Tijdzones in Audience Manager time-zones-in-audience-manager

Audience Manager gebruikt Coordinated Universal Time (UTC) voor de volledige gebruikersinterface.

Tenzij anders aangegeven, kunt u alle datums en datumbereiken selecteren in het dialoogvenster Adobe Audience Manager UI is Coordinated Universal Time (UTC). In het dialoogvenster Doel maken stroom, wanneer het in kaart brengen van segmenten aan uw bestemming, de begin en einddatum u selecteert zijn middernacht UTC. Hetzelfde geldt voor alle datums in Audience Manager.

recommendation-more-help
de293fbf-b489-49b0-8daa-51ed303af695