan dit punt. Klanten worden aangemoedigd om te evalueren Experience Platform Web SDK voor hun strategie voor het verzamelen van gegevens op lange termijn.
Klanten die na juli 2023 nieuwe integratie voor gegevensverzameling willen implementeren, moeten Experience Platform Web SDK in plaats daarvan.

Hiermee wordt een specifieke waarde opgehaald van een advertentieserver.

Functiehandtekening: dexGetQSVars: function (variableName, partner, containerNSID) {}

Parameters

Naam
Type
Beschrijving
variableName
String
De naam van de variabele waarvoor u een waarde wilt ophalen.
partner
String
De partnernaam aan onderzoek naar.
containerNSID
Geheel
De NSID van de container waarnaar u zoekt. Standaardwaarden is 0.

Antwoord

Hiermee wordt de waarde van de variabele voor een geretourneerd DIL -instantie.

Voorbeeldcode

var value = DIL.dexGetQSVars('variableName','partnerName',containerNSID);
recommendation-more-help
de293fbf-b489-49b0-8daa-51ed303af695