Beschrijving van batchdataoverdracht batch-data-transfer-process-described

Een algemeen overzicht van hoe Audience Manager voert een asynchrone uitwisseling van partijgegevens met een derdeverkoper uit.

Batchgegevensintegratie

Bij het integratieproces van batchgegevens worden bezoekersgegevens op onze servers opgeslagen en gesynchroniseerd met gegevens die regelmatig door een provider worden verzonden. Het asynchrone proces voor gegevensoverdracht is handig wanneer:

  • Directe gegevensoverdracht is niet vereist.
  • Gegevens verzamelen om een grote groep gesegmenteerde gebruikers samen te stellen.
  • U wilt gegevensdiscrepanties verminderen en HTTP roept van browser.

Stappen voor gegevensintegratie

  1. Een gebruiker bezoekt een klantsite.
  2. Audience Manager en de externe gegevensaanbieder wijst de bezoeker een unieke id toe (meestal met een cookie).
  3. Audience Manager roept de gegevensleverancier van de derde om bezoeker IDs aan te passen.
  4. Een gepland verzoek, gewoonlijk op een dagelijks interval, ruilt de gegevens van het bezoekerssegment tussen Audience Manager en uw externe gegevensaanbieder.
  5. Wanneer een binnenkomend Server-to-Server het dossier wordt verwerkt, wordt een ontvangstbewijs verzonden via e-mail naar partneroplossingen en, indien gevormd, naar de partner. Zie voor meer informatie Het Bericht van de steekproef aan Partners na Binnenkomende Verwerking.
recommendation-more-help
de293fbf-b489-49b0-8daa-51ed303af695