Naamvereisten voor belangrijke variabelen name-requirements-for-key-variables

In dit artikel worden de naamconventies beschreven die door de toetsvariabele in een sleutelwaardepaar worden gebruikt.

Naamgevingsvereisten voor sleutels

In Expression Builder, kan de naam van een zeer belangrijke variabele in een zeer belangrijk-waardepaar uit om het even welk aantal cijfers bestaan dat door 1 (of meer) letters, een streepje, een onderstrepingsteken, en extra cijfers wordt gevolgd.

  • Geldige sleutelnamen: price123, 123price, price-123, c_price123.

  • Ongeldige sleutelnamen: 123, price!123.

Hoofdvariabelen vooraf bepalen met c_

De c_ prefix is altijd vereist als de parameters die gegevens verzenden over een gebeurtenisaanroep-URL die syntaxis gebruiken.

recommendation-more-help
de293fbf-b489-49b0-8daa-51ed303af695