Het segmentdelen van Experience Platforms met Audience Manager en andere oplossingen van Experiencen Cloud

Overzicht overview

Met de functionaliteit voor het delen van het publiek tussen Audience Manager en Adobe Experience Platform kunt u de eigenschappen en segmenten van uw Audience Manager delen met Adobe Experience Platform en Experience Platform segmenten naar Audience Manager.

U hebt de Audience Manager source connector en de Soorten publiek Experience Cloud bestemming in Experience Platform om publiek het delen tussen Audience Manager en Adobe Experience Platform toe te laten.

U kunt de Audience Manager en de segmenten in Experience Platform gebruiken om de gegevens van de Audience Manager aan uw klantenprofielen toe te voegen en van het Experience Platform te profiteren segmenteringsservice.

In Audience Manager, kunt u de segmenten van het Experience Platform voor de gebruiksgevallen van het Platform van het Beheer van Gegevens, zoals gebruiken:

Bovendien, worden uw Experience Platform segmenten gedeeld aan andere oplossingen van het Experience Cloud, via Kernservices.

IMPORTANT
  • U hebt een licentie voor Audience Managers nodig om de hierboven vermelde gevallen van gegevensbeheerplatform in te schakelen.
  • U niet nodig een licentie van de Audience Manager om Experience Platform-segmenten te delen met Adobe Advertising Cloud, Adobe Target, Marketo en andere oplossingen voor Experiencen Cloud, via de Core Services-integratie.

Zie de onderstaande tabel voor een overzicht van de gebruikte gevallen voor het delen van het publiek:

Gebruiksscenario
Adobe Experience Platform
Audience Manager
Kernservices
Delen van publiek
  • Klantprofielen verrijken met Audience Manager-gegevens
  • Audience Manager-gegevens gebruiken in segmentatie van Experience Platform
  • Gegevens van derden toevoegen aan segmenten
  • Algorithmming
  • Activering naar andere bestemmingen
Gebruik Experience Platform-segmenten in andere Experience Cloud-oplossingen, zoals Adobe Target, Advertising Cloud of Marketo.

Audience Managers en kenmerken in Adobe Experience Platform aam-segments-traits-in-aep

In de onderstaande secties wordt beschreven hoe u het delen van gegevens van Audience Manager naar Experience Platform kunt inschakelen en hoe u de eigenschappen en segmenten van Audience Managers in Experience Platform kunt gebruiken.

Gegevens delen van Audience Manager naar Experience Platform inschakelen enable-aam-to-aep-data

Als u segmenten en traits van Audience Manager naar Experience Platform wilt verzenden, moet u de Audience Manager-bronconnector in de catalogus met bronnen in het Experience Platform instellen. Dit is een workflow voor zelfbediening waarvoor geen Adobe van de klantenservice of technische teams vereist is. U kunt als volgt de bronaansluiting van de Audience Manager instellen:

IMPORTANT
Adobe moedigt klanten aan de verbinding te configureren zonder de Select all segments en Select all traits zoals hieronder weergegeven. De inname van grote populaties van het segment van de Audience Manager heeft een directe invloed op uw totale profieltelling wanneer u eerst een segment van de Audience Manager naar Platform verzendt gebruikend de bron van de Audience Manager. Dit betekent dat het selecteren van alle segmenten kan leiden tot een aantal profielen dat groter is dan uw gebruiksrechten voor licenties.
Schermafbeelding met de optie Alle segmenten selecteren en alle opties voor kenmerken selecteren die zijn uitgeschakeld in de workflow om verbinding te maken met de bronaansluiting van de Audience Manager.

Audience Manager-eigenschappen en -segmenten gebruiken in Experience Platform use-aam-data-in-aep

Nadat u de Audience Manager-bronaansluiting hebt ingesteld om kenmerken en segmenten uit Audience Manager te importeren, worden uw Audience Managers in Experience Platform weergegeven als Soorten publiek in de segmentworkflow. Lees voor meer informatie over de segmenten en eigenschappen van uw Audience Manager in het Experience Platform:

Adobe Experience Platform-segmenten in Audience Manager aep-segments-in-aam

In de onderstaande secties wordt beschreven hoe u het delen van gegevens van Experience Platform naar Audience Manager kunt inschakelen en hoe u Experience Platforms segmenten in Audience Manager kunt gebruiken.

Gegevens delen van Experience Platform naar Audience Manager inschakelen enable-aep-to-aam-data

IMPORTANT
In deze sectie wordt de integratie beschreven van het oude segment dat wordt gedeeld van Experience Platform naar Audience Manager. U kunt deze integratie nu instellen zonder ondersteuning van de Adobe van de Klantenvertegenwoordigers. Lees voor meer informatie de Soorten publiek Experience Cloud doeldocumentatie.
NOTE
Neem contact op met uw Adobe Customer Success Manager of Customer Care om de toegang tot deze functionaliteit te ontgrendelen.

Als u segmenten van Experience Platform naar Audience Manager wilt verzenden, dient u contact op te nemen met de klantenservice of met de succesmanager van de klant. De teams van het Beheer van de Zorg van de Klant en van de Steun van de Klant moeten een kaartje (zie malplaatjekaartje AAM-52354) indienen om de verbinding van Platform aan Audience Manager toe te laten.

Ben zeker om plannen voor de gegevens te delen die van Platform aan Audience Manager gaan, om ervoor te zorgen dat de verbinding correct opstelling is. Als u bijvoorbeeld regionale gegevens wilt delen voor segmenten die naar Adobe Target worden verzonden, moet deze informatie in het ticket worden vermeld. De verbinding voor het delen van gegevens van Experience Platform naar Audience Manager wordt ingesteld binnen zes werkdagen na de indiening van het verzoek.

Experience Platform-segmenten in Audience Manager gebruiken use-aep-data-in-aam

De segmenten die u in Experience Platform creeert verschijnen in uw interface van de Audience Manager als signalen, trekken, en segmenten, met de volgende samenstellingsregels:

  • Signal: Voor elk segment van het Experience Platform moet u de signalen in het formulier zien segID = segment ID.
  • Trait: De regel van het trekteken is identiteitskaart van het segment van het Experience Platform.
  • Segment: Het segment bestaat uit de hierboven beschreven kenmerken.

Signalen aep-segments-as-aam-signals

Selecteren Audience Data > Signals > General Online Data en zoeken op SegId om signalen te vinden die van Experience Platform binnenkomen. U kunt dit scherm voor het zuiveren doeleinden gebruiken, om te controleren of is de integratie tussen Experience Platform en Audience Manager correct opstelling.

Zie Experience Platform signalen in Audience Manager in het dashboard van Signals

Eigenschappen aep-segments-as-aam-traits

Audience Manager maakt automatisch een map met het kenmerk 'Map' Experience Platforms in uw standaardopslag.

Traits van het dashboard van het Experience Platform

U kunt automatisch gemaakte kenmerken in segmenten naast andere kenmerken gebruiken. Bijvoorbeeld, kunt u eigenschappen mengen die van de segmenten van het Experience Platform met derderderetuilen worden gecreeerd die door Audience Marketplace.

Zie de onderstaande schermafbeelding voor een voorbeeld van een eigenschap die automatisch wordt gemaakt van een Experience Platform-segment:

Traject van Experience Platform

Objectnummer
Naam
Beschrijving
1
Trait Type
De treits die van de segmenten van het Experience Platform worden gecreeerd worden gecreeerd als ongebogen eigenschappen in Audience Manager.
2
Data Source
Automatisch gemaakt. Alle eigenschappen en segmenten die automatisch van de segmenten van het Experience Platform worden gecreeerd worden opgeslagen in de gegevensbron Adobe Experience Platform Audience Sharing.
3
Integration Code
De integratiecode beantwoordt aan segmentidentiteitskaart in Experience Platform.
4
Trait Expression
De uitdrukking van het kenmerk is segID = segment ID in Experience Platform.
5
Segments with this Trait
Een automatisch gecreeerd segment dat dit bezit als zijn samenstelling gebruikt.

Segmenten aep-segments-as-aam-segments

Audience Manager maakt automatisch een segmentmap met de naam Segmenten Experience Platform in uw segmentopslag.

Schermafbeelding van dashboard

Zie de onderstaande schermafbeelding voor een voorbeeld van een segment dat automatisch is gemaakt op basis van een Experience Platform-segment:

Schermafbeelding van segment

Objectnummer
Naam
Beschrijving
1
Integration Code
De integratiecode beantwoordt aan segmentidentiteitskaart in Experience Platform.
2
Data Source
Automatisch gemaakt. Alle eigenschappen en segmenten die automatisch van de segmenten van het Experience Platform worden gecreeerd worden opgeslagen in de gegevensbron Adobe Experience Platform Audience Sharing.
3
Profile Merge Rule
External Merge Policy Geeft aan dat automatisch gemaakte segmenten de in Experience Platform ingestelde samenvoegbeleidsinstelling volgen.
4
Segment Rule
Het segment bestaat uit de in het Sectie Traits.

Ondersteuning voor Audience Manager Data Export Control in Experience Platform aam-data-export-control-in-aep

Om de naleving van het gegevensgebruik in Experience Platform af te dwingen, moeten alle toepasselijke datasets en gebieden aangewezen worden gegeven gegevensgebruikslabels. Daarnaast beleid voor gegevensgebruik moet worden ingeschakeld voor specifieke marketingacties tegen deze labels, zoals aangegeven door de Het kader van de Etikettering en van de Handhaving van het Gebruik van gegevens (DULE).

In het publiek dat proces tussen Audience Manager en Experience Platform deelt, worden om het even welke Controles van de Uitvoer van Gegevens die op de segmenten van de Audience Manager zijn toegepast vertaald in gelijkwaardige etiketten en marketing acties die door de Governance van Gegevens van het Experience Platform worden erkend, en vice versa.

NOTE
Voor meer algemene informatie over de Controles van de Uitvoer van Gegevens, gelieve te verwijzen naar Documentatie over exportfuncties.
Dit document verstrekt een verwijzing voor hoe de specifieke Controles van de Uitvoer van de Gegevens van de Audience Manager aan de etiketten van het gegevensgebruik en marketing acties in Platform in kaart brengen.

Besturingselementen voor gegevensexport naar labels voor gegevensgebruik

De volgende lijst schetst hoe de specifieke Controles van de Uitvoer van Gegevens aan erkende etiketten van het gegevensgebruik in kaart brengen:

Besturing van gegevensuitvoer
Label voor gegevensgebruik
Kan niet worden gebruikt met persoonlijk identificeerbare informatie
C3: Gegevens kunnen niet worden gecombineerd of anderszins worden gebruikt met rechtstreeks identificeerbare informatie
Kan niet worden gebruikt voor offsite advertentie
C5: gegevens kunnen niet worden gebruikt voor het maken van interlokale, intersite doelwitten op inhoud of advertenties
Kan niet worden gebruikt voor onsite advertentie
C6: gegevens kunnen niet worden gebruikt voor on-site advertenties
Kan niet worden gebruikt voor onsite personalisatie
C7: gegevens kunnen niet worden gebruikt voor het ter plaatse richten van inhoud

Besturingselementen voor gegevensexport naar marketingacties

In de volgende tabel wordt aangegeven hoe specifieke gegevensuitvoerlabels worden toegewezen aan erkende marketingacties:

Label voor gegevensexport
Handeling
Deze bestemming kan een combinatie met persoonlijk identificeerbare informatie (PII) toelaten
Combineren met PII
Deze bestemming kan voor off-site en het richten worden gebruikt
Secundaire doelen voor meerdere sites
Deze bestemming kan worden gebruikt voor on-site en doelgericht
Onsite reclame
Deze bestemming kan voor onsite en verpersoonlijking worden gebruikt
Onsite personalisatie

Begrijp de verschillen van de segmentpopulatie tussen Audience Manager en Experience Platform aep-aam-segment-population-differences

De de bevolkingsaantallen van het segment kunnen tussen uw Audience Manager en Experience Platform segmenten variƫren. Hoewel de segmentnummers voor vergelijkbare of identieke doelgroepen dicht bij elkaar moeten liggen, kunnen verschillen in populaties het gevolg zijn van de hieronder vermelde factoren.

Segmentbeoordeling in Experience Platform

Audience Manager werkt rapportaantallen in de interface eens per dag bij. De timing van deze update richt zich zelden op de tijd van de segmentevaluatie in Experience Platform.

Verschillen tussen de Regels van de Fusie van het Profiel en het Beleid van de Fusie

Profile Merge Rules in Audience Manager en Merge Policies in Experience Platform werken verschillend, en de identiteitsgrafiek die voor elk wordt gebruikt varieert. Hierdoor worden enkele verschillen tussen segmentpopulaties verwacht.

NOTE
Wanneer het delen van segmenten van Experience Platform aan Audience Manager, uw organisatie van het Platform standaardsamenvoegingsbeleid heeft voorrang boven de samenvoegbeleid dat door het segment wordt gebruikt gedeeld met Audience Manager. Bijvoorbeeld, als het de fusiebeleid van het gedeelde segment toestaat ID stitching, maar het beleid van de organisatie van de failliete fusie niet, zou dit in populatieverschillen tussen Platform en Audience Manager kunnen resulteren.

Segmentsamenstelling in Experience Platform

De integratie tussen Adobe Experience Platform en Audience Manager is volgens een aantal normen naamruimten voor alle klanten: ECID, IDFA, GAID, hashed email adressen (EMAIL_LC_SHA256), AdCloud ID. Als in uw Experience Platform-segmenten een van deze profielen wordt gebruikt als primaire identiteit voor de gekwalificeerde profielen, worden de profielen geteld in de kenmerken en segmenten van de Audience Manager.

NOTE
Soorten publiek in Experience Platform met identiteiten die rauwe e-mails afspelen, komen nooit voor in de Audience Manager.

Bijvoorbeeld, als u een segment van het Experience Platform "Al mijn klanten"had, en de gekwalificeerde profielen CRM IDs, ECID, IDFA, ruwe en gehashed e-mailadressen waren, zou het overeenkomstige segment in Audience Manager slechts profielen omvatten die van ECID, IDFA, en gehakt e-mailadressen worden afgeveegd. De segmentpopulatie in Audience Manager zou kleiner zijn dan die in Experience Platform.

Experience Platform tot delen van Audience Manager - segmentcompositie

recommendation-more-help
de293fbf-b489-49b0-8daa-51ed303af695