Data Governance

Overzicht overview

Data Governance in Audience Manager verwijst naar de levenscyclus van uw klantdata in Audience Manager, en omvat IP-adressen verzamelen en onzichtbaar maken, Dataretentie en Grensoverschrijdende dataoverdrachten.

IP-adressen verzamelen en onzichtbaar maken collecting-ip-addresses

Het IP-adres van een bezoeker van een klantwebsite wordt verzonden naar een Adobe Data Processing Center (DPC) waar het IP-adres mogelijk wordt opgeslagen. Afhankelijk van de netwerkconfiguratie voor de bezoeker hoeft het IP-adres niet per se het IP-adres van de computer van de bezoeker te zijn. Het IP-adres kan bijvoorbeeld het externe IP-adres van een NAT-firewall (Network Address Translation) zijn, een HTTP-proxy of een internetgateway.

Methode voor IP-onzichtbaarmaking: volgens de principes van “Privacy by Design” kunnen klanten in Adobe Audience Manager IP-onzichtbaarmaking inschakelen vanuit de gebruikersinterface, zowel wereldwijd voor alle geografische regio’s als voor specifieke landen. Wanneer u deze instelling inschakelt, wordt het laatste octet (het laatste gedeelte) van het IP-adres onmiddellijk verwijderd wanneer het IP-adres in Audience Manager wordt opgenomen. Audience Manager verwijdert dit deel van het IP-adres voordat het wordt verwerkt (nog vóór een eventuele geografische zoekopdracht of registratie van het IP-adres). Bijvoorbeeld:

  • Voor: 255.255.255.255
  • Na: 255.255.255.0
NOTE
Zie IP de Obfuscatie van het Adres leren hoe u IP adresverwarring in de gebruikersinterface van de Audience Manager.

Bekijk de onderstaande video om te begrijpen hoe het onzichtbaar maken van IP-adressen in Audience Manager werkt.

Geografische segmentatie: als u onzichtbaarmaking van IP-adressen inschakelt, kunnen de resterende octetten van het IP-adres nog steeds worden gebruikt voor geosegmentatie en rapportage in Audience Manager. Als u onzichtbaarmaking van IP-adressen niet inschakelt, gebruikt Audience Manager het volledige IP-adres. U kunt de functie voor geografische segmentatie gebruiken waarmee u in beide gevallen een IP-locatie per geografische regio kunt identificeren, waarbij de precisie echter enigszins afneemt wanneer IP-onzichtbaarmaking wordt gebruikt. Het verkrijgen van informatie op plaatsniveau wordt waarschijnlijk sterk beïnvloed door onzichtbaarmaking van IP-adressen. Het verkrijgen van informatie op regionaal en nationaal niveau zal maar weinig worden beïnvloed. De data van geografische segmentatie zijn alleen granulair op het niveau van steden of postcodes, niet op individueel niveau. Lees meer over geotargeting en hoe u eigenschappen met geografische variabelen instelt.

Dataretentie in Audience Manager data-retention

Het toepassen van een geschikt, veilig en tijdig dataretentiebeleid is een belangrijk onderdeel van de naleving van de voorschriften voor dataprivacy. Audience Manager-klanten kunnen aangepaste retentieperioden instellen op eigenschappen en segmenten door de vereiste TTL (Time To Live) in te stellen. Zie Veelgestelde vragen over dataretentie voor meer details over retentieperioden.

Grensoverschrijdende dataoverdrachten data-transfers

Wanneer Audience Manager persoonlijke data van klanten over nationale grenzen overdraagt, gebeurt dit in overeenstemming met het toepasselijke recht. Ga naar het Adobe Privacy Center voor meer informatie.

recommendation-more-help
de293fbf-b489-49b0-8daa-51ed303af695