Segmenten voor server-naar-server-bestemmingen toevoegen of bewerken add-edit-segments

U kunt alleen segmenten voor een server-naar-server toevoegen of bewerken (S2S) bestemming. U kunt niet maken S2S bestemmingen met Destination Builder. Neem contact op met uw consultant voor u S2S bestemmingen. Volg deze instructies om segmenten voor een S2S bestemming.

Segmenttoewijzingen toevoegen of bewerken voor een S2S bestemming:

 1. Ga naar Audience Data > Destinations. Selecteren Geïntegreerde Platforms > Op apparaat gebaseerd en de S2S doel waarmee u wilt werken.

 2. In de Action Klik op het potloodpictogram om het doel te bewerken.

  • In de Search and Add Segments , begint u de naam van een segment te typen of klikt u op Browse All Segments Blader door een lijst met beschikbare segmenten.

  • Klikken Add Selected Segments wanneer u het segment vindt u wilt gebruiken. Als u een segment toevoegt, wordt het dialoogvenster Edit Mapping venster.

  • In Edit Mapping:

   • Mappings: Stel een waarde in voor de sleutelwaardepaar gebruikt door deze bestemming.
   • Start Date en End Date: Kies een begin- en einddatum voor het doel. Als de einddatum leeg is, verloopt de bestemming nooit.
 3. Klikken Save en klik vervolgens op Done.

recommendation-more-help
de293fbf-b489-49b0-8daa-51ed303af695