Gebruikers van Media Portal toevoegen en beheren adding-and-managing-media-portal-users

Als beheerder kunt u gebruikers toevoegen en beheren, beslissen of ze wachtwoorden kunnen wijzigen, gebruikersgegevens kunnen bewerken en gebruikerslijsten kunnen uploaden. Deze taken worden verwezenlijkt op het scherm van het Beleid van de Gebruiker. Navigeer naar Setup > Application Setup > Administration Setup > User Administration.

NOTE
Voordat u gebruikers toevoegt, moet u groepen instellen voor het beheer ervan. Met Mediaportal kunt u geen gebruiker toevoegen zonder de gebruiker aan een of meer groepen toe te wijzen. Zie voor meer informatie Mediaportaalgroepen maken en beheren.

Beheer van wachtwoorden voor mediaportaal handling-media-portal-passwords

De gebruikers van het Portaal van media, de medewerkers, en de medewerker-gebruikers worden verzonden een welkome e-mailbericht met een wachtwoord wanneer u hen omhoog ondertekent. Beheerders kunnen bepalen of gebruikers van Media Portal dit wachtwoord kunnen wijzigen.

 1. Navigeren naar Setup > Media Portal Setup > General Settings.
 2. Schakel op de pagina Algemene instellingen de optie Allow Media Portal user to change Password.
 3. Selecteren Save.
NOTE
Gebruikers van Media Portal die wachtwoorden mogen wijzigen, kunnen dit doen door Setup > Personal Setup en veranderende wachtwoorden op het Persoonlijke scherm van de Opstelling.

Gebruikers van een mediaportaal toevoegen adding-a-media-portal-user

 1. Navigeren naar Setup > Application Setup > Administration Setup > User Administration.

 2. Selecteer op de pagina Gebruikersbeheer de optie Toevoegen.

 3. In de Add User voert u in het deelvenster Gebruikersinfo de voornaam, achternaam en het e-mailadres van de gebruiker in en selecteert u vervolgens Next.

 4. Selecteer in het deelvenster Bedrijf/Rol in de vervolgkeuzelijst Bedrijven een bedrijf of bedrijven voor de gebruiker.

 5. Selecteer in de lijst Rol een rol voor Media Portal en selecteer vervolgens Next.

  Zie Gebruikersrollen van Media Portal.

 6. Selecteer een of meer groepen in het deelvenster Toegangsgroepen.

  Zie Mediaportaalgroepen maken en beheren.

 7. (Optioneel) Selecteer Email Settings om andere e-mailinstellingen te kiezen dan de standaardinstellingen.

  Zie Het welkomste-mailbericht voor gebruikers van Media Portal instellen.

 8. Selecteren Add User.

Nadat u een gebruiker hebt toegevoegd, verzendt het Portaal van Media de gebruiker een Welkome e-mailbericht. Het bericht bevat een tijdelijk wachtwoord en de URL van het Media Portal.

Een gebruikerslijst voor een Media Portal uploaden uploading-a-media-portal-user-list

Als u meerdere gebruikers wilt toevoegen, kunt u een gebruikerslijst uploaden. De gebruikers worden automatisch toegevoegd aan het geselecteerde account.

Maak de gebruikerslijst als een CSV-bestand (met door komma's gescheiden waarden) dat de gebruikersgegevens bevat. Nadat de lijst is geüpload, worden de gebruikers in de lijst automatisch toegevoegd aan de account met hun opgegeven groepstoewijzingen. Een welkomste-mail wordt verzonden naar elke nieuwe gebruiker, met inbegrip van een verbinding aan het Portaal van Media en een tijdelijk wachtwoord.

Het CSV-bestand maken create-the-csv-file

Maak een CSV-bestand (filename.csv) dat voldoet aan de volgende indeling en velden. De eerste rij van het bestand moet de kolomkoppen bevatten die in deze tabel worden vermeld. U kunt deze kolommen naar wens rangschikken. Alle kolommen zijn vereist.

Kolomnaam
Beschrijving
Voornaam
De voornaam.
Achternaam
De achternaam.
E-mail
Een geldig e-mailadres.
Wachtwoord
Een hoofdlettergevoelige wachtwoordtekenreeks.
Gebruikersrol
MediaPortalAdminMediaPortalUserMediaPortalContributorMediaPortalContributorUser
Groepen
Lijst met een of meer toewijzingen voor accountgroepen voor elke gebruiker, gescheiden door komma's. U geeft de groep op door de accountnaam vooraf in te stellen, gescheiden door een slash (/). Zo is PortalCo/IT, waar PortalCo de account is en IT de groep binnen de PortalCo-account.

In het volgende voorbeeldwerkblad ziet u hoe u een CSV-bestand indeelt:

Voornaam
Achternaam
E-mail
Wachtwoord
Gebruikersrol
Groepen
Prairie
Kat
prairiek@company.com
welkom
MediaPortalAdmin
PortalCo/IT, PortalCo/Admin
Rick
Bout
rickb@myco.com
welkom
MediaPortalUser
PortalCo/MktgGroup, PortalCo/test

Het CSV-bestand uploaden uploading-the-csv-file

 1. Open het scherm van de Opstelling van het Beleid van de Gebruiker.
 2. Selecteren Upload User List.
 3. Selecteer in het dialoogvenster Bestand selecteren om te uploaden het CSV-bestand en selecteer vervolgens Open.

Elke gebruiker in de lijst wordt automatisch toegevoegd aan de opgegeven groepen. Er wordt een welkomstbericht per e-mail naar beide verzonden.

NOTE
Als het CSV-bestand niet correct is opgemaakt, wordt het volgende foutbericht weergegeven: "Er is een fout opgetreden tijdens het verwerken van het geüploade CSV-bestand. Controleer de inhoud van het bestand op geldige gegevens." Bovendien als CSV bestaande IP of IPS gebruiker bevat, wordt de gebruiker niet toegevoegd aan de Lijst van de Gebruiker.

Genereer een selecteerbare lijst met gebruikers van het Media Portal generating-a-selectable-list-of-media-portal-users

U kunt de namen en e-mailadressen van gebruikers van het Portaal van Media in een pop-up venster tonen. Deze lijst is nuttig als u gebruikersnamen en adressen voor gebruik buiten het Portaal van Media wilt knippen en kleven.

 1. Navigeren naar Setup > Application Setup > Administration Setup > User Administration.
 2. In de By User Role drop-down lijst, kies de naam van een Poortgebruikersrol van Media, en selecteer Refresh om de namen van één klasse van de gebruiker van het Portaal van Media te tonen.
 3. Selecteren Popup List. Deze lijst kopiëren en plakken.

Het welkomste-mailbericht voor gebruikers van Media Portal instellen setting-up-the-welcome-e-mail-message-for-media-portal-users

U kunt een welkome e-mail verzenden wanneer u nieuwe gebruikers van het Portaal van Media, medewerkers, en medewerker-gebruikers toevoegt. U kunt dit e-mailbericht configureren of Adobe Dynamic Media Classic vertellen het niet te verzenden.

 1. Navigeren naar Setup > Application Setup > Administration Setup > User Administration.

 2. In het scherm van de Opstelling van het Beleid van de Gebruiker, selecteer Email Settings.

 3. Geef in het dialoogvenster E-mailinstellingen een of meer van de volgende instellingen op:

  • Send Email - Schakel deze optie uit als u nieuwe gebruikers per e-mail wilt laten weten dat u ze hebt aangemeld.

  • Default Password - Voer een tijdelijk wachtwoord in voor nieuwe gebruikers of laat het veld leeg om Adobe Dynamic Media Classic willekeurige wachtwoorden te laten genereren. Gebruikers wordt gevraagd wachtwoorden te wijzigen wanneer zij zich voor het eerst aanmelden.

  • Replacement URL - Voer een andere URL in dan de standaardURL als uw gebruikers Adobe Dynamic Media Classic openen via een andere URL.

Andere taken voor gebruikersbeheer other-user-management-tasks

Beginnend op het scherm van de Opstelling van het Beleid van de Gebruiker, kunt u deze taken ook doen:

 • Filter and sort the user list - Filter de lijst met gebruikers van Media Portal om gebruikers te zoeken.

 • Delete users - Verwijder een gebruiker uit de lijst.

 • Activate and deactivate users - Een gebruiker de toegang tot mappen opschorten.

 • Edit user information - Voer actuele informatie in over een gebruiker.

 • Create user-defined fields - Maak aangepaste, door de gebruiker gedefinieerde metagegevensvelden zodat u elementen in de Adobe Dynamic Media Classic kunt ordenen. De velden kunnen desgewenst ook worden geactiveerd of gedeactiveerd.

Zie Door gebruiker gedefinieerde velden.

recommendation-more-help
ba789e76-bace-4e0e-bd26-52691fb2cb26