Basisbeginselen van instellingen setup-basics

Gebruik de pagina Adobe Dynamic Media Classic Setup om uw persoonlijke instellingen in te voeren. Als u een beheerder bent, opstelling uw bedrijfmontages. Om een pagina van de Opstelling, op de Globale bar van de Navigatie te openen, selecteer Setup.

Welke instellingen beschikbaar zijn op deze pagina, is afhankelijk van uw status als gebruiker of beheerder:

  • Gebruikers hebben alleen toegang Personal Setup en de rekeningen van de vennootschappen waarvan zij lid zijn; zij kunnen geen administratieve taken verrichten.
  • Beheerders hebben toegang tot Personal Setup en hun eigen bedrijfsrekeningen te bekijken en te beheren. Zij kunnen alle functies van de toepassingsopstelling, en alle beleidsfuncties, met inbegrip van het toevoegen van beheerders en gebruikers ook uitvoeren.

Beheerders kunnen ook voorinstellingen voor afbeeldingen en viewervoorinstellingen instellen in het dialoogvenster Setup pagina:

  • Voorinstellingen voor afbeeldingen - Voorinstellingen voor afbeeldingen zijn opgeslagen indelingen voor de weergave van primaire afbeeldingen in verschillende formaten en formaten.

  • Viewer-voorinstellingen - Viewervoorinstellingen bepalen hoe rijke media worden weergegeven in een viewer.

recommendation-more-help
ba789e76-bace-4e0e-bd26-52691fb2cb26