Reguliere expressies gebruiken in Eigenschapbuilder using-regular-expressions-in-trait-builder

U kunt uw eigen regels voor de eigenschap maken met de Trait Builder code-editor. De code-editor zoeken in Traits > Add New > Rule-based > Trait Expression en schakel over naar Code View. Audience Manager ondersteunt alle beschikbare reguliere-expressieconstructies waarnaar wordt verwezen in het dialoogvenster Java Regular Expression Class Pattern. U kunt alle reguliere expressies rechtstreeks valideren in het dialoogvenster Expression Builder.

Zie ook: Standaardpatronen voor expressies in Java.

recommendation-more-help
de293fbf-b489-49b0-8daa-51ed303af695