Zoomafbeeldingen publiceren publishing-zoom-images

Bij het publiceren worden uw zoomafbeeldingen op Dynamic Media Image Servers geplaatst, zodat ze op uw website en toepassing beschikbaar kunnen worden gemaakt. Als onderdeel van het publicatieproces activeert Adobe Dynamic Media Classic de URL-tekenreeksen. U kunt deze koorden URL in de code van de HTML van uw Website plaatsen.

Afbeeldingen markeren voor publicatie marking-images-for-publish

Afbeeldingen moeten zijn gemarkeerd voor publicatie zodat ze naar Dynamic Media Image Servers kunnen worden gekopieerd. U kunt uw afbeeldingen voor publicatie markeren in het deelvenster Bladeren door de optie Mark for Publish pictogram. U kunt afbeeldingen ook markeren voor publicatie wanneer u ze uploadt.

De afbeeldingen publiceren publishing-the-images

Als u zoomafbeeldingen wilt publiceren, selecteert u op de algemene navigatiebalk de optie Publish selecteert u vervolgens een When option (One-Time of Recurring). U kunt desgewenst een naam voor de publicatietaak invoeren. Selecteren Publiceren verzenden.

recommendation-more-help
ba789e76-bace-4e0e-bd26-52691fb2cb26