Mediaportaalgroepen maken en beheren creating-and-managing-media-portal-groups

Groepen zijn ontworpen om u te helpen de gebruikers van het Portaal van Media beheren. Om tot activa toegang te hebben, moet een gebruiker een lid van minstens één groep zijn die toestemming heeft om tot dat activa toegang te hebben. Wanneer u een gebruiker toevoegt, wijst u de gebruiker aan een of meer groepen toe. Hierbij verleent u de gebruiker toegang tot mappen waaraan de groep is toegewezen. U kunt ook kiezen welke voorinstellingen voor afbeeldingen beschikbaar zijn voor een groep.

Groepen gebruiken om de toegang tot mappen, elementen en voorinstellingen voor afbeeldingen te beperken using-groups-to-restrict-access-to-folders-assets-and-image-presets

Om toegangstoestemming op verschillende niveaus te verlenen, creeert u groepen. Voor elke groep wijst u lees-, schrijf- en verwijdermachtigingen toe aan verschillende mappen en elementen in mappen. U bepaalt ook welke voorinstellingen voor afbeeldingen beschikbaar zijn voor de groep. Vervolgens wijst u gebruikers toe aan groepen. Een gebruiker kan lid zijn van meerdere groepen. Het groepsconcept biedt u de flexibiliteit om toegang toe te wijzen aan beperkte reeksen van de totale inhoud.

Als u specifiek geen groepstoestemming aan een middel of een omslag verleent, erft dat middel of de omslag de toestemmingen u aan zijn ouderomslag (de omslag hierboven in de omslaghiërarchie) toewees. Verleen toestemmingen aan een ouderomslag als u wilt ervoor zorgen dat al zijn kindomslagen de zelfde toestemmingen erven.

NOTE
Gebruikers kunnen tot meerdere groepen behoren. Wanneer een gebruiker tot twee groepen met verschillende toegangstoestemmingen tot een omslag behoort, wordt de gebruiker de hoogste toegang verleend.

Een groep toevoegen adding-a-group

 1. Ga naar Setup > Media Portal Setup > Groups.

 2. Selecteren Add.

 3. Voer in het dialoogvenster Groep toevoegen een naam voor de groep in het vak Groepsnaam in en selecteer vervolgens Add Group.

 4. Desgewenst kunt u de vakken naast de namen van gebruikers selecteren om gebruikers aan de nieuwe groep toe te voegen.

 5. Als u nu toegangsmachtigingen wilt opgeven, selecteert u de optie Asset Access Permissions en geeft u de gewenste opties op.

  Zie Machtigingen instellen voor elementtoegang voor een groep.

 6. U kunt kiezen welke Voorinstellingen afbeelding beschikbaar zijn voor de groep. Klik op de knop Image Preset Access Permissions en selecteert u Voorinstellingen afbeelding die de groep kan gebruiken.

  Zie Toegangsrechten voor een groep kiezen voor Voorinstelling afbeelding.

 7. Selecteren Close.

Machtigingen instellen voor elementtoegang voor een groep establishing-asset-access-permissions-for-a-group

 1. Ga naar Setup > Media Portal Setup > Groups.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit op de lijstpagina Groepen:

  • Als u een groep wilt toevoegen en machtigingen wilt opgeven, selecteert u Add. Voer in het dialoogvenster Groep toevoegen een naam voor de groep in en selecteer Add Group en voegt u gebruikers toe aan de groep.
  • Als u de machtigingen van een groep wilt bewerken, selecteert u de groep en selecteert u Edit.
 3. Selecteer in het dialoogvenster Groep toevoegen of groep bewerken de optie Asset Access Permissions tab. De rechterkant van de tab biedt vakken voor het instellen van lees-, schrijf- en verwijdermachtigingen voor mappen en elementen. U kunt mappen en submappen in het linkerdeelvenster uit- en samenvouwen.

 4. Als u rechten wilt toewijzen aan mappen of afzonderlijke elementen, selecteert u de map in het linkerdeelvenster. De inhoud van de map wordt weergegeven in het rechterdeelvenster. Wijs vervolgens rechten toe aan de groep door de vakken voor de corresponderende bestanden te selecteren. Of u selecteert de mappen in het rechterdeelvenster.

  In deze tabel worden verschillende taken toegewezen aan het lezen, schrijven en verwijderen van machtigingen.

  table 0-row-4 1-row-4 2-row-4 3-row-4 4-row-4 5-row-4 6-row-4
  Taak Lezen Schrijven Verwijderen
  Door mappen en bestanden bladeren X
  Bestanden bewerken (uitsnijden, verscherpen, aanpassen) X
  Bestandsnamen wijzigen X
  Bestanden verplaatsen naar andere mappen X
  Bestandsnamen wijzigen X
  Bestanden verwijderen X
 5. Selecteren Close.

NOTE
Toegangsrechten worden ingesteld wanneer u een vak selecteert. Wanneer u rechten hebt toegewezen aan een map, krijgen de submappen en alle bestanden in de map dezelfde rechten als de bovenliggende map. U kunt echter verschillende rechten opgeven voor afzonderlijke submappen en elementbestanden.

Toegangsrechten voor een groep kiezen voor Voorinstelling afbeelding

Kies Vooraf ingestelde de toegangstoestemmingen van het Beeld voor een groep als u wilt specificeren welke Vooraf ingestelde Beeld aan groepsleden beschikbaar zijn wanneer zij activa met het Portaal van Media uitvoeren.

Zie ook Beschikbare exportopties voor gebruikers van Media Portal opgeven.

U kunt als volgt toegangsmachtigingen voor een groep instellen voor Voorinstelling afbeelding:

 1. Ga naar Setup > Media Portal Setup > Groups.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit op de lijstpagina Groepen:

  • Als u een groep wilt toevoegen en wilt opgeven welke voorinstellingen voor afbeeldingen er beschikbaar zijn, selecteert u Add. Voer in het dialoogvenster Groep toevoegen een naam voor de groep in en selecteer Add Group en voegt u gebruikers toe aan de groep.
  • Als u de voorinstellingsopties voor afbeeldingen van een groep wilt bewerken, selecteert u de groep en selecteert u Edit.
 3. Selecteer in het dialoogvenster Groep toevoegen of groep bewerken de optie Image Preset Access Permissions tab.

 4. Als u wilt opgeven welke voorinstellingen beschikbaar zijn voor gebruikers van Media Portal wanneer zij elementen exporteren, schakelt u Voorinstellingen afbeelding in of uit.

 5. Selecteren Close.

Groepen bewerken en verwijderen edit-and-delete-groups

 1. Ga naar Setup > Media Portal Setup > Groups.

 2. Selecteer op de pagina Groepenlijst een groep en bewerk of verwijder deze.

  Een groep bewerken: Select Edit en kies vervolgens de opties in het dialoogvenster Groep bewerken.

  Een groep verwijderen: Select Delete.

recommendation-more-help
ba789e76-bace-4e0e-bd26-52691fb2cb26