Activity Usage Reporting activity-usage-reporting

Overzicht overview

Het Activity Usage Report helpt u het gebruik van activiteiten van uw Audience Manager-instantie te zien en te volgen, zodat u een duidelijk beeld krijgt van uw gebruik van activiteiten vergeleken bij uw contractuele verplichting.

Bovendien kunt u de Activity Usage Report waar nodig, voor het bijhouden van registers en aangepaste analyses.

Overwegingen considerations

De Activity Usage Report is beschikbaar voor alle gebruikers van de Audience Manager met beheerdersrechten.

IMPORTANT
De Activity Usage Report toont u de statistieken van het activiteitengebruik van uw instantie van de Audience Manager. Neem contact op met uw Adobe-vertegenwoordiger voor alle vragen over facturering die betrekking hebben op het gebruik van uw activiteiten.

Gevallen gebruiken use-cases

Er zijn twee belangrijke gebruiksgevallen van de Activity Usage Report:

  • Actief gebruik van instance-activiteiten bijhouden op basis van de gebruiksverplichting van uw activiteit: De meeste klanten hebben een maandelijkse geschatte activiteitenverplichting per instantie van de Audience Manager, die dan wordt gecumuleerd in een jaarlijkse activiteitenverplichting in alle gevallen. Hoewel dit rapport geen factureringsrapport is, kan het nuttige begeleiding verstrekken over of u het toegewijde activiteitengebruik overschrijdt.
  • Validatie voor wijzigingen in de implementatie: Als u onlangs uw implementatie hebt bijgewerkt, zoals het instellen van Adobe Analytics server-kant door:sturen, of het veranderen van uw Adobe Target de montages van de servervraag, kan dit rapport u helpen controleren of het nieuwe activiteitenvolume in overeenstemming met uw verwacht activiteitenvolume is.

Met de Activity Usage Report using

Als u de Activity Usage Report, meld u aan bij uw Audience Manager-account en ga naar Administration > Usage.

aur-ui

Gebruik vervolgens de Reporting Interval filter om het tijdinterval te selecteren om het rapport voor te produceren. U kunt kiezen tussen 30, 60, 90 dagen of een aangepast datumbereik.

Zodra uw rapport laadt, kunt u een onderbreking van uw zien Activities voor de geselecteerde periode.

Activities het totale totaal van alle onsite en externe interacties met Audience Manager definiƫren, uitgesplitst in de volgende categorieƫn:

  • Server Calls: Alle gegevensverzamelings- of ophaalgebeurtenissen die via websites, servers, e-mail, mobiele toepassingen of andere systemen naar de Audience Manager worden verzonden.
  • Pixel Calls (voorheen bekend als Impression Server Calls): Gegevens die zijn verzameld op advertenties (zoals het impressievolume van een doelplatform) of e-mailimpressies die zijn uitgevoerd op de Audience Manager. Hiervoor is de aanwezigheid van d_event in de queryreeks.
  • On-Boarded Records: Unieke verslagen die van uw eigen systeem van het klantenrelatiebeheer (CRM) of andere off-line gegevensdossiers, zoals de verslagen van het vraagcentrum, apparaat IDs, en de voer van douanegegevens van externe gegevensleveranciers worden opgenomen.
  • Log File Records: Unieke verslagen van logboekdossiers die in Audience Manager van een gericht platform worden opgenomen.
NOTE
Een uniek verslag bepaalt elk individueel verslag van gegevens in een dossier dat door Adobe namens een klant van de Audience Manager wordt opgeslagen.

Daarnaast kunt u de opdracht Activity Usage Trends grafiektypen om te schakelen tussen twee grafiektypen.

aur-ui-grafieken

U kunt de cursor ook boven een bepaalde datum in de tijdlijn plaatsen om het gedetailleerde gebruik voor die datum te zien.

aur-hover

Exporteren Activity Usage Reports export

Voor een beter overzicht van het gebruikte niveau van de activiteit van uw Audience Manager, kunt u uitvoeren Activity Usage Report op basis van het type records dat u wilt opnemen.

automatisch exporteren

De Onboarded Records Breakdown en Onsite Server Calls Breakdown de rapporten verstrekken het meest gedetailleerde inzicht in brongegevens beschikbaar voor deze activiteiten. Het volume dat aan deze uitsplitsingen wordt toegewezen is gebaseerd op uw implementatie.

Onboarded Records Breakdown onboarded-breakdown

Dit rapport bevat niet-geregistreerde records uitgesplitst naar gegevensbron.

Onsite Server Calls Breakdown onsite-breakdown

Dit rapport bevat een verdeling van servervraag uit drie bronnen: Analytics, Target, en Other.

  • Analytics: Dit zijn factureerbare servervraag die van allen wordt overgegaan Adobe Analytics instanties aan Audience Manager, met inbegrip van server-kant door:sturen. De secundaire servervraag of dubbele servervraag (zoals in het geval van server zijdoor:sturen van veelvoudige rapportreeksen) zijn geen factureerbare activiteiten, zodat zij niet inbegrepen in deze mislukking zijn.
  • Target: Dit zijn serveraanroepen van Adobe Target aan Audience Manager, om de gesegmenteerde gegevens van de Audience Manager als deel van een server-aan-server integratie terug te winnen.
  • Other: Omvat vraag van om het even welke andere website of systeem (partnerplaatsen, directe servervraag, enz.), mobiele browser/app vraag via SDK, DIL, gebeurtenisaanroepen, en DCS oproepen. Omvat ook vraag van Target indien ingesteld als een cookieintegratie (in plaats van server-naar-server).
recommendation-more-help
de293fbf-b489-49b0-8daa-51ed303af695