Doelgroepdata ontvangen

Ontvang publieksgegevens van Audience Manager.

  • Id-synchronisatie voor overdracht van uitgaande data

    Beschrijft de syntaxis en de parameters die in de aanvankelijke vraag van HTTP worden gebruikt om gebruiker IDs tussen Audience Manager en een derdegegevensleverancier te synchroniseren. Neem contact op met uw Adobe Audience Manager-consultant voordat u de eerste id synchroniseert.

  • Realtime-overdracht van uitgaande data

    Het uitgaande proces van de gegevensoverdracht in real time keert gebruikersgegevens als reeks voorwerpen JSON terug die binnen met een methode van de POST worden overgegaan.

  • Batchoverdracht van uitgaande data

    Audience Manager verzendt batchgegevens naar leveranciers van inhoud van derden volgens deze specificaties.

recommendation-more-help
de293fbf-b489-49b0-8daa-51ed303af695