Stijlconventies voor code- en tekstelementen style-conventions-for-code-and-text-elements

Deze elementen identificeren codeopties en variabelen die door de hulpdocumentatie worden gebruikt. Over het algemeen neemt u deze symbolen of stijlelementen niet op in uw code- of gegevensbestanden. Het zijn alleen visuele indicatoren.

Conventie
Toelichting
variable

Variabelen worden weergegeven in cursief. Vervang de juiste waarde voor de variabelenaam.

Voor visuele duidelijkheid worden soms variabelen en andere code-elementen weergegeven tussen < > vierkante haakjes. U hoeft deze symbolen niet in uw code te gebruiken.

[optional]
Items tussen vierkante haakjes zijn optioneel.
(this|that)
Items tussen haakjes geven een Booleaanse waarde aan OF keuze.
literal
Voeg tekst of code in zoals die wordt weergegeven.
< >
Soms verschijnen variabelen en andere code-elementen tussen < > vierkante haakjes. Deze worden gebruikt om de duidelijkheid in lange codeblokken te verbeteren. Neem deze symbolen niet op in een gegevensbestandsnaam of de inhoud ervan, tenzij anders aangegeven.
recommendation-more-help
de293fbf-b489-49b0-8daa-51ed303af695