Veelgestelde vragen over rapportage reporting-faq

Algemene vragen en problemen in verband met rapportage.

Waarom geeft de Trait Graph voor nieuwe, onboarded eigenschappen soms onverwacht lagere getallen of 0 weer?

Soms geeft de Trait Graph nadat u eigenschappen hebt geüpload, geen resultaten weer of lagere getallen dan u had verwacht. Dit gebeurt wanneer het datavolume dat we ontvangen, zo groot is dat de binnenkomende verwerkingstaak het opnemen van deze informatie pas kan beëindigen na de rapportagedeadline voor die dag.

Dit heeft tot gevolg dat deze data laat naar het rapportagesysteem worden verzonden en niet worden weergegeven in het rapportage-interval van één dag dat wordt gebruikt voor het uitzetten van de Trait Graph-data. U kunt deze data echter bekijken in de rapportage-intervallen van 7, 14, 30 en 60 dagen in een Trendrapport of Algemeen rapport op de volgende dag.

Sommige segmenten ontbreken in een Overlap-rapport. Waar zijn ze?

Om de hoeveelheid berekeningen te verminderen worden in deze rapporten statistisch onbelangrijke data uit de resultaten weggelaten. Uw segmenten ontbreken niet, maar ze worden verwijderd omdat ze geen betekenisvolle resultaten of nuttige groepen gebruikers opleveren om te targeten. Zie ook:

Als ik een e-mailmarketingcampagne voer, hoe kan ik dan bepalen of omgeleide gebruikers naar mijn website komen vanuit die campagne of vanuit andere bronnen?

Voeg een campagnespecifieke querytekenreeks toe aan de URL van het websitegedeelte dat u wilt controleren. Stel vervolgens een eigenschapregel in om deze variabele vast te leggen. Als uw URL bijvoorbeeld op deze manier langskomt in een campagne-id: www.test123.com/electronics?campaign=123, maak dan een eigenschapregel om deze data vast te leggen van de h_referer-variabele met een eigenschapregel die zoekt naar een kop als h_referer = 'campaign=123'.

Wat is het verschil tussen realtime-aantallen en totale aantallen van segmentpopulaties?

  • Real time: het aantal unieke gebruikers die deel uitmaken van het segment en tijdens een ingestelde periode actief zijn op uw eigenschappen (dat betekent dat Audience Manager activiteit voor die gebruiker voor deze specifieke periode moet hebben geregistreerd).

  • Totale segmentpopulatie: een aggregatie van alle gebruikers die momenteel in dat segment zijn ondergebracht.

Ik heb een segment dat uit slechts één eigenschap bestaat. Wanneer ik de rapportagecijfers bekijk, komen de aantallen niet overeen. Hoe komt dat?

Zie Populatiedata van eigenschappen en segmenten in Segment Builder.

Ik ‘inbound’ een bestand en mijn ontvangstbewijs toont een groot aantal succesvol verwerkte records, maar de rapportage toont veel lagere aantallen. Waarom?

Op de achtergrond worden onboarded data alleen verbonden met gebruikers die nog actief zijn in AAM (de gebruiker moet recente DCS-activiteit hebben gehad in de afgelopen 120 dagen). Als u dus data ‘onboardt’ voor gebruikers die in Audience Manager al zijn verlopen, vertelt Inbound u mogelijk dat een bepaald aantal gebruikersrecords zijn onboarded, maar als deze gebruikers geen recente activiteit hebben vertoond, worden deze data verwijderd wanneer ze onze User Profile Store bereiken en dat komt naar boven in de rapportage.

Waarom zijn de unieke eigenschappen voor mijn cross-device onboarded eigenschappen veel hoger dan het totale aantal onboarded records?

Als u een bestand ‘onboardt’ voor een cross-device dataprovider op basis van de klant-id, voert Audience Manager een zoekactie uit om alle apparaat-id’s op te halen die zijn gekoppeld aan elk van de onboarded klant-id’s. Audience Manager wijst vervolgens de onboarded eigenschappen toe aan de apparaat-id die aan de klant-id is gekoppeld.

Stel dat u onboarded 100 records hebt. Aan elk van deze klant-id’s heeft AAM gemiddeld drie apparaat-id’s gekoppeld. Daardoor wordt de onboarded eigenschap toegewezen aan 300 apparaat-id’s.

Er zijn twee redenen waarom één cross-device klant-id kan worden gekoppeld aan meerdere apparaat-id’s:

  • Gebruikers melden zich aan bij hetzelfde cross-device account vanaf meerdere computers/browsers.
  • Gebruikers wissen hun cookies. Opmerking: “verlaten” cookies worden verwijderd na 120 dagen inactiviteit van de gebruiker.

Waarom zijn de Total Trait Realizations voor mijn onboarded eigenschappen altijd 0?

Total Trait Realizations komt overeen met het aantal keren laden van pagina’s. Total Trait Realizations geeft het aantal keren aan dat deze specifieke eigenschap in real time is geactiveerd. Dit aantal wordt alleen berekend voor op regels gebaseerde eigenschappen. Onboarded eigenschappen geven Total Trait Realizations altijd weer als 0.

Ik heb een eigenschap gemaakt en de Trait Graph toont een groter aantal Unique Trait Realizations dan de Total Trait Population. Is dit normaal?

U ziet dit omdat de Unique Trait Realizations realtimecijfers zijn, maar de rapportagetaken voor het berekenen van de Total Trait Population worden niet in real time uitgevoerd. Het aantal Total Trait Population moet binnen een paar dagen hoger zijn dan het aantal Unique Trait Realizations.

recommendation-more-help
de293fbf-b489-49b0-8daa-51ed303af695