DCS-foutcodes, -berichten en -voorbeelden dcs-error-codes-messages-and-examples

Foutcodes en berichten die door de Data Collection Servers (DCS) weergegeven in numerieke volgorde op code-id.

In de onderstaande tabellen: cursief vertegenwoordigt een variabele placeholder.

Systeemfoutcodes system-error-codes

Foutcode
Foutbericht
Beschrijving
0
Onbekende fout
Dit is een catch-all fout die gebeurtenissen behandelt die niet door de andere foutenmanagers worden behandeld. Problemen met deze fout zijn moeilijk op te lossen. Het kan worden veroorzaakt door een verscheidenheid van onbekende acties of gebeurtenissen. Als deze fout optreedt, probeert u DCS opnieuw aanvragen. Neem contact op met uw Adobe vertegenwoordiger indien het probleem zich blijft voordoen.
1
Kan configuratie voor hostnaam niet vinden: hostname
De gastheernaam die in het verzoek wordt verzonden is niet opstelling door ons team van de partnerlevering. Neem contact op met uw Adobe representatief als dit foutbericht wordt weergegeven.
2
Ongeldig d_orgid value (kan geen config voor deze org-id vinden): ID
De organisatie-id is onjuist. Controleer uw id en probeer het verzoek opnieuw. Als u uw organisatie-id niet kent of hebt, raadpleegt u de sectie "Beheerpagina" Organisaties en accountkoppelingen voor informatie over hoe te om het te vinden.
10
Kan kenmerken niet evalueren
De kenmerken van het verzoek zijn gedeeltelijk of helemaal niet beoordeeld. Neem contact op met uw Adobe vertegenwoordiger indien het probleem zich blijft voordoen.

Integratiefoutcodes integration-error-codes

Foutcode
Foutbericht
Beschrijving
100
Kan de hostnaam voor de aanvraag niet ophalen
An API de vraag verzond niet de gastheer HTTP in de aanvraag. Voeg de gastheerkopbal aan de vraag toe en probeer opnieuw. De meeste browsers en API clients doen dit automatisch.
101
Ongeldig Experience Cloud id doorgegeven ID
De DCS oproep bevat een ongeldige Experience Cloud ID. Controleer de d_mid= sleutelwaardepaar in de koptekstreeks. Zorg ervoor dat u de juiste gegevens doorgeeft Experience Cloud ID en probeer het verzoek opnieuw.
102
Ongeldig AAM ID doorgegeven aanvraag ID
De DCS oproep bevat een ongeldige Audience Manager ID. Controleer de d_uuid= sleutelwaardepaar in de koptekstreeks. Zorg ervoor dat u de juiste gegevens doorgeeft Audience Manager ID en probeer het verzoek opnieuw.
104
Alle klant-id's zijn ongeldig
Alle klant IDs in uw vraag is ongeldig. Controleer uw id's en probeer het opnieuw.
109
Verwijzing HTTP referer is niet toegestaan voor partner Partner ID
De HTTP referer de kopbal op de vraag wordt niet toegestaan voor partneridentiteitskaart op de vraag. Controleer of de HTTP referer header is correct.
111
Ongeldig IMS token ontvangen
Geretourneerd voor Audience Manager - Adobe Target integratie. De fout wordt geworpen wanneer een vraag aan wordt gemaakt DCS, met een ongeldige IMS token. Het token kan onjuist zijn geformuleerd, verlopen of de gebruiker is mogelijk niet gemachtigd om toegang te krijgen tot de vereiste resource.

Foutcodes voor uitschakelen opt-out-error-codes

Code-id
Bericht
Beschrijving
171
Afmeldingscode aangetroffen voor id ID
Een klant heeft ervoor gekozen geen op rente gebaseerde reclame te ontvangen.
172
Geblokkeerde cookies
Wordt geretourneerd wanneer cookies van derden door de browser van de gebruiker worden geblokkeerd.
173
Betrokken vertrouwensrelatie via NAI
De gebruiker heeft een opt-outproces door NAI in werking gesteld.
198
Verzoeken vanuit dit land worden geblokkeerd door de partner
Gebaseerd op het IP adres, DCS blokkeert aanvragen van landen waar de partner het verkeer bewust heeft beperkt.
199
Verzoeken vanuit dit land zijn niet toegestaan

Gebaseerd op het IP adres, DCS blokkeert aanvragen van de volgende landen:

 • Cuba (CU)
 • Iran (IR)
 • Noord-Korea (KP)
 • Soedan (SD)
 • Syrië (SY)

Foutcodes voor het ophalen van profielen profile-retrieval-error-codes

Code-id
Bericht
Beschrijving
200
Kan de kenmerken van profielcache voor id niet lezen: ID
Wordt geretourneerd wanneer een gebruikersprofiel niet kan worden gelezen uit onze interne opslag.
201
Kan geen apparaat-id lezen uit profielcache voor klant-id: ID
Geretourneerd wanneer de apparaat-id kan niet voor een de fusieregel van de Verbinding van het Profiel worden teruggewonnen.
202
Kan verwante klant voor apparaat-id niet lezen: ID
Geretourneerd wanneer de klant-id (UUID) gekoppeld aan een apparaat-id kan niet worden opgehaald voor een laatste geverifieerde samenvoegregel in onze interne opslag.
203
Kan apparaatcluster voor id niet lezen: ID
De gekoppelde apparaat-id's van dezelfde apparaatgrafiekcluster kunnen niet worden geretourneerd voor deze apparaat-id.
204
Kan migratie niet uitvoeren omdat het lezen van het profiel voor het primaire apparaat is mislukt
Als deze fout optreedt, kunnen er zich problemen voordoen met de schaalbaarheid van onze gegevensopslag ( PCS). Neem contact op met uw Adobe als het probleem zich blijft voordoen.
205
Kan migratie niet uitvoeren van ID tot ID, omdat het lezen van het profiel voor ID
Als deze fout optreedt, kunnen er zich problemen voordoen met de schaalbaarheid van onze gegevensopslag ( PCS). Neem contact op met uw Adobe als het probleem zich blijft voordoen.

Waarschuwingscodes voor integratie integration-warning-codes

Code-id
Bericht
Beschrijving
300
Ongeldige klant-id ID
De klant-id is ongeldig (ontbrekende waarden voor gegevensbron, ontbrekende integratiecodes, ongeldige indeling voor gegevensbronnen, geblokkeerde klant-id, lege klant-id, poging tot onbevoegde toegang tot een gegevensbron die niet bij de partner hoort).
301
Maximum aantal klantgegevens is overschreden. Maximaal toegestaan maximum allowed. Gevonden is maximum found.
Het aantal klant-id's dat aan een apparaatgegevensbron is gekoppeld, overschrijdt het toegestane aantal apparaat-id's per aanvraag. Deze id's bevatten onder andere id's voor andere apparaten, mobiele apparaten of cookies. De limiet is momenteel ingesteld op 10.
302
Onbevoegde klant-id ID
Wordt geretourneerd wanneer de gegevensbron van de klant-id niet het eigendom is van de huidige organisatie-id. Als u uw organisatie-id niet kent of hebt, raadpleegt u de sectie 'Uw organisatie-id zoeken' in Organisaties en account koppelen voor informatie over hoe te om het te vinden.
303
Geblokkeerde klant-id ID
Wordt geretourneerd wanneer de klant-id als kwaadaardig is geïdentificeerd en aan een lijst van gewezen personen is toegevoegd.
304
Id van geblokkeerde gegevensbron ID
Geretourneerd wanneer gegevensbron ID als kwaadwillig is geïdentificeerd en aan een lijst van gewezen personen is toegevoegd
306
Opgegeven apparaat met blokkering ID
De apparaat-id is geïdentificeerd als kwaadaardig en is toegevoegd aan een lijst van gewezen personen Dit kan gebeuren als we een zeer grote hoeveelheid DCS aanvragen die deze apparaat-id bevatten, kunnen over een korte periode worden ingediend.
307
Geblokkeerde profielbewerking voor ID
Een lees-/schrijfactie is geblokkeerd omdat een id is geïdentificeerd als kwaadaardig en is toegevoegd aan een lijst van gewezen personen Zie foutcode 306.
309
Klant-id ID is verwijderd omdat het de limiet van opgegeven klantid's per aanvraag overschrijdt

Verwant aan fout 301. Deze fout geeft aan welke klant-id is verwijderd omdat de limiet is overschreden.

Als er bijvoorbeeld 12 klant-id's op de DCS vraag, twee van hen zullen worden verworpen. Om door te geven welke zijn genegeerd, wordt deze fout twee keer weergegeven in de reactie (één keer voor elke verwijderde klant-id ).

310
Id van klant is verwijderd omdat deze de limiet voor een bepaalde naamruimte overschrijdt. Namespace-id is ID, klant-id is ID.

Deze foutcode wordt geretourneerd als er meer dan drie klant-id's zijn gedeclareerd voor dezelfde naamruimte ( DPIDover een DCS vraag.

https://partner.demdex.net/event?d_rtbd=json&d_cid_ic=one&d_cid_ic=one&d_cid_ic=one&d_cid_ic=one

In dit voorbeeld DCS aanvraag, zijn er 4 id's gedeclareerd voor dezelfde naamruimte (met de integratiecode één). Een van de id's wordt verwijderd en fout 310 wordt geretourneerd.

311
Verzoek bevat ongeldige parameters

De DCS retourneert deze foutcode wanneer ten minste één URL-parameter niet correct is gecodeerd. In dit geval worden de DCS het gehele verzoek wordt genegeerd.

http(s)://partner.demdex.net/event?d_event=imp&d_rtbd=json&d_src=38454&d_site=%esid!&d_creative=%ecid!&d_adgroup=%eaid!&d_placement=%epid!&d_campaign=%ebuy!&d_adsrc=48123

In het bovenstaande voorbeeldverzoek worden de % sequentie is onjuist gecodeerd. De DCS Ik zal het negeren.

Het correct gecodeerde monster zou als dit moeten kijken:

http(s)://partner.demdex.net/event?d_event=imp&d_rtbd=json&d_src=38454&d_site=%25esid!&d_creative=%25ecid!&d_adgroup=%25eaid!&d_placement=%25epid!&d_campaign=%25ebuy!&d_adsrc=48123

312
Aanvraag bevat een ongeldige globale apparaat-id

De DCS retourneert deze foutcode wanneer de aanvraag een ongeldige algemene apparaat-id bevat. DCS negeert de ongeldige identiteitskaart en werpt een fout 312 samen met de specifieke fouten van ongeldige identiteitskaart Zie Algemene gegevensbronnen en Index van id's in Audience Manager voor gedetailleerde informatie over de correcte formaten van de apparatenreclame ID en overeenkomstige globale gegevensbronnen.

Voorbeeld van een onjuiste aanroep: "http://partner.demdex.net/event?d_rtbd=json&d_cid=20915%01a53cc5a2-6aa1-4210-8ded-a88b29b6212z"

Uitleg: An IDFA (DPID 20915) moet een hoofdletter-id zijn. De id in het verzoek is in kleine letters.

313
CMP-id is niet aanwezig in GCL
Wanneer gdpr=1 en de IAB TC-tekenreeks wordt gegenereerd door een CMP-id die niet aanwezig is in de in de cache opgeslagen versie van de algemene CMP-lijst van de Audience Manager op het moment van de evaluatie, verwijdert de insteekmodule Audience Manager voor IAB TCF de IAB TC-tekenreeks en verwerkt de aanvraag op de gebruikelijke manier. De IAB TCF v2.2 ${GDPR} macro is ingesteld op 0 en ${GDPR_CONSENT_XXX} macro is leeg.
314
CMP-id is gemarkeerd als verwijderd in GCL
Wanneer gdpr=1 en de koord IAB TC door CMP wordt geproduceerd die zoals geschrapt in onze caching versie van de Globale CMP Lijst wordt duidelijk, verwerpt de Plug-in van de Audience Manager voor IAB TCF het koord TC en verwerkt het verzoek zoals gebruikelijk, als de evaluatietijd voorbij de schrappingstijd van de Globale CMP Lijst is. De IAB TCF v2.2 ${GDPR} macro is ingesteld op 0 en ${GDPR_CONSENT_XXX} macro is leeg.
315
Constante tekenreeks geeft aan dat er geen toestemming is
Wanneer geen toestemming wordt verstrekt, opteert de stop-binnen van de Audience Manager voor IAB TCF de gebruiker uit verdere gegevensinzameling, of laat vallen volledig de vraag als er geen partnercontext wordt ontdekt.

Voorbeeldfoutcode voor berichten sample-error-codes

De DCS retourneert foutcodes en berichten in een JSON -object of in een X-header in de HTTP-antwoordtekenreeks.

Voorbeeld-DCS-foutcode en -bericht

{
  "errors":[
   {
     "code":101,
     "msg":"Invalid Experience Cloud id passed in"
   },
   {
     "code":102,
     "msg":"Invalid aam id passed in request"
   }
  ]
}

X-fout

Foutcodes die door de X-header worden vastgelegd, worden als volgt in de URL-tekenreeks weergegeven. X-Error: 101,102.

Racevoorwaarden en foutafhandeling

recommendation-more-help
de293fbf-b489-49b0-8daa-51ed303af695