Bestemmingen verwijderen delete-destinations

DELETE en POST methoden waarmee u doelen en segmenttoewijzingen kunt verwijderen.

Een doel verwijderen

A DELETE methode die een doel verwijdert.

NOTE
U moet alle segmenttoewijzingen verwijderen voordat u een doel kunt verwijderen.
  • Verzoek: DELETE https://api.demdex.com/v1/destinations/<destinationId>
  • Reactie: Retourneert code 204 No Content indien succesvol.

Bestemmingen voor bulkverwijderen

Meerdere doelen met deze functie verwijderen POST methode. Geef bestemmings-id's door ( destinationId) met een array in de aanvraaginstantie.

  • Verzoek: POST https://api.demdex.com/v1/destinations/bulk-delete/
  • Reactie: Retourneert code 204 No Content indien succesvol.

Doeltoewijzingen verwijderen op basis van segmenttoewijzing-id

A POST methode die bestemmingstoewijzingen volgens gespecificeerde segmentidentiteitskaart verwijdert

  • Verzoek: DELETE https://api.demdex.com/v1/destinations/ <destinationId>/segments/<mappingId>
  • Reactie: Retourneert code 204 No Content indien succesvol.
recommendation-more-help
de293fbf-b489-49b0-8daa-51ed303af695