Bulkramingen bulk-estimates

Een bulkraming retourneert de segmentgroottegegevens op basis van segmentregels. Volg de onderstaande instructies om een aanvraag voor een bulkofferte in te dienen.

IMPORTANT
De Bulk Management Tools zijn geen officieel ondersteunde Adobe-aanbieding. Problemen oplossen en support via de klantenservice worden per geval behandeld.
NOTE
RBAC-groepsmachtigingen toegewezen in de Audience Manager UI wordt gerespecteerd in Bulk Management Tools.

Als u bulkupdates wilt maken, opent u de knop Bulk Management Tools werkblad en:

  1. Klik op de knop Headers en kopieer de Estimate Segment Size header.
  2. Klik op de knop Estimate tab.
  3. Plak de schattingskoptekst in de eerste rij van het werkblad met schattingen.
  4. Plak of typ de gegevens die u wilt wijzigen in een bijbehorende kolom op basis van het koptekstlabel.
  5. Klik in de werkbladwerkbalk op de knop Maken die overeenkomt met het item dat u bijwerkt.
    Deze handeling opent de Account Information in.
  6. Geef de vereiste loginformatie en klik op Submit.

Deze handeling maakt een Response kolom in het werkblad die geschatte segmentgroottegegevens bevat. Voordat u gegevens invoert, moet het werkblad voor bulkramingen er ongeveer als volgt uitzien:


Als de bulkupdate een fout retourneert of mislukt, raadpleegt u Problemen oplossen voor Bulk Management Tools.

recommendation-more-help
de293fbf-b489-49b0-8daa-51ed303af695