Elementen exporteren uit Adobe Dynamic Media Classic exporting-assets-from-dmc

U kunt elementen die u in Adobe Dynamic Media Classic hebt bewerkt, opslaan op een lokaal netwerkstation. Geëxporteerde elementen worden in een ZIP-bestand gebundeld, zodat ze via e-mail kunnen worden gedownload of verzonden.

Het gecomprimeerde ZIP-bestand heeft een maximale bestandsgrootte van 1 GB voor de exporttaak. Bovendien kunt u maximaal 500 elementen per exporttaak gebruiken.

Adobe Dynamic Media Classic houdt een overzicht bij van het exporteren van taken in het scherm Taken.

Elementen exporteren uit Adobe Dynamic Media Classic:

 1. Selecteer de elementen die u wilt exporteren en ga naar File > Export.

 2. Klik in het venster Geselecteerde elementen exporteren op Image Options en geef vervolgens een of meer van de volgende opties op (beheerders bepalen welke opties beschikbaar zijn voor hun gebruikers):

  • Presets: Kies desgewenst een voorinstelling voor afbeelding om het element op te maken wanneer u het exporteert. Als u een voorinstelling voor afbeeldingen kiest, zijn de andere opmaakopties niet beschikbaar omdat het element gebruikmaakt van de indelingen die zijn gedefinieerd in de voorinstelling voor afbeeldingen.

  • Conversion: Zet het elementbestand of de oorspronkelijke afbeelding om.

  • Size: U kunt een standaardgrootte selecteren. U kunt ook Other van de Size kiest u de gewenste maateenheid en geeft u vervolgens de breedte en de hoogte op.

   Zie ook Beschikbare exportopties voor gebruikers van Media Portal opgeven.

  • Format: Kies een afbeeldingsindeling.

  • Color: Kies RGB, CMYK of Grijs.

  • Resolution: Kies 72 ppi, 150 ppi of 300 ppi.

  • Job Name: U kunt een taaknaam aan het exporteren toewijzen.

  • Send Email To: Optioneel. Voer een e-mailadres in als u de middelen per e-mail wilt verzenden. In het e-mailbericht wordt de URL weergegeven waar de ontvanger de elementen kan downloaden.

 3. Selecteren Export.

Er worden drie basisuitvoeracties ondersteund:

 • Origineel bestand (het oorspronkelijke bestand voor het element exporteren)
 • Omzetten met voorinstelling (gebruik een voorinstelling voor afbeelding om het element op te maken)
 • Omzetten zonder voorinstelling (gebruik het dialoogvenster Exporteren om afbeeldingsopties op te geven)

De volgende elementtypen kunnen niet worden geëxporteerd. Alle andere genereren een exportbewerking.

 • Afbeeldingssets
 • Rendersets
 • Sets draaien
 • Mediasets
 • Multibitsnelheidsets
 • eCatalogs

Bovendien kunnen sjablonen niet worden geëxporteerd als een "oorspronkelijk bestand".

Met conversie kunt u de volgende elementtypen exporteren:

 • Afbeeldingen
 • Sjablonen
 • Aangepaste afbeeldingen
 • PDF (geconverteerde pagina's worden gegenereerd)
 • PostScript®

Het volgende gedrag treedt op wanneer een grote selectie van verschillende soorten activa in de exporter wordt ingevoerd:

 • Alle elementtypen die niet kunnen worden geëxporteerd, worden uit de lijst verwijderd voordat de taak wordt verzonden
 • Als een conversie wordt aangevraagd, worden alle typen die kunnen worden omgezet, geëxporteerd als origineel
recommendation-more-help
ba789e76-bace-4e0e-bd26-52691fb2cb26