Verklarende woordenlijst CCPA

Overzicht overview

In dit artikel worden de concepten en de terminologie uitgelegd die door de California Consumer Privacy Act (CCPA) worden gebruikt, en wordt uitgelegd hoe Adobe Audience Manager als serviceprovider verschillende CCPA-vereisten aanpakt.

De California Consumer Privacy Act (CCPA), die op 1 januari 2020 in werking is getreden, is een andere gelegenheid om privacy tot een geïntegreerd onderdeel van uw consumentenervaring te maken. Audience Manager maakt gebruik van de bestaande privacyinfrastructuur om u te helpen voldoen aan uw verplichtingen onder CCPA bij het gebruik van Audience Manager, zodat u klaar bent voor de CCPA.

Audience Manager kijkt ernaar uit om met u samen te werken bij de afhandeling van nieuwe verplichtingen door gebruik te maken van onze functies voor data-governance en ‘privacy by design’.

Verklarende woordenlijst CCPA CCPA-glossary

Maak u vertrouwd met de belangrijkste termen die in verband met CCPA worden gebruikt. Hieronder worden een aantal van de meest gebruikte termen aangegeven.

California Consumer Privacy Act (CCPA): een wet die de privacyrechten en de consumentenbescherming voor inwoners van de staat Californië in de Verenigde Staten verbetert.

Apparaat: elk fysiek object dat direct of indirect verbinding kan maken met internet of met een ander apparaat.

Persoonlijke informatie: informatie die direct of indirect een bepaalde consument of een bepaald huishouden kan identificeren, ermee verband kan houden, dit kan beschrijven, ermee kan worden geassocieerd, of er redelijkerwijs aan kan worden gekoppeld. Persoonlijke informatie omvat, maar is niet beperkt tot, informatie die direct of indirect een specifieke consument identificeert, ermee verband houdt, deze beschrijft, ermee kan worden geassocieerd, of er redelijkerwijs aan kan worden gekoppeld.

Verkopen/verkoop/verkocht: het verkopen, huren, vrijgeven, openbaar maken, verspreiden, beschikbaar maken, overbrengen of anderszins mondeling, schriftelijk of via elektronische of andere weg communiceren van de persoonlijke informatie van een consument door het bedrijf aan een ander bedrijf of een derde partij tegen een geldelijke of andere waardevolle vergoeding.

Serviceprovider: een eenmanszaak, een partnerschap, een naamloze vennootschap, een onderneming, een vereniging of een andere juridische entiteit die is georganiseerd of wordt geëxploiteerd met het oog op de winst of het financiële voordeel van haar aandeelhouders of andere eigenaars, die informatie verwerkt namens een bedrijf en waaraan het bedrijf persoonlijke informatie van een consument voor een zakelijk doel bekendmaakt op grond van een schriftelijke overeenkomst, op voorwaarde dat de overeenkomst de entiteit die de informatie ontvangt, verbiedt om de persoonlijke informatie te bewaren, te gebruiken of openbaar te maken voor een ander doel dan het specifieke doel van het verrichten van de in de overeenkomst voor het bedrijf gespecificeerde services, of zoals anderszins toegestaan door deze titel, waaronder het bewaren, gebruiken of openbaar maken van de persoonlijke gegevens voor een ander commercieel doel dan het verlenen van de in de overeenkomst met het bedrijf gespecificeerde services.

Unieke id/unieke persoonlijke id: een permanente identificator die kan worden gebruikt voor de herkenning van een consument, een familie of een apparaat dat aan een consument of een familie is gekoppeld, in de loop van de tijd en voor verschillende services, inclusief maar niet beperkt tot een identificatiecode van een apparaat, een internetprotocoladres, cookies, bakens, pixeltags, mobiele advertentie-identificatoren of soortgelijke technologie, klantnummer, uniek pseudoniem of gebruikersalias, telefoonnummers, of andere vormen van permanente of probabilistische identificatoren die kunnen worden gebruikt om een bepaalde consument of een bepaald apparaat te identificeren.

recommendation-more-help
de293fbf-b489-49b0-8daa-51ed303af695