Veelgestelde vragen over klantdatafeeds customer-data-feed-faq

Veelgestelde vragen over CDF-bestanden (Customer Data Feed, ofwel klantdatafeeds).

Amazon S3-opslag amazon-s3-storage

Waar wordt mijn CDF-bestand opgeslagen op Amazon?

Het CDF-bestand wordt opgeslagen in de aam-cdf-hoofdmap op een Amazon S3-server. Deze standaardbucket wordt beheerd door Audience Manager. Zie ook Naamgevingsconventies voor klantdatafeeds.

Is mijn opslagbucket veilig?

Ja. Klanten krijgen alleen toegang tot hun eigen opslagruimte. U hebt alleen-lezen toegang tot uw opslagbucket. U hebt geen schrijftoegang.

Kan ik mijn opslagbucket aanpassen of bestanden in een andere map opslaan?

Nee. Er zijn geen opties beschikbaar voor aanpassing en alternatieve opslag.

In mijn map ontbreekt een bestand voor een bepaald uur. Waar is het?

Een ontbrekend bestand betekent dat Audience Manager uw CDF-bestanden gedurende dat uur niet kon verwerken. Dit gebeurt gewoonlijk wanneer onze servers achterop raken bij de verwerking van CDF-bestanden. In dit geval gaat uw bestand niet verloren. Het zal in een map van een later uur verschijnen nadat ons systeem de achterstand heeft kunnen inhalen. Zie ook Voortgangsmeldingen voor klantdatafeedbestanden.

Hoe weet ik wanneer mijn CDF-bestanden gereed zijn?

Zie Voortgangsmeldingen voor klantdatafeedbestanden.

Bestandsgrootten file-sizes

Wat voor soort bestandsgrootten kan ik verwachten? Hoe groot is een gemiddeld CDF-bestand?

Het is moeilijk om de bestandsgrootte in te schatten. En elk bestand kan een andere grootte hebben. De grootten variëren van uur tot uur en van dag tot dag. Als u CDF-bestanden gaat ontvangen, kunt u het best voorbereid zijn op veel data.

Hoeveel bestanden zal ik ontvangen?

Nogmaals, dit is moeilijk in te schatten. Maar als u CDF-bestanden gaat ontvangen, kunt u het best voorbereid zijn op veel data.

Data-integriteit data-integrity

Hoe kan ik de integriteit controleren van de data die naar Amazon S3 zijn geüpload?

Amazon splitst grote bestanden in kleinere onderdelen en uploadt deze naar Amazon S3 via een upload met meerdere onderdelen. Vervolgens wordt een ETag-waarde gegenereerd voor de upload met meerdere onderdelen. Eerst worden de afzonderlijke MD5-controlesommen van elk geüpload onderdeel berekend, en vervolgens worden ze in één tekenreeks samengevoegd. Daarna wordt de MD5-controlesom van de tekenreeks berekend. Aan de resulterende controlesom (de ETag) worden vervolgens met een afbreekstreepje het totale aantal onderdelen toegevoegd dat voor de upload is gebruikt. De ETag voor een bestand dat tijdens het uploaden in vijf delen is gesplitst, ziet er bijvoorbeeld ongeveer zo uit: 2c51427d19021e88cf3395365895b6d4-5

Dataretentie data-retension

Hoe lang slaat u CDF-bestanden op?

Data worden na 8 (acht) dagen verwijderd.

Kan ik CDF-bestanden retroactief ophalen, of voor voorgaande dagen?

U kunt alleen CDF-bestanden genereren voor de afgelopen acht dagen. CDF-bestanden voor intervallen ouder dan de afgelopen acht dagen kunnen niet opnieuw worden gegenereerd.

recommendation-more-help
de293fbf-b489-49b0-8daa-51ed303af695