Bulkverwijdering bulk-delete

Met Bulk verwijderen kunt u meerdere segmenten, kenmerken, mappen, afgeleide signalen, gegevensbronnen, modellen en doelen met één bewerking verwijderen. Volg de onderstaande instructies om een aanvraag voor bulkverwijdering in te dienen.

IMPORTANT
De Bulk Management Tools zijn geen officieel ondersteunde Adobe-aanbieding. Problemen oplossen en support via de klantenservice worden per geval behandeld.
NOTE
RBAC-groepsmachtigingen toegewezen in de Audience Manager UI wordt gerespecteerd in Bulk Management Tools.
NOTE
Een bulkschrapping voor bestemmingstoewijzingen zal ontbreken als u segmenten in kaart gebracht aan de bestemming hebt. Verwijder uw segmenten uit die bestemming in het gebruikersinterface alvorens te proberen om bestemmingen bulksgewijs te schrappen. Ook, moeten de eigenschap en de segmentomslagen leeg zijn alvorens u hen kunt schrappen.

Als u meerdere items wilt verwijderen, opent u het dialoogvenster Bulk Management Tools werkblad en:

  1. Klik op de knop Headers en kopieer de aanmaakheaders voor het item dat u wilt toevoegen.

  2. Klik op de knop Delete tab.

  3. Plak de verwijderkoppen in de eerste rij van het updatewerkblad.

  4. Plak of typ de id's voor de objecten die u wilt verwijderen in de kolom onder de koptekst.

  5. Geef de vereiste loginformatie en klik op Submit.

    Het werkblad maakt een Results kolom. De Results de kolom keert een bericht terug dat erop wijst als het punt of een foutenmelding is geschrapt.
    Voordat u gegevens invoert, moet uw bulkupdatewerkblad er ongeveer als volgt uitzien:

Als de bulkupdate een fout retourneert of mislukt, raadpleegt u Problemen oplossen voor Bulk Management Tools.

recommendation-more-help
de293fbf-b489-49b0-8daa-51ed303af695