Indeling van content voor metadatabestanden content-format-for-metadata-files

Maak de inhoud van het Audience Optimization-metagegevensbestand op volgens deze specificaties.

Syntaxis syntax

De volgende syntaxis definieert de structuur van goed gevormde inhoud in een metagegevensbestand. Opmerking: cursief Hiermee wordt een tijdelijke aanduiding voor een variabele aangegeven.

Syntaxis: inhoud-id | name | -1

De derde kolom -1 is technisch gezien de Bovenliggende ID, een verouderd veld. De waarde moet altijd worden ingesteld als -1.

NOTE
Er is één metagegevensbestand per dimensie nodig, dus er worden meerdere metagegevensbestanden verwacht in het emmertje. De afmetingen worden vermeld in het artikel Naamgevingsconventies voor metagegevensbestand.

Bestandsinvoer scheiden met ^a (besturingselement-A of ASCII 001)

Gebruiken ^a (controle-A of ASCII 001) om inhoud in uw meta-gegevensdossiers te scheiden. Aangezien dit niet-afdrukbare tekens zijn, wordt in het bovenstaande syntaxisvoorbeeld alleen voor weergavedoeleinden een verticale balk "|" weergegeven.

Indien nodig kunt u het voorbeeldbestand downloaden - 20181105_0_1. Pak het uit en bewerk het in de editor van uw keuze en pas het aan volgens de inhoud van de metagegevens, aangezien het al het vereiste scheidingsteken bevat.

IMPORTANT
Voeg geen koptekstrijen toe aan metagegevensbestanden.

Voorbeelden examples

Laten we eens kijken hoe u de inhoud van een metagegevensbestand structureert. Een deel van deze structuur is afhankelijk van de dimensie. De afmetingen worden vermeld in het artikel Naamgevingsconventies voor metagegevensbestand.

Campagne

In dit voorbeeld is de bestandstitel 20180921_0_1 en de drie kolommen in het bestand zijn: Campagne-id, naam en bovenliggende id.

//File Title
20180921_0_1

111 Campaign A -1
222 Campaign B -1
333 Campaign C -1

Creatief

In dit voorbeeld is de bestandstitel 20180827_0_2 en de drie kolommen in het bestand zijn: Creative ID, Name en Parent ID.

//File Title
20180921_0_2

111 Creative A -1
222 Creative B -1
333 Creative C -1

Site

In dit voorbeeld is de bestandstitel 20180921_0_5 en de drie kolommen in het bestand zijn: Site-id, naam en bovenliggende id.

//File Title
20180921_0_5

111 Site A -1
222 Site B -1
333 Site C -1
recommendation-more-help
de293fbf-b489-49b0-8daa-51ed303af695