Bewerkingsvolgorde in Eigenschapbuilder order-of-operations-in-trait-builder

Trait Builder evalueert expressies volgens de onderstaande volgorde van bewerkingen, van hoge tot lage prioriteit. Trait-elementen die worden gedefinieerd door operatoren met een hoge prioriteit worden eerst geëvalueerd, vóór andere operatoren met voorrang. Deze sectie rangschikt elke exploitant volgens belangrijkheid, van hoog aan laag.

Operatorprioriteit
Symbool
Opmerkingen
Haakje
( )
Expressies tussen haakjes worden altijd eerst geëvalueerd en volgen de prioriteitsvolgorde.
Vergelijkingsoperatoren
< > <= >=
Vervolgens wordt minder dan, groter dan, kleiner dan/gelijk aan, groter dan/gelijk aan geëvalueerd.
Gelijkheidsoperatoren
== !=
Gelijk aan, niet gelijk aan worden geëvalueerd na de vorige exploitanten.
Boolean EN
AND
n.v.t.
Boolean OF
OF
n.v.t.
recommendation-more-help
de293fbf-b489-49b0-8daa-51ed303af695