Zoomviewers koppelen aan uw webpagina's linking-zoom-viewers-to-your-web-pages

Uw websites en toepassingen hebben toegang tot Dynamic Media Image Server-inhoud via URL-tekenreeksen of ingesloten code. Deze toegang omvat primaire afbeeldingen en de bijbehorende zoomdoelen. Dit omvat ook voorinstellingen voor zoomviewers. Deze URL-tekenreeksen worden geactiveerd tijdens het publicatieproces. Als u deze URL-tekenreeksen of de ingesloten code op uw webpagina's en toepassingen wilt plaatsen, kopieert u deze vanuit Adobe Dynamic Media Classic.

NOTE
De URL is pas actief als u het element publiceert.

Een zoomviewer-URL kopiëren copying-a-zoom-viewer-url

 1. Navigeer in het deelvenster Elementenbibliotheek aan de linkerkant naar de elementenmap die de zoomviewer bevat waarvan u de URL wilt kopiëren.

 2. Voer boven het deelvenster Asset Browse een van de volgende handelingen uit aan de rechterkant van de werkbalk:

  • Selecteren Grid View of List View. Dubbelklik in het deelvenster Asset Browse op één element om dit te openen in de gedetailleerde weergave. Selecteer in de URL's en het deelvenster Code insluiten aan de rechterkant de optie Copy URL rechts van de gewenste viewer.

  • Selecteren Grid View. Selecteer in het deelvenster Asset Browse één element en ga vervolgens onder de miniatuurafbeelding naar Preview > Viewer List.

   Selecteer in de pagina Viewer List onder de kolom Acties van de tabel de optie Copy URL.

  • Selecteren List View. Selecteer in het deelvenster Asset Browse één element en ga vervolgens rechts van de miniatuurafbeelding naar Preview > Viewer List.

   Selecteer in de pagina Viewer List onder de kolom Acties van de tabel de optie Copy URL.

  • Selecteren Grid View, List View, of Detail View. Ga op dezelfde werkbalk naar Preview > Viewer List.

   Selecteer in de pagina Viewer List onder de kolom Acties van de tabel de optie Copy URL.

URL's voor een zoomviewer toevoegen aan uw webpagina adding-zoom-viewer-urls-to-your-web-page

Doorgaans zoomen bezoekers op afbeeldingen op een website door eerst een zoompictogram te selecteren (vaak wordt met het pictogram de afbeelding van een vergrootglas weergegeven). Als u dit pictogram selecteert, wordt een dynamische webpagina (ASP of JSP) gestart die de afbeelding in een pop-upvenster weergeeft. In het pop-upvenster zoomen bezoekers daadwerkelijk op de afbeelding.

Zie voor meer informatie en codevoorbeelden de HTML5 Basic Zoom Viewer insluiten in de naslaggids voor Adobe Viewers.

De ingesloten kopie van een zoomviewer kopiëren copying-the-embed-copy-of-a-zoom-viewer

Met de functie Code insluiten kunt u de viewercode voor de geselecteerde zoomviewer controleren. U kunt de code aan het klembord ook kopiëren zodat kunt u het in uw Web-pagina's voor plaatsing van de kijker kleven. U mag de code niet bewerken in het dialoogvenster Code insluiten.

De insluitcode van een zoomviewer kopiëren:

 1. Navigeer in het deelvenster Elementenbibliotheek aan de linkerkant naar de elementenmap die de zoomviewer bevat waarvan u de code voor insluiten wilt kopiëren.

 2. Voer boven het deelvenster Asset Browse een van de volgende handelingen uit aan de rechterkant van de werkbalk:

  • Selecteren Grid View. Dubbelklik in het deelvenster Asset Browse op één element om dit te openen in de gedetailleerde weergave. Selecteer in de URL's en het deelvenster Code insluiten aan de rechterkant de optie Embed Code rechts van de gewenste viewer.

  • Selecteren Grid View. Selecteer in het deelvenster Asset Browse één element en ga vervolgens onder de miniatuurafbeelding naar Preview > Viewer List.

   Selecteer in de pagina Viewer List onder de kolom Acties van de tabel de optie Embed Code.

  • Selecteren List View. Selecteer in het deelvenster Asset Browse één element en ga vervolgens rechts van de miniatuurafbeelding naar Preview > Viewer List.

   Selecteer in de pagina Viewer List onder de kolom Acties van de tabel de optie Embed Code.

  • Selecteren Grid View, List View, of Detail View. Ga op dezelfde werkbalk naar Preview > Viewer List.

   Selecteer in de pagina Viewer List onder de kolom Acties van de tabel de optie Embed Code.

 3. Selecteer in het dialoogvenster Code insluiten Copy to Clipboard.

  Het bewerken van de code is niet toegestaan in het dialoogvenster Code insluiten.

 4. Selecteren Close.

recommendation-more-help
ba789e76-bace-4e0e-bd26-52691fb2cb26