Verificatiestatus van bezoekers in Audience Manager visitor-authentication-states-in-audience-manager

De verificatiestatus van de bezoeker in Audience Manager bepaalt of de nieuwe informatie over de eigenschap wordt geschreven naar het geverifieerde profiel van de bezoeker of naar het apparaatprofiel, waar de gegevens zijn verzameld. De Audience Manager behandelt de de authentificatiestatus van bezoekersidentiteitskaart UNKNOWN en LOGGED_OUT in gebeurtenisvraag op de zelfde manier.

Beginnen met Experience Cloud De dienst van identiteitskaart v1.5+, setCustomerID bevat de optionele AuthState object. AuthState identificeert bezoekers volgens hun verificatiestatus. Audience Manager behandelt verschillend de gerealiseerde eigenschappen, afhankelijk van de authentificatiestatus die in de vraag en wordt overgegaan Regel voor samenvoegen van profiel u gebruikt voor segmentatie.

Verificatiestatus: ONBEKEND auth-status-unknown

Aanvraagwaarde
Informatie lezen uit het geverifieerde profiel
Nieuwe kenmerken naar het geverifieerde profiel schrijven
0
  • Ja, als de Authenticated Option Merge Rule = Last Authenticated Profiles.
  • Nee, als de Authenticated Option Merge Rule = Current Authenticated Profiles of No Authenticated Profile.
Nee, de gegevens over de eigenschap worden toegevoegd aan het apparaatprofiel.

Voorbeeldaanroep (de aanvraagwaarde die overeenkomt met de verificatiestatus wordt gemarkeerd):

https://sample_customer.demdex.net/event?d_cid=123%01sample_id%010&d_sid=123456

Verificatiestatus: GEAUTHENTIFICEERD auth-status-authenticated

Aanvraagwaarde
Informatie lezen uit het geverifieerde profiel
Nieuwe kenmerken naar het geverifieerde profiel schrijven
1
  • Ja, als de Authenticated Option Merge Rule = Current Authenticated Profiles of Last Authenticated Profiles.
  • Nee, als de Authenticated Option Merge Rule = No Authenticated Profile.
Ja, de gegevens van de eigenschap worden toegevoegd aan het geverifieerde profiel.

Voorbeeldaanroep (de aanvraagwaarde die overeenkomt met de verificatiestatus wordt gemarkeerd):

https://sample_customer.demdex.net/event?d_cid=123%01sample_id%011&d_sid=123456

Verificatiestatus: LOGGED_OUT auth-status-logged-out

Aanvraagwaarde
Informatie lezen uit het geverifieerde profiel
Nieuwe kenmerken naar het geverifieerde profiel schrijven
2
  • Ja, als de Authenticated Option Merge Rule = Last Authenticated Profiles.
  • Nee, als de Authenticated Option Merge Rule = Current Authenticated Profiles of No Authenticated Profile.
Nee, de gegevens over de eigenschap worden naar het apparaatprofiel geschreven.

Voorbeeldaanroep (de aanvraagwaarde die overeenkomt met de verificatiestatus wordt gemarkeerd):

https://sample_customer.demdex.net/event?d_cid=123%01sample_id%012&d_sid=123456

NOTE
Audience Manager voert een synchronisatie van identiteitskaart tussen uit CID en UUID in alle drie gevallen.
recommendation-more-help
de293fbf-b489-49b0-8daa-51ed303af695