URL's koppelen aan uw webtoepassing linking-urls-to-your-web-application

Uw websites en toepassingen hebben via URL-tekenreeksen toegang tot Dynamic Media Image Server-inhoud. Nadat u een afbeelding hebt gepubliceerd, activeert Adobe Dynamic Media Classic een URL-tekenreeks die verwijst naar de voorinstelling van de afbeelding op Dynamic Media Image Servers. U kunt deze URL's in een webbrowser plakken om ze te testen.

Kopieer deze URL-tekenreeksen vanuit Adobe Dynamic Media Classic om deze in uw webpagina's en toepassingen te plaatsen. Als u een URL-tekenreeks wilt ophalen die is gegenereerd met een voorinstelling voor afbeelding, gaat u naar het voorvertoningsscherm of het deelvenster Bladeren (in de gedetailleerde weergave).

Een URL met voorinstellingen afbeelding verkrijgen obtaining-an-image-preset-url

U kunt een URL-tekenreeks die is gegenereerd door een voorinstelling voor afbeelding, opvragen in de voorvertoning of in de detailweergave. Nadat u de URL hebt gekopieerd, landt deze op het Klembord, zodat u deze desgewenst kunt plakken.

NOTE
De URL is pas actief als u het element publiceert.

Een vooraf ingestelde URL voor afbeeldingen verkrijgen via Voorvertoning obtaining-an-image-preset-url-from-preview

 1. Navigeer in het deelvenster Elementenbibliotheek aan de linkerkant naar de map Asset die het afbeeldingselement bevat waarvan u een voorvertoning wilt weergeven.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Selecteer boven het middelenvenster rechts op de werkbalk de optie Grid View. Selecteer in het venster Middelen één afbeeldingselement en ga vervolgens onder de miniatuurafbeelding naar Preview > Image Preset List.
  • Selecteer boven het middelenvenster rechts op de werkbalk de optie List View. Selecteer in het venster Middelen één afbeeldingselement en ga vervolgens rechts van de miniatuurafbeelding naar Preview > Image Preset List.
  • Selecteer boven het middelenvenster rechts op de werkbalk de optie Detail View. Ga op dezelfde werkbalk naar Preview > Image Preset List.
 3. (Optioneel) Selecteer in de lijst Voorinstellingen afbeelding in de vervolgkeuzelijst URL-codering voor URL-generatie kopiëren de URL-codering die u op de URL van het afbeeldingselement wilt toepassen wanneer het element wordt gekopieerd.

 4. Selecteer in het venster Lijst met voorinstellingen afbeelding rechtsboven in het voorvertoningsvenster de optie Copy URL voor het geselecteerde vooraf ingestelde type.

 5. Selecteer in de rechterbenedenhoek van het venster Lijst met voorinstellingen afbeelding de optie Close om terug te keren naar het scherm Middelen.

Een vooraf ingestelde URL voor afbeeldingen verkrijgen via het deelvenster Bladeren obtaining-an-image-preset-url-from-the-browse-panel

 1. Navigeer in het deelvenster Elementenbibliotheek aan de linkerkant naar de map Asset die het afbeeldingselement bevat waarvan u een voorvertoning wilt weergeven.
 2. Selecteer boven het middelenvenster rechts op de werkbalk de optie Grid View. Selecteer in het venster Middelen één afbeeldingselement.
 3. Selecteer boven het middelenvenster rechts op de werkbalk de optie Detail View.
 4. Selecteren URLs in het deelvenster aan de rechterkant van het scherm, zodat u de lijst met voorinstellingen voor afbeeldingen kunt uitvouwen.
 5. Selecteren Copy URL koppeling naast de naam van de voorinstelling Afbeelding met de URL die u naar het klembord wilt kopiëren.

Over URL-tekenreeksen met voorinstellingen afbeelding about-image-preset-url-strings

Een URL-aanroep naar Afbeeldingsgrootte op Dynamic Media Image Servers heeft de volgende basissyntaxis:

pad/naam van afbeeldingsserver/accountnaam/afbeeldingsnaam?modifier1&modifier2&…

In een URL van de Server van het Beeld van Dynamic Media, verschijnen de instructies aan de server voor het tonen van het beeld na het vraagteken (?). Deze URL-aanroep levert bijvoorbeeld een afbeelding met de naam "backpack" met een breedte van 250 pixels:

https://s7d1.scene7.com/is/image/S7learn/backpack?wid=250

Een URL met voorinstellingen voor afbeeldingen bevat alle wijziginginstructies voor het weergeven van de afbeelding met de juiste grootte en opmaakspecificaties. Zonder vooraf ingesteld Beeld, merk alle bepalingsinstructies na het vraagteken (?) op in deze URL-tekenreeks:

https://s7d1.scene7.com/is/image/S7learn/backpack?wid=250&fmt=jpeg&qlt=80,0&resMode=sharp&op_usm=1.1,0.5,1,0

In een URL-tekenreeks die is gegenereerd met een voorinstelling voor afbeelding, wordt echter de naam van de voorinstelling voor afbeelding weergegeven in plaats van de instructies die zijn gedefinieerd door de voorinstelling voor afbeelding. Onder verwijzing naar de lange URL hierboven is de URL-tekenreeks bijvoorbeeld:

https://s7d1.scene7.com/is/image/S7learn/backpack?$Large$

Namen van voorinstellingen voor afbeeldingen in URL's worden ingesloten door dollartekens ($). Wanneer een Dynamic Media Image Server het gedeelte Voorinstelling afbeelding van de URL aantreft (de Large in dit geval), met behulp van de grootte- en opmaakinstructies die zijn gedefinieerd in de voorinstelling Grote afbeelding.

Dynamische afbeeldingen toevoegen aan uw webpagina adding-dynamic-images-to-your-web-page

Wanneer u dynamische afbeeldingen aan uw webpagina toevoegt, kunt u <IMG> -tag in uw HTML-paginacode wordt doorgaans gewijzigd met de Adobe Dynamic Media Classic URL-tekenreeks, zodat een aanvraag kan worden ingediend bij Dynamic Media Image Servers. Met deze tekenreeks wordt de afbeelding gemaakt met de grootte en opmaakspecificaties die zijn gedefinieerd in de voorinstelling voor afbeelding.

Bijvoorbeeld, in plaats van de typische vraag om een statische beeld zoals te openen

img src="/company_images/products/backpack_thumbnail.jpg"

U gebruikt nu de opdracht <IMG>-tag gebruiken om de verwijzing naar een statische afbeelding te vervangen door een aanroep van Voorinstellingen afbeelding naar het Adobe Dynamic Media Classic-platform. Een steekproefvraag kijkt als dit:

img src="https://s7d2.scene7.com/is/image/S7learn/backpack_trns?$thumbnail$"

In dit voorbeeld zoekt een Dynamic Media Image Server de definitie van $thumbnail$ en genereert dynamisch de juiste afbeelding met de specificaties voor grootte en opmaak die zijn gedefinieerd in de thumbnailVoorinstelling afbeelding. In een URL-tekenreeks worden alle items behalve de bestandsnaam van de productafbeelding ( backpack_trns (in dit geval) zijn gewoonlijk voor de paginasjabloon vastgemaakt. Het enige element dat automatisch in het paginasjabloon van uw handelsserver wordt opgenomen is IPS identiteitskaart of naam van het beeld.

recommendation-more-help
ba789e76-bace-4e0e-bd26-52691fb2cb26