Bezoekersprofiel-viewer visitor-profile-viewer

Gebruik de Visitor Profile Viewer om de huidige staat van een gebruikersprofiel voor huidige browser, met inbegrip van zijn eigenschappen en segmenten te tonen. Voor elke eigenschap, kunt u zijn bekijken SID, naam, details over de manier waarop bezoekerskenmerken werden gerealiseerd (eerste of derde partij), de datum waarop de reis werd gerealiseerd en de frequentie van de uitvoering. Voor elk segment kunt u de bijbehorende SID, naam en de datum van het segmentlidmaatschap. U kunt ook het bezoekersprofiel voor een andere Audience Manager-id bekijken (UUID). De Visitor Profile Viewer is nuttig voor het oplossen van problemendoeleinden.

NOTE
  • Toegang vereist Administrator machtigingen.
  • Er is een vertraging van 24 uur voordat de gebruikersinterface informatie over gerealiseerde segmenten en ongebogen kenmerken bevat.
  1. Klik op Tools > Visitor Profile Viewer.

  2. (Optioneel) Klik op de naam van het kenmerk om die eigenschap weer te geven in het dialoogvenster Trait Builder.

    Zie voor meer informatie Treinen.

  3. (Optioneel) Klik op de segmentnaam om dat segment weer te geven in het dialoogvenster Segment Builder.

    Zie voor meer informatie Segmenten.

  4. (Voorwaardelijk) In de UUID een andere Audience Manager-profiel-id op en klik vervolgens op Refresh om de kenmerken en segmenten voor die gebruiker weer te geven.

recommendation-more-help
de293fbf-b489-49b0-8daa-51ed303af695